Yayınlar ve Patentler

-A +A
Tez

Ulusal

1.
Kutdemir, E., “The evolution of spiral galaxies in clusters”, January 2010.
Sunuşlar

Ulusal

2.
Okan, A., "Thermal Design and Analysis of RASAT Microsatellite, Spacecraft Thermal Control Workshop, El Segundo, CA, USA, 8-11 March 2011.
3.
Murat Hüdaverdi, ""X-ray Structural Formation of the Universe: Superclusters of Galaxies", Doğuş Üniversitesi, Fizik Bölümü, 27 Aralık 2011
4.
M.Gündüz Altaş, "Bir Kamu Araştırma Kurumunda Konfigürasyon Yönetimi Süreç İyileştirme Deneyimleri, UYMS 2011, 27 Eylül 2011, Ankara, Türkiye
5.
Rukiye Özcivelek "Environment monitoring capacities and activities in TÜBİTAK UZAY, Türkiye, " Prospects of development of international cooperation in Higher Education and Science in the field of space technology and monitoring of ecosystems with space tools, Conference on EU projects TEMPUS-CRIST & FP7-SEOCA Astana, Kazakhstan, 24-27 October 2011.
6.
Neslin Ismailoglu, Koray Karakuş, Kerem Kapucu, Ozan Yilmaz, Yakup Murat Mert, Huseyin Erdem Kazak, Rusen Oktem, "A Dual-Core ASIC Architecture for High-Speed On-Board Image Compression with JPEG2000", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 475-479, İstanbul, Haziran 2011.
7.
Özen, H., "Sensor to sensor comparison via Tuz Gölü salt lake, Ankara, Turkey, Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), Working Group on Calibration and Validation (WGCV), Infrared and Visible Optical Sensors Group (IVOS), IVOS-23 Workshop, Toulouse, France, 13-15 April 2011.
8.
Kerem Kapucu, Koray Karakuş, Neslin Ismailoglu, Rusen Oktem , "A JPEG2000 Bit Plane Coder Implementation Combining Group Of Columns Skipping And Concurrent Membership Testing Strategies", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Haziran 2011.
9.
Murat Hüdaverdi, "Galaxy emissiion feed-back mechanisms from high dense universe, Armagh Observatory, Irlanda, Kasim 2011
10.
Yakup Murat Mert, Neslin Ismailoglu, Rusen Oktem, "A High Throughput MQ Arithmetic Encoder Implementation for JPEG2000" ", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 485-488, İstanbul, Haziran 2011.
11.
Murat Hüdaverdi, "Nature of AGN and Black holes from superclusters of galaxies COST action MP0905, Manchester Universitesi, England, 2-4 Kasim 2011
12.
Murat Hüdaverdi, "Space Environment Forecast and Evaluation for RASAT", 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2011, Istanbul, 9-11 June 2011
13.
Murat Hüdaverdi, "Structural formation of the Universe, as observed by the X-ray satellites, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2011, Istanbul, 9-11 June 2011
14.
Murat Hüdaverdi, "AGNs from the field of Clusters of Galaxies, COST Action MP0905, Black Holes In a Violent Universe, Bolonya-Italya, 12-13 Nisan, 2011
15.
Murat Hüdaverdi, "X-ray And Radio Plasma Interactions In Clusters Of Galaxies: A194 And A2634", 218th American Astronomical Society Meeting, Boston, US, May 22-26, 2011
27.
Neslin Ismailoglu, Bilgin Vargun, Refik Sever, Burak Okcan, Koray Karakus, Kerem Kapucu, Rusen Oktem, "GEZGiN-2: Image Processing Subsystem of RASAT", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 944-949, İstanbul, Haziran 2011.
657.
V. AKAN, M. DUYAR, E.YAZGAN, " Effect of Conductor Backing on Coupled Coplanar Waveguide with Finite Ground Planes ", URSI GAAS-2011, Istanbul Türkiye, 13-20 Aug 2011.
658.
Rukiye Özcivelek "GEO Capacity Building Initiative in Central Asia, at Global Earth Observation, VIII Plenary Meeting Exhibition, Istanbul, 17 November 2011.
Kitap, Kitap Çevirisi, Kitap Bölümü

Kitap

16.
Sunar, F., Çabuk, A., Küpçü, R., Tekgül, A., Gazel, S., Bektöre, E., “Uzaktan Algılama”, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2010.
17.
Ö. Salor (çeviri editörü), 2010. Sayısal Sinyal İşleme: İlkeler, Algoritmalar ve Uygulamalar (J.G. Proakis, D.G. Manolakis). Nobel Yayın Dağıtım. (Kitabın original basımı (4.basım) 2007).
18.
C. S. GUREL and E. ONCU, "Electromagnetic Waves , Chapter 21: Reduction of Reflection from Conducting Surfaces using Plasma Shielding , pp. 449-471, ISBN 978-953-307-304-0, Intech, June 2011.
19.
Çabuk, A., Altan, M., Küpçü, R.,Toptaş, T.E., "Uzaktan Algılama Uygulamaları Anadolu Üniversitesi Yayınları 2011. ISBN= 978-975-06-0971-8
20.
Behnert, I., A. Deadman, N. Fox, P. Harris, H. Özen, L. Yuan, D. Griffith, M. Kaewmanee, A. Prakobya, C. Musana, F. Ponzoni, D. Lee, Y. Lee, Y. Boucher, F. Viallefont, P. Rolland, D. Helder, L. Leigh, S. Sterckx, E. Knaeps and D. Raeymaekers, "CEOS Key comparison of techniques and instruments used for the vicarious calibration of Land surface imaging through a ground reference standard test site 2010, Quality Assurance Framework for Earth Observation (QA4EO) documentation, National Physical Laboratory, UK, 2011.
21.
Sengül, O., "Low Altitude Radar Wave Propagation Modelling: All Algorithms and verification with other propagation model and measurement data of Low Altitude Radar Wave Propagation Modelling", VDM Verlag, 2009
22.
Özen, H., M. Bachmann, U. M. Leloğlu, E. Tunalı, N. Fox and I. Behnert, "CEOS Comparison Of Satellite Imagers Using Tuz Gölü As A Reference Standard, Quality Assurance Framework for Earth Observation (QA4EO) documentation, National Physical Laboratory, UK, 2011.
Poster

Uluslararası

23.
Kutdemir, E. et al., “Velocity Fields and Tully-Fisher Relation of Cluster Galaxies at Intermediate Redshift”,  Fine-Tuning Stellar Population Models,  June 2006, Leiden, The Netherlands
24.
Kutdemir, E. et al., “Kinematics of Spiral Galaxies in Distant Clusters”, Galaxy Growth in a Dark Universe, July 2007, Heidelberg, Germany
402.
Kutdemir, E. et al., “The Tully-Fisher Relation in Galaxy Clusters Using 2-Dimensional Spectroscopic Data”,  Stellar Populations as Building Blocks of Galaxies,  December 2006, La Palma, Spain

