GAMALINK

-A +A

GAMALINK (Generic SDR-bAsed Multifunctional spAce LINK) Projesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Uzay Alanı projesidir. 1 Ocak 2013 tarihinde başlamış olan proje, hem uzay iletişimi hem de yönelim belirlenmesi için karasal teknolojiler temelinde yenilikçi çözümler sunmayı amaç edinmiş olup 4 ülkeden 6 ortak ile işbirliği içerisinde 24 ay sürecektir. TÜBİTAK UZAY hem tanıtım iş paketinde hem de anten tasarım iş paketinde yürütücü olarak yer almıştır. Antenler birbirinden RF sinyal modülü ve hava  transdüksiyonu yapan kablosuz  iletişim sistemlerinin ilk bileşenleridir. Onlarda diğer harici uydu bileşenleri gibi sadece uzay ortamı ile etkileşirler. TÜBİTAK UZAY bu iş paketinde;

  • Uygun bir anten tipi, geometri ve teknolojisi seçimi
  • Üretilen anten prototipleri ve platform için uygun ve ayrıntılı mekanik yapı tasarlanması
  • Radyasyon desen ve kazanç, giriş empedansı  ölçümü gibi fonksiyonel testler
  • Tam dalga elektromanyetik simülatörü kullanarak platformun mekanik yapısı, anten simülasyonu, tasarım süreci için bu bilgileri kullanmak ve gerekirse elemanlarda değişiklik ve sonuçlarının değerlendirilmesi işlerini yürütecektir.

Projede karasal haberleşme teknolojilerinin özellikle küçük uydularda kullanılması amacıyla yazılım tanımlı radyo tabanlı olarak uzay uygulamaları için geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Böylece kompakt bir teknolojik platformda uydu yön belirleme, ad hoc ağ oluşturma, yönelim belirleme, anten ve ışıma hüzmesi şekillendirme konularında yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  • Bütünsel ve detaylı sistem kısıtlarını belirleme ve sistem tasarımı tanımlama
  • Kısa vadede ucuz standart bir platform üzerinde ilgili uygulamaları geliştirme
  • YTR üzerinde Pozisyon belirleme teknolojisi hedeflenmiştir.