HASSAS

-A +A

GAP BÖLGESİNDE HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

İklim değişikliği ve gıda güvenliği ülkeler için gün geçtikçe daha kritik hale gelmektedir. Artan nüfusun kısıtlı kaynaklar ile sağlıklı beslenmesini sağlamak için tarımda yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel yaklaşımların ve yeni teknolojilerin kullanıldığı hassas tarım yöntemleri ülkemizin gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için ihtiyaç duyulan çözümleri sunmaktadır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) önderliğinde TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü,  GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması (HASSAS) Projesi kapsamında, öncelikle gübre olmak üzere doğru tarımsal girdiyi (gübre, su ve ilaç, vb.), doğru konumda, doğru zamanda, doğru oranda uygulayarak optimum verim oranlarına ulaşmak için hassas tarım çalışmaları yürütülmüştür.

HASSAS Projesi’nin ikinci aşamasında, projenin ilk aşamasında elde edilen çıktıların arazi koşullarında hassas tarım uygulamaları gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmalar kapsamında GAP Bölgesi’nde mısır bitkisinin gübreleme ihtiyacı uydu ve İHA görüntüleri kullanılarak uzaktan algılama yöntemleri ile analiz edilmiş ve yeni algoritmalar geliştirilmiştir. Gübreleme girdi maliyetinin azaltılarak optimum miktarda kullanımı ve daha yüksek rekolte elde edilmesi amaçlanmıştır.

Değişken oranlı gübreleme uygulamaları ile yapılan taban ve üst gübre uygulamaları 1. ürün mısır ve 2. ürün mısır ekili iki parsel, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM) tarafından yetiştirilen çiftçi uygulamasının yapıldığı bağımsız uygulamaya göre %25 ve üzeri miktarda gübre tasarrufu olmuştur. Verim değerleri rekolte ölçüm sistemine sahip biçerdöver ile ölçülmüştür.

GAP Füzyon Merkezi’nde hassas tarım uzmanlarının kullanabileceği bir uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılımda taban gübresi ihtiyaç analizi, üst gübre ihtiyaç analizi, İHA yabancı ot tespiti, uydu görüntüsü sınıflandırma analizi, rekolte analizi modülleri ile ilgili araştırma faaliyetleri yürütülmüş ve yazılım modülleri geliştirilmiştir.

Web tabanlı olarak geliştirilen Çiftçi-Danışman Arayüzü (GAP HASSAS Uygulaması) ile çiftçilere Uygulama Yazılımı’nda üretilen analizlerin paylaşılması mümkün olmuştur. Tarım danışmanları kendilerine atanan çiftçileri takip edip yönlendirebilmekte, çiftçiler ise tarlalarını izleyerek ihtiyaç duyduklarında danışmanlar ile bulgularını paylaşabilmektedirler.

Sistemde kullanılan görüntüler Avrupa Birliği fonları ile geliştirilen Sentinel-2 uydularından 5-günlük periyotlar ile alınmaktadır.

Elde edilen sonuçlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye geneline yaygınlaştırılabilecektir.

 

Hyperspectral data cube / Hiperspektral veri küpü

Hiperspektral Veri Küpü (Hyperspectral Data Cube)

 

Şekil 1 Göktürk-2 4 Haziran 2015 Harran Ovası Gerçek Renk Görüntüsü

Göktürk-2 Uydusu'nun 4 Haziran 2015 Harran Ovası Gerçek Renk Görüntüsü

 

 Göktürk-2 Uydusu'nun 4 Haziran 2015 Yakın Kızılötesi Yalancı Renk Görüntüsü*

*Parlak kırımızı alanlar pamuk ekimi yapılan bölgelerdir.

 

GAP Bölgesi'nde Yer Alan Ürünlerin Yıl İçerisinde Gelişimleri

 

 

Harran Bölgesi'nde Mısır ve Pamuk Ürünlerinin Yıl İçerisindeki Gelişimleri

 

 

Fotoğraflar