Ulusal

25.
Sevgi Zübeyde Gürbüz, "Doğrusal olmayan faz modellemeyle radar temelli insan sezimi ve tanımı", IEEE 18. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 22-24 Nisan 2010, Diyarbakır, Türkiye
26.
Mustafa Bozkurt, Murat Hüdaverdi, Arzu Mert, Füsun Limboz, Metin Arik and Akihiro Furuzawa, "X-ray galaxies from Aquarius supercluster",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
28.
Murat Hüdaverdi, E. Nihal Ercan, Sinan Alis, Christophe Benoist and Füsun Limboz, "Probing Cluster Candidates within the CFHT-Deep Fields",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
29.
Fatma Gok, Aytap Sezer, Murat Hudaverdi ve E.Nihal Ercan, "Galaktik Supernova Kalıntısı G332.5-5.6’nin SUZAKU X-Isını Tayf Analizi",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
30.
Murat Hüdaverdi, E. Nihal Ercan, Sinan Alis, Füsun Limboz and Christophe Benoist, "Groth-westpall bolgesinde bulunan uzun zaman degiskenli X-isin kaynagi",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
31.
Aytap Sezer, Murat Hüdaverdi, Fatma Gök ve E.Nihal Ercan, "Kabuk Tipli G355.6-0.0'nin SUZAKU Uydusu X-Isin Analizleri",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
32.
Murat Hüdaverdi, Mustafa Bozkurt, Arzu Mert, Akihiro Furuzawa and Metin Arik, "Observational Evidences of Gravitational Interactions within Superclusters of Galaxies", XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010 
33.
Murat Hüdaverdi, H. Tugca Sener Satir, Ferhat Fikri Ozeren and Alexander V. Meshcheryakov, "Abell 2029 Clusters of Galaxies: Analysis of X-Ray Point Sources",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
34.
Adnan ERKURT, H. Gökmen TEKTUNALI, Murat HÜDAVERDİ, E. Nihal ERCAN, "Galaksi Kümeleşmesinin Galaksi Evrimi Üzerindeki Fiziksel Etkileri", XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
Makale

Ulusal

35.
Gencoğlu C., Tör O. B., Güven N., Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 1, Syf 45-49, Haziran 2011
36.
Atar, O. , Sazlı, M.H., "BCJR algoritması kullanılan turbo kod çözücülerin FPGA gerçekleştirimi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, Cilt. 26,  no. 4,  pp. 823-832, 2011.
37.
Rukiye Özcivelek, Prof.Dr.Murat Aşkar, Doç.Dr.Haluk Geray, Dr.Tolga Tüfekçi, Haluk Zontul, Altan Küçükçınar,INET-TR 2000: Sayısal Uçurum: Dünya ve Türkiye'de Durum, 2000
38.
Cem Sahin, A. Nadar,"Akilli Dağıtım Otomasyon Sistemi", Otomasyon Dergisi, ss:256-266, no:225, Mart 2011, issn 1303 - 4820, Türkiye.
39.
Demirbilek, B., Samsun, R. C., “ Uçaklarda Kullanılacak Katı Oksit Yakıt Pili için Geliştirilen Yakıt İşleme Sisteminin Çalışmaya Başlatılması Analizi“, Mühendis ve Makina, Cilt 50, Sayı 590, 2-9, 2009.
40.
Dikmen, B.,  Özpeynirci, Ö.,  "Matris Tipi Orgütlerde Bireysel Performans Değerlendirme: 360 Derece Yöntemi ve Hedeflerle Yönetim Teknikleri ile Melez Bir Yöntem Uygulaması", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, 2010, 71-104
178.
Esen, E., Saracoğlu, A., Ates, T.K., Oskay Acar, B., Zubari, U., Alatan, A.A., "Kaba Öznitelikler ile İçerik Tabanlı Video Kopya Sezimi," IEEE 17. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, 9-11 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.

