BALİSTİKA EGM

-A +A

BALİSTİKA EGM Bakım Projesi; TÜBİTAK tarafından 1007 programı kapsamında  fonlanan BALİSTİKA 2010 projesinde geliştirilen sistemin bakımını içermektedir. BALİSTİKA 2010 projesinde 4 büyük şehire BALİSTİKA ünitesi  kurulmuştur. Bakım periyodu 2013 yılı sonunda bitecektir.

BALİSTİKA EGM Bakım projesi, EGM için geliştirilen BALİSTİKA 2010 projesinin devamıdır. BALİSTİKA 2010, TÜBİTAK tarafından kamu kurumları araştırma ve geliştirme projelerini destekleme programı (1007) kapsamında geliştirilmiş bir projedir.  Proje 2008’de başlayıp 2012’de tamamlanmıştır. BALİSTİKA EGM Bakım projesi kapsam olarak BALİSTİKA  2010 sunucusunun ve Ankara, İstanbul, İzmir, ve Adana’da kurulu olan BALİSTİKA 2010 ünitelerinin bakımını içermektedir. Bakım periyodu 2013’ün sonuna kadardır.

BALİSTİKA, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilmiş olan, fotometrik stereo yöntemi ile kovan ve mermi çekirdeklerinin 3B verisini elde eden, bu veriyi eşliğindeki metadata ile birlikte veritabanında saklayan, kovan ve çekirdek bilgileri yanında olaylara, kişilere, silahlara ait verileri de saklayabilen, 3B verilerden öznitelik verileri çıkartarak bunları karşılaştıran ve kardeş olma olasılığını veren, karşılaştırma işinin yükünü sisteme dahil bilgisayarlar arasında dağıtabilen, diğer BALİSTİKA kurulumları ile veri alış verişinde bulunabilen, bilgisayarlı mermi çekirdeği ve kovan  karşılaştırmasını sağlayan yazılım ve donanımlardan oluşan bir  sistemdir.

 BALİSTİKA, bir balistik iz görüntü analizi ve tanıma sistemidir. BALİSTİKA üç ana işleve sahiptir:

 1. Veri Elde Etme: Akıllı yazılım ve donanım sistemi sayesinde yüksek kaliteli görüntülerin oluşturulabilmesine olanak sağlar.

2. Sorgu ve Görüntüleme: Oluşturulan görüntülerin önceki verilerle karşılaştırılabilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlar.

3. Delil Eşleme: Görüntüler, kanıtlar, vakalar ve bireyler hakkındaki bilgilerin sunucu birimi yardımıyla muhafaza edilebilmesine ve eşleştirilebilmesine olanak sağlar.

Fotoğrafların üzerine tıklayarak daha büyük hallerine erişebilirsiniz.