AYAP

-A +A

Ay Araştırma Programı Projesi - 1 (AYAP-1):

Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) çalışmaları ve ülkemizdeki kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında ülkemizin 10 yıllık plan ve hedefleri belirlenmiştir. Açıklanan 10 programdan ilki olan Ay Araştırma Programı ile ülkemizin Ay’da mevcudiyet gösteren sayılı ülkelerden biri olması amaçlanmaktadır. Ay Araştırma Programı’nın ilk aşaması olan mevcut proje çerçevesinde Ay yörüngesine ulaşmak ve yüzey ile ilk teması gerçekleştirmek; ikinci aşamada bir başka projede ise yumuşak iniş yöntemi ile Ay yüzeyine ulaşmak hedeflenmektedir.

Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki hızlı gelişimi devam ederken, mevcut yeteneklerin sınırlarını genişletmek ve uluslararası arenada önemli bir role sahip olmak için Ay Araştırma Programı kapsamındaki ilk proje gerçekleştirilecektir. Ay Araştırma Programı’nın ilk projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY proje sorumlusu kuruluş olarak uzay aracının tasarımı, geliştirilmesi, testleri, fırlatılması ve operasyonlarından sorumlu olacaktır. TÜBİTAK UZAY tarafından bugüne kadar kazanılan proje yönetimi, sistem mühendisliği, sistem-ekipman-yazılım geliştirme, alt sistem üretme, sistem tümleştirme, uzay ortamı testleri ve uzay aracı işletim (operasyon) yeteneklerinin kullanılarak başarı sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte DELTAV Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen hibrit itki teknolojisi ve tecrübe bu projeye aktarılarak uzay araçlarına uygun bir milli hibrit itki sistemi geliştirecektir.

Uzay endüstrimiz ve teknolojilerimiz için bayraktar olacak bu ilk proje kapsamında Dünya’dan Ay’a ulaşacak ve buradan veri toplayarak Ay yüzeyi ile teması sağlayacak bir uzay aracı geliştirilecek ve görev operasyonları yürütülecektir. Bununla birlikte geliştirilecek birçok milli sistem ve ürüne derin uzay tarihçesi kazandırılarak uzay teknolojileri pazarındaki rekabet gücümüz artırılacaktır. Son olarak ülkemizin Ay’daki mevcudiyetinin sürdürülebilir kılınması ile Ay’ın keşfi ve uluslararası iş birlikleri konularında geleceğe yönelik önemli bir yetenek kazanılacaktır.

15 Aralık 2021 tarihinde resmi olarak başlayan projemiz kapsamında şu ana kadar görev ve operasyonel konsept tanımlama, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve uzay aracı kavramsal tasarım çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında geliştirilecek sitemler, teknolojiler, toplanacak bilimsel ve operasyonel veriler ile görev operasyonları kapsamında elde edilecek tecrübe ikinci aşama için hedeflenen yumuşak iniş görevine (AYAP-2) temel oluşturacaktır.