Uluslararası

41.
C.Ö. Gerçek, M. Ermiş, A. Ertaş, K.N. Köse, Ö. Ünsar, "Design, Implementation, and Operation of a New C-Type 2nd Harmonic Filter for Electric Arc and Ladle Furnaces, IEEE Transactions on Industry Applications, July/August 2011, vol.47, no.4, pp.1545-1557
42.
H.F. Bilgin, M. Ermis, “Design and implementation of a current-source converter for use in industry applications of D-STATCOM”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no.8, pp.1943 – 1957, Aug.2010.
43.
J. Friedrich, M. O. Karslioglu, "Updating Fortran programs and other legacy code to an interactive window platform", Computers & Geosciences, Volume 29, Issue 9 , November 2003, Pages 1091-1100
44.
C. S. Gurel and E. Oncu, "Interaction of electromagnetic wave and plasma slab with partially linear and sinusoidal electron density profile," Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 12, 171-181, 2009.
45.
U. Sakarya, Z. Telatar, "Graph-based multilevel temporal video segmentation", Multimedia Systems, vol. 14, no. 5, pp. 277-290, November 2008.
46.
O. B. Tor and M. Shahidehpour, "Transmission Management in the Aftermath of Electricity Restructuring in Turkey", The Electricity Journal, Vol. 19, Issue 7, Aug/Sep 2006.
47.
Volkan AKAN, E.YAZGAN, " New analytical input impedance calculation for fast design of printed narrow slot antenna", International Journal of Electronics, Vol.98, No.9, Sep 2011, pp.1229-1237, 2011.
48.
F. Kennedy, I. Coxhill, E. İmre, J. Fielding, S. Atek, V. Lappas, T. Kormos, M. Freebody, "Prometheus: A Low-Cost Microsatellite Flyby Mission of 4179 Toutatis", Proceedings of the Fifth IAA International Conference on Low-Cost Planetary Missions, 24-26 September 2003, Noordwijk, The Netherlands. Compiled by R. A. Harris. ESA SP-542, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, 2003, p. 227 - 238.
49.
Küçük, D., Inan, T., Salor, Ö., et.al., “An extensible database architecture for nationwide power quality monitoring”, online publication complete: 16-DEC-2009 DOI information: 10.1016/j.ijepes.2009.11.012 in International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2009. Article is now published online at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2009.11.012.
50.
Kutdemir, E., Ziegler, B.L., Peletier, R.F., Da Rocha, C., Kronberger, T., Kapferer, W., Schindler, S.,  Boehm, A., Jaeger, K., Kuntschner, H., Verdugo, M., “Internal kinematics of spiral galaxies in distant clusters III. Velocity fields from FORS2/MXU spectroscopy”,  Astronomy & Astrophysics, vol 488, 2008, P117
51.
F. Kennedy, I. Coxhill, E. İmre, J. Fielding, S. Atek, V. Lappas, T. Kormos, M. Freebody*, "Prometheus: A Low-Cost Microsatellite Flyby Mission of 4179 Toutatis*", Journal of British Interplanetary Society, Sep/Oct 2003.
52.
U. Sakarya, Z. Telatar, Video scene detection using graph-based representations, Signal Processing: Image Communication, Volume 25, Issue 10, November 2010, Pages 774-783.
53.
Tanrıverdi, T., Kutdemir, E., Elmaslı, A., Şenavcı, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Aydın, C., Aksu, O., Bulca, I., Çınar, D., Kara, A., Demirhan, M., Yılmaz, M., Çetintaş, C., Gözler,  A.P., “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”,  IAU-IBVS No.5407, 2003
54.
Bozkurt, M., Hudaverdi, M., Ercan, E. N., “Probing the Cosmic Filaments by Means of X-Ray Observations”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 347-350, 09/2009.
55.
Palmer, P. L., Imre, E., "Relative Motion Between Satellites on Neighbouring Keplerian Orbits", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 30, No. 2, pp.521-528, March-April 2007
56.
Hacer Yalım Keleş, Alphan Es, Veysi İşler, "Acceleration of direct volume rendering with programmable graphics hardware", The Visual Computer, Vol: 23, No: 1, pp.15-24, December 2006
57.
Küçük, D. and Yazıcı, A. "Exploiting Information Extraction Techniques for Automatic Semantic Video Indexing with an Application to Turkish News Videos". Knowledge-Based Systems. Volume 24, Issue 6, pp. 844-857, August 2011.
58.
Gurbuz, S.Z.; Melvin, W.L.; Williams, D.B.; , "A Nonlinear-Phase Model-Based Human Detector for Radar," Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on , vol.47, no.4, pp.2502-2513, OCTOBER 2011
59.
Zenginobuz, G., ''Starting of Large Induction Motors at Constant Current with Minimized Starting Torque Pulsations'', IEEE Transactions on Industry Applications, Volume: 37, Issue: 5, Sep-Oct 2001.
60.
Yıldırım, N., Şen, Y., Şen, Ö. Karaaslan, M., Peltz, D., "A revision of cascade synthesis theory covering cross-coupled filters" IEEE-Transactions on Microwave Theory and Techniques IEEE-MTT Vol.50, pp 1536-1543, June 2002.
61.
Erkurt, A., Tektunali, H. G., Hudaverdi, M., Ercan, E. N., “Dynamics of Faint Clusters of Galaxies”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 305-308, 09/2009.
62.
H.F.Bilgin, M.Ermis, K.N.Kose, A.Cetin, I.Cadirci, A.Acik, T.Demirci, A.Terciyanli, C.Kocak, and M.Yorukoglu, "Reactive power compensation of coal mining excavators by using a new generation STATCOM," IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 43, no. 1, pp. 97"110, Jan./Feb.2007.
63.
K Kutluay, I Cadirci, A Yafavi, et al. "Dual 8-b mIcro-controllers" IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE 12 (1): 59-67 JAN-FEB 2006.
64.
Tokgöz, Ç., Dural, G., "Closed form Green's Functions for Cylindrically Stratified Media," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, pp.40-50, January 2000.
65.
Sahin, C., Shahidehpour, M., Erkmen, I., “Impact of Natural Gas System on GENCO’s Risk-Constrained Hydrothermal Scheduling,” accepted for publication at IEEE Transactions on Power Systems
66.
H.F.Bilgin, K.N.Kose, G. Zenginobuz, M.Ermis, E.Nalcaci, I. Cadirci, H.Kose, "A unity-power-factor buck-type PWM rectifier for medium/high-power DC motor drive applications" , IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 38, no. 5, pp. 1412"1425, Sep./Oct.2002.
67.
Bozkurt, M., Hudaverdi, M., Ercan, E. N., “Structural Analysis of A2034 Clusters of Galaxies”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 301-304, 09/2009.
68.
M. DUYAR, Volkan AKAN, E. YAZGAN, M. BAYRAK, "Two Novel Transmission Lines With Vertical Conductors Added To Ground Planes", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, No. 7, July 2007, pp.1653-1656.
69.
Kronberger, T., Kapferer, W., Schindler, S., Boehm, A., Kutdemir, E., Ziegler, “Internal kinematics of modelled interacting disc galaxies”, Astronomy & Astrophysics, vol  458, 2006, P 69
70.
Saha, L., Ergin, T., Majumdar, P., Bozkurt, M., Ercan, E. N., ''Origin of gamma-ray emission in the shell of Cassiopeia A'', Astronomy and Astrophysics, Vol. 563, A88, 2014.
71.
Sakarya, U. , Telatar, Z., Alatan, A.A., “Dominant sets based movie scene detection”, Signal Processing, vol. 92,  no. 1,  pp. 107-119, 2012.
72.
