Mühendislik, Ölçüm Ve Analiz Hizmetleri

-A +A

Güvenilirlik, emniyet ve radyasyon analizi yetenekleri ve ilgili yazılımlar:

 • Güvenilirlik ve Emniyet Analizleri: Microsoft Excel, ReliaSoft
  • Ömür tahmini analizi
  • Hata türleri ve etkileri (kritiklik) analizi (FMEA/FMECA)
  • Emniyet risk değerlendirme analizi
  • Derating/part stress analizi

 

 • Uzay Radyasyon Etkisi Analizleri: SPENVIS, OMERE, Fastrad
  • Toplam İyonize Edici Doz / Total Ionizing Dose – TID
  • Yer Değiştirme Hasarı / Displacement Damage – DD
  • Tekil Olay Etkisi / Single Event Effect – SEE