HASSAS Tarım Projesinde “Değişken Oranlı Üst Gübreleme” Faaliyetleri Gerçekleştirildi