Şen, Ö. Beşikçi, C., "Effects of Screening on the 2-Dimensional Electron Transport Properties in Modulation Doped Heterostructures", Solid State Electronics, Vol 42, Iss6, pp. 987-991,1998
73.
Sezer, A., Gök, F., Hudaverdi, M., Ercan, E. N., "Suzaku observation of the Galactic supernova remnant CTB 37A (G348.5+0.1), MNRAS, V417, Issue2, pp. 1387-1391, 11/2011.
74.
Aşkar, M., Tekinalp, O., "Turkish Small Satellite Program: Goals and Policies," Acta Astronautica, Vol. 46, No. 2-6, pp. 375-378, March 2000.
75.
Küçük D, Inan T, Salor O, Çadırcı I, and Ermiş M., ‘PQONT: A domain ontology for electrical power quality’, Advanced Engineering Informatics, vol.24,  no.1, Jan. 2010, pp.84-95.  
76.
I.Çadırcı, A. Yafavi and M. Ermiş, 'Unity Power Factor Boost Converter With Phase Shifted Parallel IGBT Operation for Medium Power Applications', IEE Proceedings-B, Electric Power Applications, vol.149, no.3, May 2002, pp.237-244.
77.
Hudaverdi, M., Ercan, E. N., Bozkurt, M., Gok, F., Aktekin, E., “Turkish National Observatory (TUG) View of Clusters of Galaxies”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 125-130, 09/2009.
78.
M. DUYAR, Volkan AKAN, E. YAZGAN, M. BAYRAK, "Quasi-static solutions of Elliptical, cylindrical-coupled Parallel coplanar waveguide,and coupled parallel coplanar Waveguide with finite ground Planes ", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, No. 7, July 2007, pp.1702-1708.
79.
A. Telli, S.Demir, M.Askar, "CMOS Planar Spiral Inductor Modeling and Low Noise Amplifier Design", Microelectronics Journal, Elsevier, Volume 37, Issue 1, January 2006, pp. 71-78.
80.
​Lab Saha, Tulun Ergin, Pratik Majumdar, Mustafa Bozkurt, ''Locating the TeV gamma-rays from the shell regions of Cassiopeia A'', Proceedings of the International Astronomical Union Symposium No. 296, Vol. 9, pp. 380-381, 2013. 
81.
Küçük, D. and Yazıcı, A. "A Hybrid Named Entity Recognizer for Turkish". Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 3, pp. 2733-2742, February 2012.
82.
Saydam, A. C, and Polat, I., "The impact of Saharan dust on the occurence of algae bloom." Proceeding of EUROTRAC Symposium98. Eds: Borrell, P. M., and Borrell, P. WIT Press, Southampton, pp.656-663, 1998
83.
Sezer A., Gök F.; Hudaverdi M., Kimura M., Ercan E. N., "Suzaku observations of ejecta-dominated Galactic supernova remnant G346.6-0.2", MNRAS, V415, Issue1, pp. 301-305, 07/2011.
84.
Akdağ, Çadırcı, I., Nalçacı, E., Ermiş, M., and Tadakuma, S., 'Effects of Main Transformer Replacement on the Performance of an Electric Arc Furnace System', IEEE Transactions on Industry Applications, vol.36, no.2, pp. 649-658, March-April 2000.
85.
A. Açık and I. Çadırcı, 'Active Clamped ZVS Forward Converter with Soft-Switched Synchronous Rectifier', Turkish journal of Electrical Engineering and Computer Sciences', vol.10, no.3, 2002, pp.473-491.
86.
Beygu, B., Hudaverdi, M., Ercan, E. N., “Binary Clusters Observed with XMM-Newton X-Ray Observatory”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 117-123, 09/2009.
87.
Ozlem A. Sen, Celal DUDAK, Tunahan Kirilmaz, "Novel Broadband 3-dB Directional Coupler Design Method",  WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue 3, Volume 6, March 2007, pp.403-405
88.
O. B. Tor, "Electricity Restructuring in Turkey: Promises and Predicaments" IEEE Power & Energy Magazine, Vol. 3, Issue 3, May-June 2005 Page(s):25 - 29.
90.
Soysal, M., Loğoğlu, K. B., Tekin, M., Esen, E., Saracoğlu, A., Oskay ,B. Ozan, E. C., Ateş, T. K., Sevimli, H., Sevinç, M., Atıl, İ., Özkan, S., Arabacı, M. A., Tankız, S., Karadeniz, T., Önür, D., Selçuk, S., Alatan, A. A., Çiloğlu, T., "Multimodal Concept Detection in Broadcast Media: KavTan", Multimedia Tools and Applications (MTAP), July 2013.​​
91.
E. Esen  and A. A. Alatan, "Comparison of Forbidden Zone Data Hiding and Quantization Index Modulation", Digital Signal Processing, vol. 22, pp. 181-189, Jan. 2012.
92.
N. Kose, O. Salor, K. Leblebicioglu, "Kalman filtering based approach for light flicker evaluation of power systems", IET Generation Transmission and Distribution, 2011, vol.5, no: 1, pp. 57-69 (doi: 10.1049/iet-gtd.2009.0702).
93.
Erdal, T., Tekinalp, O., Tulunay, Y., "Minimum Fuel Station Keeping Maneuver Strategy for TURKSAT Geostationary Satellites," in: Reducing the Cost of Spacecraft Ground Systems and Operations, Eds: J-J. Miau and R. Holdaway, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2000.
94.
Dikmen. B,  Küçükkocaoğlu, G.,  "The Detection of Earnings Manipulation: The Three-Phase Cutting Plane Algorithm Using Mathematical Programming", Journal of Forecasting, vol 29, 2010, 442-466.
95.
Küçük D, Inan T, Salor O, Çadırcı I, and Ermiş M., An extensible database architecture for nationwide power quality monitoring, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol.32, no.6, July 2010, pp. 559-570.  
96.
Ertan, H. Bülent, Can, H., Akin, E.; "A new integration algorithm for flux estimation using the voltage model"; Compel journal; Vol. 21, No. 2, p.p. 252-264, 2002.
97.
Sezer, A., Ercan, E. N., Hudaverdi, M., Gok, F., Aktekin, E., “X-Ray Analysis of Galactic SNR G27.4+0.0”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 89-94, 09/2009.
98.
M. DUYAR, Volkan AKAN, E. YAZGAN, M. BAYRAK, "Analytical Attenuation Calculation of Asymmetrical Coplanar Waveguide with Finite-Extent Ground Planes for Coplanar Waveguide Mode", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, No. 9, September 2007, pp.2082-2087.
99.
​Soysal, M., Alatan A. A., “Joint Utilization of Local Appearance and Geometric Invariants for 3D Object Recognition”, Multimedia Tools and Applications (MTAP), August 2013.​​
100.
Peletier, R., Kutdemir, E., van der Wolk, G., Falcon-Barroso, J., Bacon, R., Bureau, M., Cappellari, M., Davies, R. L. ,de Zeeuw, P.T., Emsellem, E., Krajnovic, D., Kuntschner, H., McDermid, R.M., Sarzi, M., Scott, N., Shapiro, K. L., van den Bosch, R.C.E., van de Ven, G., The SAURON Project - XX. The Spitzer [3.6] - [4.5] colour in early-type galaxies: colours, colour gradients and inverted scaling relations, MNRAS, 2012, 419, 2031
101.
Terciyanli A., Ermiş M. and Çadırcı, I. ‘A Selective Harmonic Amplification Method for Reduction of kVA Rating of Current Source Converters in Shunt Active Power Filters’, IEEE Transactions on Power Delivery, vol.26, no.1, Jan. 2011, pp.65-78.
102.
B. Gültekin, C.Ö. Gerçek, T. Atalık, M. Deniz, N. Biçer, M. Ermiş, N. Köse, C. Ermiş, E. Koç, I. Çadırcı, A. Açık, Y. Akkaya, H. Toygar and S. Bideci, "Design and implementation of a 154 kV, ±50 MVAr transmission STATCOM based on 21-level cascaded multilevel converter" in Proc. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2010, pp. 3936–3948.
103.
Susan Jason, Alex da Silva Curiel, Doug Liddle, Francis Chizea, Uğur Murat Leloğlu, Mustafa Helvacı, Mohammed Bekhti, Djouad Benachir, Lee Boland, Luis Gomes, Martin Sweeting, "Capacity Building in Emerging Space Nations: Experiences, Challenges and Benefits", Advances in Space Research, c. 46, sayı 5, 571-581, Eylül 2010.
