EOPOWER

-A +A
EOPOWER projesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Çevre Alanı projesidir. 13 ortaklı, 24 ay sürecek proje 1 Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. Yer gözlem ürünlerinin ve servislerinin çevre uygulamaları için kullanımını artırmak yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında TÜBİTAK UZAY iş paketi lideri olarak Türkiye ve Türkçe konuşan ülkelerden sorumludur.
EOPOWER projesi daha önce Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen GEONetCab, EGIDA, OBSERVE, BalkanGEONet, enviroGRIDs projeleri ve TÜBİTAK Uzay’ın da aktif bir şekilde ortağı olduğu SEOCA projesinde elde edilen kazanımların ve tecrübelerin üzerine inşa edilmiştir. EOPOWER projesi kendine has karakteristiğe sahip 8 farklı bölgeyi adreslemektedir: Afrika’nın güney ülkeleri, Fransızca konuşan Afrika ülkeleri, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, Polonya ve Ukrayna, Balkan bölgesi, Karadeniz bölgesi, Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler ve Latin Amerika ülkeleri. İsviçre’den Cenevre Üniversitesi’nin koordinatör olduğu EOPOWER projesinde Türkiye dışında Hollanda, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Fas, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Meksika’dan yer gözlem konuları ile ilgili kuruluşlar ortak olarak yer almaktadır. Projede yer gözlem ürünlerinin ve servislerinin çevre uygulamaları için kullanımını artırmak yoluyla kalkınmanın koşullarını sağlamak amacıyla bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK UZAY daha önce başarıyla tamamlamış olduğu Orta Asya ve Avrupa arasında, yer gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan SEOCA (AB 7.ÇP Çevre Alanı) projesinde elde etmiş olduğu deneyim ve sonuçları daha ileri seviyeye taşımak istemektedir. Bu kapsamda EOPOWER projesinde Türkiye ve Türkçe konuşan Orta Asya ülkelerinin yer gözlem kaynakları ile ilgili envanteri çıkarılacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması için bir portal oluşturulacak ve yılda bir kez çalıştay düzenlenecek, tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. TÜBİTAK UZAY; BiLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularında kazanmış olduğu uydu yapımı, işletmesi, uydu verilerine yönelik yetenekler, altyapı ve mevcut insan kaynağı ile EOPOWER projesi aracılığıyla Türkiye ve Türkçe konuşan diğer ülkelere yer gözlem ürün ve servisleri konusunda bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri yapacaktır.
 

 

 

 

 

 

 

Fotoğrafların üzerine tıklayarak daha büyük hallerine erişebilirsiniz.