P2-ROTECT

-A +A
TÜBİTAK UZAY’ın dahil olduğu Uzay alanındaki ilk FP7 Projesi olan P2-ROTECT’in amacı takip edilebilen (kataloglanmış) ve takip edilemeyen Uzay çöplerinin doğurduğu riskin hassas bir şekilde hesaplanıp farklı yörüngeler için Uzay çöpünün etkilerini azaltabilmenin en etkin yollarının belirlenmesidir. Proje Mart 2011’de başlamış olup Aralık 2013’te tamamlanacaktır.
Uzay çöpleriyle başa çıkmakta kullanılan yöntemler temel olarak “çarpışma tahminlerinin iyileştirilmesi”, “Uzay araçlarının çarpışmanın etkilerinden daha iyi korunması” ve “Uzay çöplerinin ortamdan uzaklaştırılması” olarak özetlenebilir. Yöntem konusunda karar verebilmek için, öncelikle takip edilebilen ve edilemeyen uzay çöplerine karşı çözüm önerilerinin etkinliğini ölçecek bir “kırılganlık” ölçeği tanımlanmıştır; Uzay sistemleri ve altyapı konusunda tasarım çözüm önerilerinin maliyetleri ile etkinlikleri arasında bir getiri götürü analizi de yapılmaktadır. Uzay çöpleri değişik yörüngelerde değişik yoğunlukta ve karakteristiktedir. Bunların etkilerinin daha somut bir şekilde ortaya konabilmesi ve her duruma özel çözümler geliştirilmesi için üç uzay programı proje dahilinde incelenmektedir: alçak irtifada Sentinel-I, seyrüsefer uydularının yoğun bir şekilde kullandığı orta irtifada GALILEO takımuydusu ve yersabit yörüngedeki MTG meteoroloji uydusu. Projede, Uzay çöplerine karşı alınabilecek önlemler tartışılmakta ve yeni yöntem önerileri getirilmektedir. Bu önlemler uydu seviyesinde (uydunun çarpışmalardan daha iyi korunması, yedeklilik ve yerleşimdeki önlemlerle çarpışma durumunda hayatta kalmanın sağlanması vb.), görev seviyesinde (dağıtık uydu yapılarının kullanılması, değişik görevlerin aynı işlevdeki uyduları paylaşması, kol uçuşu ve takımuydu stratejileri vb.) ve yer kontrol seviyesindedir (görev planlamada çarpışma riskinin daha iyi hesaplanması, gerekli manevralara karar verilmesi vb). TÜBİTAK UZAY Yer operasyonlarının iyileştirilmesi, dağıtık uydu mimarileri tasarlanması, çöplerin uzaydan gözlemlenmesi ve uyduların çöplerden kaçınması için sensör tasarlanması konularında projeye katkı sunmuştur.