104.
Ö. Salor, B.Gültekin, S.Buhan, et.al., “Electric Power Quality of Iron and Steel Industry in Turkey”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 46, no.1,  pp. 60-80, Jan-Feb. 2010.
105.
N. Köse, Ö. Salor, “New Spectral Decomposition Based Approach for Flicker Evaluation of Electric Arc Furnaces”, IET Generation, Transmission, Distribution Journal, vol. 3, issue 4, pp. 393-411, 2009.
106.
İmre, E., Palmer, P. L., "High-Precision, Symplectic Numerical, Relative Orbit Propagation", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 30, No. 4, pp.965, July-August 2007.
108.
​G.I. Ogunc, A. Oralli, H. Kara, A. Sayar, U. Sakarya, Y.E. Arican, “The Performance of BALİSTİKA 2010 System for 9x19mm and 7,65x17mm Cartridge Case Correlation”, Forensic Science International, vol. 232, no. 1-3, pp. 104-110, 10 October 2013.
109.
O. Sengul, M. Turkmenoglu, L. B. Yalciner, “MTF Measurements for the Imaging System Quality Analysis”, GU J Sci, 25(1):19-28, (2012).
110.
H.F.Bilgin, M.Ermis, "Current source converter based STATCOM: Operating principles, design and field performance, Electric Power Systems Research, vol.81, no.2, pp. 478-487, Feb.2011.
111.
E. Esen  and A. A. Alatan, "Robust Video Data Hiding Using Forbidden Zone Data Hiding and Selective Embedding", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 21, pp.1130-1138, Aug. 2011.
112.
Kutdemir, E., Ziegler, B.L. ,Peletier, R.F., Da Rocha, C., Boehm, A.,  Verdugo, M., “Internal kinematics of spiral galaxies in distant clusters IV. Gas kinematics of spiral galaxies in intermediate redshift clusters and the field”, Astronomy & Astrophysics , vol 520, 2010, P 109
113.
Ö. Salor, S. Buhan, Ö. Ünsar, B. Boyrazoğlu, E. Altıntaş, T. Atalık, B. Haliloğlu, T. İnan, A. Kalaycıoğlu, A. Terciyanlı, A. Açık, T. Demirci, E. Özdemirci, I. Çadırcı, M. Ermiş., “Mobile Monitoring System to Take Nationwide PQ Measurements on Electricity Transmission Systems”, the Measurement Journal of Elsevier, vol. 42, pp. 501-515, 2009. 
114.
Ö. Salor, B. Pellom, T. Ciloglu, M. Demirekler, "Turkish speech corpora and recognition tools developed by porting SONIC: Towards multilingual speech recognition" Computer Speech & Language, Elsevier, Volume 21, Issue 4, 1 October 2007, Pages 580-593
115.
​B. Uragun and R. Rajan, "The discrimination of interaural level difference sensitivity functions: development of a taxonomic data template for modelling," BMC Neuroscience, vol. 14, p. 114, Oct 7 2013​.
116.
Celal DUDAK, Nazlı D. Kahyaoğlu, “A Descriptive Study on AM-AM and AM-PM Conversion Phenomena Through EVM-SNR Relation”, Radio Wireless Week 2012 (PAWR'12), 15-18 January 2012, Santa Clara, CA, USA
117.
Hudaverdi M., E.N. Ercan, A. Mert, M. Bozkurt, F. Gok, E. Aktekin, G. Ikis Gun, T. Guver, "Multi-Band Analysis Of Abell 2255" , Balkan Physics Letters, Vol. 19, PP 99-119
118.
Rukiye Özcivelek, Prof.Dr.Murat Aşkar, Doç.Dr.Haluk Geray, Dr.Tolga Tüfekçi, Haluk Zontul, Altan Küçükçınar,"Instruments to Combat Digital Divide: An Evaluation Based on the Turkish Experience", 2000
119.
M. Gol, Ö. Salor, B. Alboyaci, et.al., "A New Field-Data Based EAF Model for Power Quality Studies", IEEE Trans. on Industry Applications, vol.46, no. 3,  pp. 1230-1242, May-June 2010.
120.
Mehmet Duyar, Volkan Akan, Erdem Yazgan, Mehmet Bayrak, "Conductor loss calculation of elliptical, cylindrical coplanar waveguides and coplanar waveguides with finite conductor thickness", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol.29, Number:3-4 pp.185-195, 2009. 
121.
Alphan Es and Veysi İşler, "Accelerated Regular Grid Traversals Using Extended Anisotropic Chessboard Distance Fields on a Parallel Stream Processor ", Journal of Parallel and Distributed Computing, 67(11):1201-1217, 2007
122.
Ulusen, D., Aydin, B.C., Gulle, I.S., Bozkurt, E., Ozkaya, H., Ontac, S., Turkmenoglu, M., "Overview of TUBITAK UZAY's electric propulsion development project (HALE)", RAST 2013 - Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies , art. no. 6581289 , pp. 643-647, 2013
123.
Sakarya, U., Topçu, O.,  Leloğlu, U.M.,  Soysal, M.,  Tunalı, E.,  “Automated region segmentation on cartridge case base”, Forensic Science International, vol. 222, Issues 1–3, pp. 277-287, 10 October 2012.
124.
C. Gençoğlu, Ö. Tanıdır, M.E. Cebeci, and O. B. Tör, "Enhancing the Automatic Generation Control (AGC) Performance of Turkish Power System after Synchronous Interconnection with ENTSO-E CESA System," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Elsevier, (under review)
125.
N. Kose, Ö. Salor, K. Leblebicioglu, “Interharmonics Analysis of Power Signals with Fundamental Frequency Deviation Using Kalman Filtering”, the Journal of Electric Power Systems Research, vol. 80, pp. 1145-1153, 2010.
126.
O. B. Tor, A. N. Guven, M. Shahidehpour, “Promoting the Investment on IPPs for Optimal Grid Planning,”IEEE Trans. on Power Systems, vol. 25 no. 3, pp. 781-789, Aug. 2010.
127.
M. Ermis, Z. Çakir, I. Çadirci, G. Zenginobuz and H. Tezcan, 'Self Excitation of Induction Motors Compensated by Permanently Connected Capacitors and Recommendations for IEEE Std. 141-1993', IEEE Power Systems Engineering Committee 'The 2000 Prize Paper Award', IEEE Transactions on Industry Applications, March/April 2003, pp. 313-324.
128.
Küçük, D., Salor, Ö., Inan, T., et.al., “PQONT: A Domain Ontology for Electrical Power Quality”, Journal of Advanced Engineering Informatics, Elsevier, vol. 24, 2010, pp. 84-95. 
129.
Hacer Yalım Keleş, Alphan Es, and Veysi İşler, "Acceleration of Direct Volume Rendering with Programmable Graphics Hardware", The Visual Computer, 23(1):15-24, 2007.
130.
Harmandali, M., Karagoz, F.E., Ozkaya, H., Baylakoglu, I., Akkus, E., "Application of reliability engineering methodology in next generation satellite power system design, manufacturing, and testing", RAST 2013 - Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies , art. no. 6581299 , pp. 693-697, 2013
131.
U.M. Leloglu, Characterisation of tool marks on cartridge cases by combining multiple images, IETImage Processing, vol.6, no.7, pp.854-862, October 2012.
132.
Volkan AKAN and E. YAZGAN, " Analytical Calculation Approach for Input Impedance of Printed Monopole and Dipole Antennas on Thin Substrate", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 53, No. 4, April 2011, pp.827-830.
133.
Soysal, M., Alatan, A.A. "Joint Utilization of Appearance, Geometry and Chance for Scene Logo Retrieval", The Computer Journal, vol. 54, no. 7, pp. 1221–1231, 2011.
134.
Gencoğlu C., Tör O. B., Güven N., Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 1, Syf 45-49, Haziran 2011.
135.
C. S. GUREL and E. ONCU, “Characteristics of Electromagnetic Wave Propagation Through a Magnetised Plasma Slab with Linearly Varying Electron Density”, Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 21, 385-398, 2010.
