COGSENSE

-A +A
Uzaktan Algılama Uygulamaları için Sinyal İşleme Teknolojileri COGSENSE, bütçesi toplam 75.000 Avro olan bir AB 7. Çerçeve Programı projesidir.
COGSENSE’in temel hedefi sensör ağlar için bilişsel ve işbirlikçi sezim, kestirim ve takip algoritmaları geliştirmektir; ve farklı sensörlerden alınan verileri optimal olarak kaynaştırmaktır. Proje kapsamında çeşitli algılayıcılarla ve veri kaynaklarla çalışılmaktadır. Radar ağlar kullanılarak insan sezimi, tanıma, hareket sınıflandırması, ve takip yapabilecek bilişsel algoritmalar tasarlanmaktadır. Karşılıklı bilgi kavramından yararlanarak, çeşitli hareketleri için optimal sınıflandırma sonucu verecek öznitelik kümesi seçilip, farklı antenlerden alınan verilerin optimal füzyonu otomatik olarak seçilmektedir. Manyetik sensörlerle bir araç takip ve tanıma sistemi üzerine çalışılmaktadır. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlari manyetik sensörler sadece bir hedefin yakında bulunup bulunmadığını değil,hangi yönden ve ne kadar uzakta olduğunu bulmak için kullanılabileceğini göstermektedir. Uydulardan elde edilen çeşitli verilerin optimal füzyonu üzerine de çalışılmaktadır. Örneğin, hiperspektral ile LİDAR veri füzyonu, ve elektro-optik ile SAR veri füzyonu. Hava platformu üzerine konumlanmış optik ve radar sistemlerin işbirliği içinde veri toplanması da araştırılmaktadır. Proje kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB ETÜ, ve İtalya, İsveç, ve İsrail de bulunan araştırmacılar, kuruluşlar ve şirketlerle ortak çalışmaktadır.