TURKSAT-6A

-A +A

TURKSAT 6A, Türkiye’nin yerli olarak geliştirilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesidir. 1994 yılında göreve başlayan TURKSAT 1B ve takip TURKSAT 1C, 2A, 3A ve 4A uydularından beri Türkiye bu alanda hizmet sağlamaktadır. Ancak bu uydular yabancı firmalardan temin edilmiştir. TURKSAT 6A projesinde ise TÜBİTAK UZAY, RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanarak, proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformunu geliştirmektedir.

15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje kapsamında geliştirilecek uydu, Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak milli imkanlar ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyacaktır.

Yakıt dahil, 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecektir. TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecektir. Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt yapısını oluşturacaktır. TÜRKSAT 6A, 16 aktif, 4 yedek Ku-Bant ve 2 aktif, 1 yedek X-Bant aktarıcıya sahip olacaktır. Uydunun genel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

 

TURKSAT 6A Haberleşme Uydusu
Yörünge 42° Doğu
Faydalı Yük 20 Ku-Bant Aktarıcı 
Hizmet Ömrü > 15 yıl
Kuru Kütle ~1700 kg
Toplam Kütle  ~4200 kg
Güç Üretimi ~7 kW (Ömür Sonu)