136.
A. Açik and I. Çadirci, 'Active Clamped ZVS Forward Converter with Soft-Switched Synchronous Rectifier for High Efficiency Low Output Voltage Applications', IEE Proceedings-B, vol.150, no.2, March/April 2003, pp.165-174.
137.
Salor, Ö., “Spectral Correction Based Method for Interharmonics Analysis of Power Signals with Fundamental Frequency Deviation”, the Journal of Electric Power Systems Research, vol. 79, pp. 1025-1031, 2009.
138.
Sengul, O. Leloglu, U.M. Tunali, E. Kirik, M.S. Ismailoglu, N. Sever, R. Tubitak-Uzay, E.A. , " ÇOBAN: Design of Multi-Spectral Opto-Electronic Satellite Camera System", Recent Advances in Space Technologies, 2007. RAST '07. 3rd International Conference, 14-16 Haziran 2007.
139.
B. Mutluer, I. Çadirci, M. Ermis, A. Çetin, N. Özay, B. Gültekin, N. Köse, C. Ermis, A. Terciyanli, Ö. Ünver, and V. Ünal, ' A Unified Relocatable SVC for Open Cast Lignite Mining in Turkey', IEEE Transactions on Industry Applications, vol.40, no.2, March/April 2004, pp. 650-663. 
140.
Ozkaya, H., Akkus, E., Karagoz, F.E., "Next generation power distribution module featuring UYGAR ", RAST 2013 - Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies , art. no. 6581284 , pp. 613-618, 2013
141.
Yılmaz Ö.,  İmre E., “Space-Based Surveillance of GEO Using ESA's Constellation Mission "Galileo"”,  IAC-12-A6.1.17, The 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, 1-5 October 2012
142.
Cem Sahin, Zuyi Li, M. Shahidehpour, I. Erkmen, "Impact of Natural Gas System on Risk-Constrained Midterm Hydrothermal Scheduling," IEEE Transactions on Power Systems, Sayı: 26, 2, 2011,  pp: 520 – 531.
143.
Ö. A. Şen, N. Yıldırım, M. Karaaslan, Y. Şen,: "Cascaded Filter Design Using Cascaded Filter Synthesis Approach" International Scientific Journal Facta Univeritatis Ser: Electromagnetics and Energitics, Vol 13, August 2000.
144.
E. Altintas,Ö. Salor, I. Cadirci, M. Ermis, “A New Flicker Contribution Tracing Method Based on Individual Reactive Current Components of Multiple EAFs at PCC”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 46, pp. 1746-1754, 2010.
145.
Ufuk Sakarya and Ismet Erkmen, 'An improved method of photometric stereo using local shape from shading', Image and Vision Computing, vol.21, no.11, October 2003, pp.941-954. (Abstract)
146.
Sunay, H.K., Kırılmaz, T., Dudak, C., Sever, R., Kahyaoglu, N.D., Kapucu, K, Karakus,K., Bolucek, M.A, İsmailoglu, N.A., Şen, Ö.A.,“High Data Rate X-Band Transmitter For Low Earth Orbit Satellites”, ABSCO International Symposium, Pattaya, Thailand, 20-24 July 2009.
147.
Çetin A. and Ermiş, M. ‘VSC-Based D-STATCOM With Selective Harmonic Elimination’, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 45, no.3, May/June 2009, pp.1000-1015. 
148.
U. Sakarya, U.M. Leloğlu, E. Tunalı, "Three-dimensional surface reconstruction for cartridge cases using photometric stereo", Forensic Science International, vol. 175, no. 2-3, pp. 209-217, 5 Mart 2008.
149.
G. Zenginobuz, I. Çadirci, M. Ermis and C. Barlak, 'Performance Optimization of Induction Motors During Voltage Controlled Soft Starting', IEEE Transactions on Energy Conversion, vol.19, no.2, June 2004, pp.278-288.
150.
Ungan, I., Aşkar, M., "A Wired-and Current-Mode Logic Circuit Technique in CMOS for Low-Voltage, High-Speed and Mixed-Signal VLSIC", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Kluwer Academic Publishers, Vol. 14, pp. 59-70, Sept. 1997.
151.
T. Demirci, A. Kalaycıoğlu, D. Küçük, Ö. Salor, M. Güder, S. Pakhuylu, T. Atalık, T. İnan, I. Çadırcı, Y. Akkaya, S. Bilgen, M. Ermiş, "Nationwide Real-Time Monitoring System for Electrical Quantities and Power Quality of the Electricity Transmission System, IET Generation, Transmission & Distribution, 2011, vol.5, no.5, pp.540-550.
152.
Cem Sahin, M. Shahidehpour, I. Erkmen, " Generation Risk Assessment in Volatile Conditions with Wind, Hydro, and Natural Gas Units," In Press at Elsevier Applied Energy, 2011,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007021
153.
Ozlem Sen, Celal Dudak, Baris Nakiboglu, " A Two Stage Solid State Power Amplifier at X_Band for Satellite Communication ", WSEAS Transactions on Circuits, Issue 1, Volume 2, January 2003, pp.42-46 
154.
Küçük, D., Özgür, N.B., Yazici, A., and M.Koyuncu. “A Fuzzy Conceptual Model for Multimedia Data with a Text-based Automatic Annotation Scheme”. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Volume 17, Suppl. Issue 1, pp. 135-152, 2009.
155.
Ö. Salor, S. Buhan, O. Ünsar, B. Boyrazoglu, E. Altintaş, T. Atalık, B. Haliloğlu, T. İnan, A. Kalaycıoğlu, A. Terciyanlı, A. Açık, T. Demirci, E. Özdemirci, I. Çadırcı, M. Ermiş, "Mobile Monitoring System to Take Nationwide PQ Measurements on Electricity Transmission Systems", Elsevier Measurement Journal, Vol.42, pp. 501-515, 2009.
156.
Tor, O. B., Guven, A. N., Shahidehpour, M., "Congestion-Driven Transmission Planning Considering the Impact of Generator Expansion," IEEE Trans. on Power Systems, vol. 23 no. 2, pp. 781-789,  May 2008.
157.
Rukiye Özcivelek, Haluk Zontul, "Insights into the ICT Industry in Turkey", European Commission, Directorate General Joint Research Center, Technical Report EUR 21392 EN, FISTE Publications, May 2004. 
158.
Şen, Ö., Beşikçi, C., Civan, Y., Özder, S., Jelen, C., Slivken, S., Razeghi, M., "Gas-Source Molecular-Beam Epitaxy Growth and Characterization of Ga0.51In0.49P/InxGa(1-x)As/ GaAs Modulation Doped Field Effect Transistor", Semiconductor Science and Technology, Vol12, Iss11, pp.1472-1478, 1997.
159.
Seda TANKIZ, FatihV. ÇELEBİ, Remzi YILDIRIM, 'Computer-aided design model for a Quantum-Cascade Laser' , IET Circuits, Devices & Systems, 31­.Mar,­2010
160.
Belce Ö, Hodgart S, "Comprasion of advanced modulation schemes for LEO satellite uplink communications", WSEAS Transactions on Circuits, Issue 1, Volume 2, January 2003, pp. 99-104 ISSN 1109-2734
161.
C. S. Gurel and E. Oncu,“Frequency Selective Characteristics of a Plasma Layer with Sinusoidally Varying Electron Density Profile”, Int J Infrared Millimeter Waves, 30, 2009 30, pp.589-597, 2009.
162.
Ziegler, B.L., Kutdemir, E., Da Rocha, C., Boehm, A., Kapferer, W., Kuntschner, H., Peletier, R.F., Schindler, S., Verdugo, M., “Velocity Fields of Distant Galaxies with FORS2”,  The ESO Messenger, 2009 
163.
Uğur Murat Leloğlu, Erol Kocaoğlan, Establishing Space Industry in Developing Countries: Opportunities and Difficulties, Advances in Space Research, v. 42, issue 11, 1879-1886, December 2008.
164.
Ozgul Salor, Mubeccel Demirekler, "Dynamic Programming Approach to Voice Transformation", Speech Communication - Elsevier, vol. 28, pp. 1262-1272, 2006.
388.
Şahin, C., Nadar, A., Gezer, D., Graditi, G. ve Adinolfi, G. "Smart Distribution Automation System ICCEP 2011, ISCHIA, İTALYA, Haziran 2011.
Bildiri

