BALİSTİKA PSUP

-A +A

Kovan ve Mermi Çekirdeği Balistik Görüntülü Analiz ve Tanıma Sistemi (BALİSTİKA) Yaygnlaştırma Projesi (EGM PSUP) Projesi; TÜBİTAK 1007 programı kapsamında fonlanan BALİSTİKA 2010 projesinin genişletilerek 6 şehire daha kurulmasını içermektedir. Kurulumların 2013 sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

BALİSTİKA-EGM PSUP projesi BALİSTİKA 2010’un bir devam projesidir. BALİSTİKA 2010, TÜBİTAK tarafından kamu kurumları araştırma ve geliştirme projelerini destekleme programı (1007) kapsamında geliştirilmiş bir projedir. BALİSTİKA 2010 projesi 2008  yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanmıştır. BALİSTİKA 21010 projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü altı büyük şehire daha BALİSTİKA sisteminin kurulmasına karar vermiştir (Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Samsun).  Kurulumların 2013 sonunda tamamlanması planlanmaktadır ve ünitelerin 2 sene garantisi bulunmaktadır.

BALİSTİKA, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilmiş olan, fotometrik stereo yöntemi ile kovan ve mermi çekirdeklerinin 3B verisini elde eden, bu veriyi eşliğindeki metadata ile birlikte veritabanında saklayan, kovan ve çekirdek bilgileri yanında olaylara, kişilere, silahlara ait verileri de saklayabilen, 3B verilerden öznitelik verileri çıkartarak bunları karşılaştıran ve kardeş olma olasılığını veren, karşılaştırma işinin yükünü sisteme dahil bilgisayarlar arasında dağıtabilen, diğer BALİSTİKA kurulumları ile veri alış verişinde bulunabilen, bilgisayarlı mermi çekirdeği ve kovan  karşılaştırmasını sağlayan yazılım ve donanımlardan oluşan bir  sistemdir.

BALİSTİKA, bir balistik iz görüntü analizi ve tanıma sistemidir. BALİSTİKA üç ana işleve sahiptir:

  1. Veri Elde Etme: Akıllı yazılım ve donanım sistemi sayesinde yüksek kaliteli görüntülerin oluşturulabilmesine olanak sağlar.
  2. Sorgu ve Görüntüleme: Oluşturulan görüntülerin önceki verilerle karşılaştırılabilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlar.
  3. Delil Eşleme: Görüntüler, kanıtlar, vakalar ve bireyler hakkındaki bilgilerin sunucu birimi yardımıyla muhafaza edilebilmesine ve eşleştirilebilmesine olanak sağlar.