BALİSTİKA

-A +A

BALİSTİKA® 2010 bir balistik görüntü analizi ve tanıma sistemidir:

Yüksek eşleştirme performansına sahip, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir , 3-Boyutlu veri elde eden ve kullanan , Mermi çekirdek ve kovanlarını, silahları, oluş sıklıklarını, ve şahısları bağlantılayan ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan, bir sistemdir.

Ateşli silahlar kullanıldıklarında, ateşlenen çekirdek ve kovanlar üzerinde kendilerine ait iz bırakırlar. İki farklı çekirdek veya kovan üzerindeki bu izler karşılaştırıldığında, bu çekirdek veya kovanların aynı silahtan ateşlenip ateşlenmediğine karar verilebilir. Bu sayede olaylar arasındaki ilişkiler ortaya konabilir.

Ancak doğası gereği zor bir işlem olan karşılaştırmanın zaman alıcı olması ve artan delil miktarı, yeni delillerle eldekilerin karşılaştırılmasını çok zorlaştırmakta, karşılaştırma süresini uzatmaktadır. Balistika® 2010 bu soruna çözüm getiren bir üründür.  Balistika® 2010 sayesinde, çekirdek ve kovanlar otomatik olarak karşılaştırılabilmekte, aynı silahtan atılmış olan kardeş kovan ve çekirdekler yüksek bir başarımla belirlenebilmektedir.

BALİSTİKA, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilmiş olan, fotometrik stereo yöntemi ile kovan ve mermi çekirdeklerinin 3B verisini elde eden, bu veriyi eşliğindeki metadata ile birlikte veritabanında saklayan, kovan ve çekirdek bilgileri yanında olaylara, kişilere, silahlara ait verileri de saklayabilen, 3B verilerden öznitelik verileri çıkartarak bunları karşılaştıran ve kardeş olma olasılığını veren, karşılaştırma işinin yükünü sisteme dahil bilgisayarlar arasında dağıtabilen, diğer BALİSTİKA kurulumları ile veri alış verişinde bulunabilen, bilgisayarlı mermi çekirdeği ve kovan  karşılaştırmasını sağlayan yazılım ve donanımlardan oluşan bir  sistemdir.

BALİSTİKA, bir balistik iz görüntü analizi ve tanıma sistemidir. BALİSTİKA üç ana işleve sahiptir:

1. Veri Elde Etme: Akıllı yazılım ve donanım sistemi sayesinde yüksek kaliteli görüntülerin oluşturulabilmesine olanak sağlar.

2. Sorgu ve Görüntüleme: Oluşturulan görüntülerin önceki verilerle karşılaştırılabilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlar.

3. Delil Eşleme: Görüntüler, kanıtlar, vakalar ve bireyler hakkındaki bilgilerin sunucu birimi yardımıyla muhafaza edilebilmesine ve eşleştirilebilmesine olanak sağlar.