Uluslararası

89.
Gokhan Yuksel, Onder Belce, Hakan Urhan,  BILSAT-1: First Earth Observation Satellite of Turkey - Operations and Lessons Learned , 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2005, June 9-11, 2005, Istanbul, Turkey.
107.
Mehmet Durna, Hakan Urhan, Onur Turhan, Ömer Kozal, Melike Gürün, A New Generation On-Board Computer and Solid State Data Recorder suitable for SpaceWire Platforms", RAST2007,  14-16 June 2007, Istanbul, Turkey
316.
İsmailoğlu, N., Yalçın, T., "Low-Power Design of a 64-tap 4-bit Digital Matched Filter Using Systolic Array Architecture and CVSL Circuit Techniques in CMOS", 32nd ASILOMAR Conference Proceedings, Monterey, 1-4 Nov. 1998.
317.
Apeldoorn, J., Janovsky, R., Merit, S., Destefanis, R., Schaefer, F., Gelhaus, J., İmre, E., "IMPROVEMENTS FOR SPACE MISSION PROTECTION AGAINST SPACE-DEBRIS , Conference proceedings of the 62nd International Astronautical Congress, IAC-11- A6.3, 2011
318.
M. Hudaverdi and I. Baylakoglu, "Space Environment Forecast and Evaluation for RASAT", IEEE 5th International Conference on RAST, pp, 926-931, June 2011
319.
Aydemir B., Cal B., Salman S; "The Advantages of New Generation Hardness Measurement Methods" Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, Serbia, May 19-21, 2011
320.
I. Elma, O. B. Tor, "Impact of Wind Penetration Level on Optimum Transmission Planning," IET Renewable Power Generation Conference, Edinburgh, Sep. 2011.
321.
Özlem Şen, "A Low Power Low Noise Amplifier in CMOS", 4th World Multiconference: Circuits, Systems, Communications & Computing (CSCC'2000) Proceeding, pp. 107-110, Athena, Greece, July, 2000
322.
Türkmenoğlu, M., Kırık, M. S., Şengül, O., Yalçıner, L. B., Haliloğlu, O., “Optical Imaging Requirements and Applications for Small Satellites”, NATO RTO-MP-AVT-171, Antalya, Turkey, April 12-15, 2010.
323.
Gulmammadov. F., Kahraman, O., Yavuzyilmaz. C., Tufekci. C. S. and Subasi. Y., “Magnetorquers Only Attitude Maintaining Using Dynamic Attitude Simulator Environment,” AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, AIAA-2010-8106, Toronto, Ontario, Canada, Aug. 2-5, 2010.
324.
Okan, A., Tekinalp, O., Kavsaoğlu, M., "Flight Control of a Tilt-Duct UAV," 1st International Conference on Unmanned Aerospace Vehicles, AIAA-2002-3466, Portsmouth, Virginia, 20-23 May 2002. 
325.
Telli, A., Aşkar, M. "CMOS LNA DESIGN FOR LEO SPACE S-BAND APPLICATIONS " CCECE2003, IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Montreal, Canada, 4-7 May 2003
326.
Refik Sever, A. Neslin Ismailoglu, Yusuf C. Tekmen, "A 2.41-Gb/s ASIC Implementation of the Rijndael Encryption Algorithm," Proceedings of the Work in Progress Session, EUROMICRO Symposium on Digital System Design, DSD2003, Belek, TURKEY, September 2003.
327.
Sahin, C., Shahidehpour, M., Erkmen, I., “Interdependence of NG and Electricity Infrastructures in Turkey,” Presented at the 2009 IEEE PES General Meeting, Calgary, Canada
328.
O. B. Tor, C. Gencoglu, O. Yilmaz, E. Cebeci, A. N. Guven, “Damping Measures against Prospective Oscillations between Turkish Grid and ENTSO-E CESA System,” IEEE PES, Powercon 2010, China.
329.
Uğur Murat Leloğlu, Latecomer Advantage In Space Technologies: A Posse Ad Esse, Data Systems in Aerospace, DASIA 2009, Istanbul, Turkey, 26-29 May 2009, CD-ROM (invited talk).
330.
Sayar, A., Yarman-Vural, F. T., "Image Annotation by Semi-Supervised Clustering Constrained by SIFT Orientation Information", 23rd of the International Symposium on Computer and Information Sciences, Istanbul, Turkey, 27-29 Ekim 2008
331.
Volkan AKAN, E.YAZGAN, M. DUYAR, M. BAYRAK, "Designs and Analyses of Some Cylindrical CPW Discontinuities", European Electromagnetics-EUROEM 2008, Lausanne, Switzerland, 21-25 July 2008
332.
Muhammed R. Pac, Aydan M. Erkmen, Ismet Erkmen, "Control of Robotic Swarm Behaviors Based on Smoothed Particle Hydrodynamics," IEEE/RSJ 2007 International Conference on Intelligent Robots and Systems, San Diego, CA, USA, October 29 - November 2, 2007.
333.
Şengül, O., Hizal, A., "GO Method for Reflection from Convex and Concave Surfaces in an Irregular Terrain Model", IEEE RADAR 2007 Conference, Edinburgh International Conference Centre, UK, 15 - 18 October 2007
334.
A. Telli and A.Es, "Link Analysis for BILSAT-1", 27th IEEE Aerospace Conference, 3 - 11 March 2006, BigSky, Montana, USA.
335.
S.Ontaç, "Mechanical Design and Analysis of Small Satellite Structures", The 12th International Conference on Machine Design and Production, 05-08 September 2006, Kuşadası, Turkey
336.
Bilgin, H.F.; Ermis, M.; Kose, K.N.; Cetin, A.; Cadirci, I.; Acik, A.; Terciyanli, A.; Kocak, C.; Yorukoglu, M.; "Reactive power compensation of coal mining excavators by using a new generation STATCOM", 2005. Fourtieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005 Volume 1,  2-6 Oct. 2005 Page(s):185 - 197 Vol.
337.
 G. Yüksel, Ö. Belce, H.Urhan, L. Gomes, A. Bradford, N. Bean, A. Curiel "BILSAT-1: First Year in Orbit- Operations and Lessons Learned", The 18th Annual AIAA/USU conference on small satellites, 9-13 Ağustos 2004 Logan / UTAH / ABD
338.
Soysal, M. and Alatan, A.A., "Recognition of 3D objects from Unconstrained 2D Images by Using Local Appearance and Affine Geometry", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), San Jose, USA, 15-19 July 2013.​​
339.
Yağlıoğlu, B., Yılmaz, Ö., Utku, A., Özdemir, B.G., "Surveillance of Space: an Overview and a Vision for Turkey’s Roadmap", IEEE Xplore/RAST 2013,Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
340.
Celal DUDAK, Nazlı D. Kahyaoğlu, “A Descriptive Study on AM-AM and AM-PM Conversion Phenomena Through EVM-SNR Relation”, Radio Wireless Week 2012 (PAWR'12), 15-18 January 2012, Santa Clara, CA, USA
341.
Saydam, A.C., and Polat, I., "Dust induced algae blooms." Ocean Optics XIV, Kailua-Kona, Hawaii, p.75, 10-13 Nov. 1998.
342.
Özay N., Güven N., Büyüksemerci A., Fettahlıoğlu M., "Design and İmplementation of a Feeder Automation System for Distribution Networks", Intenational Conference on Electric Power Engineering PowwerTECH, Budapeşte, 1999
343.
M. E. Cebeci, S. Eren, O. B. Tor, A. N. Guven. "Transmission and Substation Expansion Planning using Mixed Integer Programming, IEEE PES, 43rd North American Power Symposium, Northeastern University, Boston, USA, August 4-6, 2011.
344.
Kepenekçi, B., Tek, F. B., Bozdağı Akar, G., ''Dalgacık Tabanlı Yüz Tanıma'', 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazi Magusa, KKTC, 24-26 Nisan 2001"
345.
F.Bilgin, K.N.Kose, G.Zenginobuz, M.Ermis, E.Nalcaci, H.Kose, “A New Generation DC Motor Drive based on Buck Type PWM Rectifier”, in Proc. 9th European Conference on Power Electronics and Applications, Graz, 2001.
346.
A. Terciyanli, T. Avci, I. Yilmaz, C. Ermis, N. Kose, A. Acik, A. Kalaycioglu, Y. Akkaya, I. Cadirci, M. Ermis, "A Current Source Converter Based Active Power Filter for Mitigation of Harmonics at the Interface of Distribution and Transmission Systems,"  IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp. 320-327, Atlanta, GA, Sept. 12-16, 2010.
347.
Tekinalp, O., Semerci, B., Merttopçuoğlu, O., "On the Guidance and Control of a Spinning Missile," 4th International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace, Daytona Beach, Florida, 15-17 May 2002. 
348.
Yavuz, M. E., Aksun, M. I. , Dural, G., " Critical Study of the Problems in Discrete Complex Image Method", The 2003 IEEE International Symposium on electromagnetic Compatibility (EMC), İstanbul, Turkey, May 11-16 2003.
349.
Ozlem Sen, C. Dudak and B. Nakiboglu, "A Solid State Power Amplifier at X-Band for Satellite Communication", Wseas International Conference, Ehac 2003, 11-13 August, Crete, Greece
350.
M. Hudaverdi, M. Bozkurt and A. Mert-Ankay, "Dynamics of Supercluster Environments", Astronomical Data Analysis 6th Conference, Monastir, Tunus, 3-7 May 2010
