Tarihçemiz

-A +A

TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞ SAFAHATI VE KURULUŞA İLİŞKİN MEVZUAT

1. 18.01.1985 tarihli TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 351 sayılı ve 2.1.8 sırasında kayıtlı toplantısında, 17.07.1963 tarih ve 278 Sayılı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunu hükümlerince hazırlanan, 15.02.1985 tarih ve 18667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği”nin kabul edilmesine ilişkin karar. (EK-1)

2. 18.01.1985 tarihli TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 351 sayılı ve 2.1.8 sırasında kayıtlı toplantısında, 17.07.1963 tarih ve 278 Sayılı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunu hükümlerince hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği 15.02.1985 tarih ve 18667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (EK-2)

3. 15.02.1985 tarih ve 18667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği 14.06.1991 tarih ve 20901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelik ile yürürlükten kaldırılarak, yeni Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. (EK-3)

4. 14.06.1991 tarih ve 20901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği 26.05.1995 tarih ve 22294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılarak aynı adla yürürlüğe girmiştir. (EK-4)

5. 26.05.1995 tarih ve 22294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği 08.01.1998 tarih ve 23224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği şeklinde aynı adla yürürlüğe girmiştir. (EK-5)

6. 08.01.1998 tarih ve 23224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği , TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 93 sayılı ve 08.09.2001 tarihli toplantısında kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği şeklinde yürürlüğe girmiştir. (EK-6)

7. TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 142 sayılı ve 06.05.2006 tarihli toplantısında kabul edilen karar ile (BİLTEN) Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü’nün adının, kısa adıyla (TÜBİTAKUZAY) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği şeklinde değiştirilmiştir. (EK- 7)

8. TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 93 sayılı ve 08.09.2001 tarihli toplantısında kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 162 sayılı ve 01.03.2008 tarihli toplantısında kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojileri Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği ile değiştirilerek yürürlüğü devam etmektedir. (EK-8)

9. TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 162 sayılı ve 01.03.2008 tarihli toplantısında kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojileri Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği, Yine Bilim Kurulu’nun 232 sayılı ve 05.07.2014 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklik ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojileri Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği şeklinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik üzerinde 05.07.2014 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş olup, Yönetmelik mevcut şekli ile yürürlüğü devam etmektedir. (EK-9)