KAVTAN

-A +A
2008-2011 yılları arasında gerçekleştirilen KAVTAN Projesinin amacı genel görsel ve işitsel kavramları otomatik olarak tanıma ve izleme yeteneğinin RTÜK SKAAS Sistemine kazandırılmasıdır.
 

Kavram, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Kavram Tanıma, kavramları bilgisayarlara tanıtmak ve bilgisayarlarca otomatik olarak bulunabilmesini sağlamaktır.

KAVTAN Projesi’nde RTÜK SKAAS Sistemi’ndeki büyük ölçekli veriyi otomatik olarak kıymetlendirmek amaçlanmıştır. İnsan eliyle sürekli takibi mümkün olmayan bu miktardaki veri otomatik olarak analiz edilerek soyut kavramların geçtiği yerler tespit edilmektedir.

Beşi üst seviye olmak üzere hiyerarşik bir kavram ontolojisi oluşturulmuştur. Örnek verilerle eğitilen kavramlar bu ontoloji uyarınca birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

Üst Seviye Kavram Listesi

 • Şiddet
 • Cinsellik
 • Yasadışı Örgüt
 • İnsan Varlığı
 • Doğa

 

Alt Seviye Kavram Listesi

 • Anahtar Kelime
 • Videotext
 • Patlama Sesi
 • Patlama Görüntüsü
 • Kurşun Sesi
 • Kan Görüntüsü
 • Yangın Görüntüsü
 • Çığlık
 • Ağlama Sesi
 • Ten Görüntüsü
 • İnsan Sesi (kadın/erkek)
 • İnsan Yüzü
 • Bayrak 
 • Kalabalık
 • Bulut
 • Çimen
 • Toprak
 • Ufuk çizgisi
 • Suni kenar
 • Konuşma
 • Müzik
 • Sessizlik

Fotoğrafların üzerine tıklayarak daha büyük hallerine erişebilirsiniz.