AGS

-A +A
 
Akıllı Güvenlik Sistemleri (AGS):
Güvenlik sistemlerinde görüntü ve ses içeriğinin otomatik olarak analiz edilmesi önemli bir ihtiyaçtır. AGS projesinin temel amacı, kavram tanıma konusundaki bilgi birikimi ve geliştirilen altyapıyı güvenlik sistemlerine uyarlamaktır.

Kavram tanıma, görsel ve işitsel kavramların bilgisayarlar tarafından öğrenilebilir hale getirilmesi ve otomatik tespiti olarak tanımlanabilir.

İlk aşamada, örnek veriler üzerinden kavram modelleri öğrenilir. Tespit aşamasında, test verisinin bu modellere uygunluğu incelenerek aranan kavramın varlığı ya da yokluğuna karar verilir. Bir kez öğrenilen modeller tüm testlerde kullanılabileceği gibi güncellenerek yeni durumlara uyarlanabilirler. Ayrıca, sistemin hassasiyet derecesi ayarlanabilir; bu sayede yanlış uyarılar ile kaçırma riski arasındaki denge noktası ihtiyaca göre değiştirilebilir.

AGS Projesinde, KAVTAN Projesi kapsamında elde edilen bilgi birikimi ve yazılım altyapısı, güvenlikle ilgili kavramlara uyarlanmış ve prototip bir sistem geliştirilmiştir.

Prototip sistem üç temel işlevi yerine getirmektedir:

 • Canlı görüntü izleme
 • Kavram tanıma analizi
 • Arşivleme

Kavram Listesi

 • Yangın
 • Patlama Sesi
 • Kalabalık
 • İnsan Varlığı
 • Kurşun Sesi
 • Ağlama
 • Bayrak
 • Kavga
 • Trafik Kazası
 • Şüpheli Nesne
 • Çalınma
 • Sınır İhlali
 • Alevli Nesne

 

Fotoğrafların üzerine tıklayarak daha büyük hallerine erişebilirsiniz.