351.
C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Yilmaz, E. Cebeci, A. N. Guven, “Assessment of the Effect of Hydroelectric Power Plants’ Governor Settings on Low Frequency Inter Area Oscillations,” IEEE PES, Powercon 2010, China.
352.
Köse, N., Salor, Ö., "A New Frequency Domain Approach for Light Flicker Evaluation of Power Systems", I2MTC 2009, International Instrumentation and Measurement Conference, May 5-7 2009, Singapur
353.
Esen, E., Soysal, M., Ateş, T. K., Saracoğlu, A., Alatan, A. A., "A Fast Method for Animated TV Logo Detection", Sixth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing, London, UK, 18-20 June 2008
354.
M. Göl, Ö. Salor, B. Alboyacı, B. Mutluer, I. Çadırcı, M. Ermiş, "A New Field Data-Based EAF Model for Power Quality Studies" IEEE IAS 2008, Edmonton, Alberta, Canada, 05-10 October 2008
355.
İlknur Baylakoğlu, "Reliability Concerns of Lead-free Solder Use in Aerospace Applications", RAST 2007 14-16 June 2007, İstanbul, Türkiye
356.
Alper Terciyanli, Adnan Açık, Alper Çetin, Turan Demirci, Tülay Kılınç, "Thyristor Switched Reactor - Active Power Filter Combination for Power Quality Solution of a Light Rail Transportation System", PCIM, Nuremberg, Germany, 21-24.05.2007
357.
A.Telli, "Communication Subsystem Design Analysis for LEO Satellites", HASEM 06, 6th  Aerospace Symposium, 12-14 May 2006, Capadocia, Nevsehir, Turkey.
358.
N. Ismailoğlu, "GEZGİN & GEZGİN-2: Adaptive Real-Time Image Processing Subsystems for Earth Observing Small Satellites", 1st NASA / ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, TÜBİTAK BİLTEN, June 15-18, Istanbul, Turkey, 2006.
359.
A. Nadar, "A Specific application of SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Feeder Automation System for Medium Voltage Distribution Networks of Istanbul", Metering, Billing CRM/CIS Amerıca 2005, Las Vegas, USA, April 2005
360.
O.B.Tör, U. Karaağaç and E. Benlier, "Step-Response Tests of a Unit at Atatürk Hydro Power Plant and Investigation of the Simple Representation of Unit Control System", IEEE Power Engineering Society, 36th North American Power Symposium, University of Idaho, Moscow, USA, August 9-10, 2004, MD-000336.
361.
Deveci, H.S., Kupcu, R.,  “​Investigation of the Most Effective Orthorectification Method for RASAT Images”, APSCO 5th International Symposium on Satellite Remote Sensing and Geographic Information System Development in Asia-Pacific Region, Ankara, Turkey, 8-10 October 2013.​
362.
Saydam, A.C., Polat, I., Özsoy, T., and Şenyuva, H., "Iron comes from above", Biochemistry of Iron in Seawater Working Group, 109/SCOR, Amsterdam, pp. 32-33, 1-5 Nov. 1998.
363.
Öner, M., Aşkar, M., "Crossover and Mutation Operators for a Genetic Algorithm Applied to FIR Filter Synthesis", 2nd International Conference on Information Communications and Signal Processing (ICICS'99), Singapore, Dec. 1999.
364.
Fradkin, M., Roux, M., Maître, H., Leloğlu, U. M., "Surface Reconstruction from Aerial Images in Dense Urban Areas", CVPR'99, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Fort Collins, Colorado, USA, 23-25 June 1999.
365.
Gezer, D., Nadar, A. ve Şahin, C. ve Prof. Dr. Özay, N. "Determination of Operating Reserve Requirements considering Geographical Distribution of Wind Power Plants, ICCEP (International Conference on Clean Electrical Power) 2011, ISCHIA, İTALYA, Haziran 2011.
366.
M. Hudaverdi, M. Bozkurt, M. Arik, E.N. Ercan and F. Limboz, "Structural formation of the Universe, as observed by the X-ray satellites, IEEE Proceedings of the 5th International Conference on RAST, pp-570-575, June 2011
367.
Baylakoglu I., Cal B., Harmandali M., Koksal E., Gun V.; "Reliability Practices for Satellite Design and Assembly Focusing on FMECA, Cleanliness and X-ray Inspection" RAST 2011 Conference, Istanbul, June 9-12, 2011
368.
C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Tanidir, "Technical Feasibility Analysis of the Proposed 2x350 MW HVDC Substation Between Georgia and Turkey," 43rd North American Power Symposium, Northeastern University, Boston, USA, August 4-6, 2011.
369.
Kutluay, K., Çadırcı, I., Yafavi, A., ''Digital Control of Universal Telecommunication Power Supplies'', PCIM/HFPC2000, Boston, USA, pp.89-96 October 2000.
370.
Küçük, D. and Yazıcı, A. “A Hybrid Named Entity Recognizer for Turkish with Applications to Different Text Genres”. In Proceedings of the International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS). London, UK. 22-24 September 2010.
371.
Gencoglu, C., Tor, O.B., Cebeci E., Yilmaz, O. and Guven, A.N. "Assessment of the Effect of Hydroelectric Power Plants’ Governor Settings on Low Frequency Inter Area Oscillations". In Proceedings of the IEEE PowerCON 2010 International Conference on Power System Technology. Hangzhou, China. 24-28 October, 2010
372.
 İsmailoğlu, N., Benderli, O., Korkmaz, I., Durna, M., Kolçak, T., Tekmen, Ç.Y.,"A REAL TIME IMAGE PROCESSING SUBSYSTEM: GEZGIN", 16th AIAA/Utah State University Conference on Small Satellites, Logan, Utah 12-15 August 2002.
373.
Esen, E., Önür, Ö., Soysal, M., Yaşaroğlu, Y., Tekinalp, S. ve Alatan, A.A., "A MPEG-7 Compliant Video Management System", European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, 9-11 Nisan 2003, Queen Mary, University of London, Londra
374.
A.Terciyanli, M.Ermis, B.Gultekin, O.B.Tor, M. Yorukoglu," EMC Consideration in the Design of A Unified Relocatable SVC for Open-Cast Lignite Mining in Turkey", The 2003 IEEE International Symposium on EMC, 11-16 May 2003, Istanbul, Turkey
375.
M. Hudaverdi, S. Ali and N. Ercan, "Hunting for clusters in the CFHTLS Deep Fields", Astronomical Data Analysis 6th Conference, Monastir, Tunus, 3-7 May 2010
376.
Cem Sahin, A. Nadar, "Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi," Electrical, Electronics and Computer Engineering ELECO 2010, Bursa, Türkiye
377.
Esen, E., Doğan, Z., Ates, T.K., Alatan, A.A., "Sıkıştırılmış Videolarda Bilgi Saklama için Nicemleme Dizin Modülasyonu ile Yasak Bölgeli Bilgi Saklamanın Karşılaştırılması," IEEE 17. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, 9-11 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
378.
Küçük, D. and Yazıcı, A., “Named Entity Recognition Experiments on Turkish Texts”. International Conference on Flexible Query Answering Systems (FQAS). Roskilde, Denmark. T. Andreasen et al. (Eds.): FQAS 2009, LNAI 5822, pp. 524–535.
379.
Özen, H., Musaoğlu, N., Tüysüz O., "Mapping of Lithological Units of Çankırı Basin, Central Anatolia, Turkey with Proba CHRIS Hyperspectral Data", Commission WgS-PS, WG VII/3, IRSPRS XXI Congress, Beijing, China, 03-11 July 2008.
380.
Talat Yüksel (ARÇELİK), İlknur Baylakoğlu, "Recycling of Electrical and Electronic Equipment, Benchmarking of Disassembly Methods and Cost Analysis", ISEE 2007 6-10 May 2007, Orlando, FL, USA
381.
Erman Terciyanlı, Vedat Şeker, Tuğrul Ç. Öztürk, Hasan S. Aksüyek, "Collaborative R&D Project Management: The Case of the National Power Quality Project of Turkey", IEEE EMC, Austin, USA, 29.07.2007-01.08.2007
382.
Jurgen Friedrich, Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı, Radiometric Camera Calibration of BiLSAT Small Satellite: Preliminary Results, ISPRS Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, February 14-16, 2006, CD-ROM.
383.
Muhammed R. Pac, "Towards Fluent Sensor Networks: A Scalable and Robust Self-Deployment Approach", 1st NASA / ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, Middle East Tecnical University, June 15-18, Istanbul, Turkey, 2006.
384.
 O. B. Tor and M. Shahidehpour, "Electric Power Restructuring in Turkey" Proceedings of IEEE PES General Meeting, USA, June 2005.
385.
C. Şahin and İ. Erkmen, "Application of Evolution Strategy Algorithm to Generator Parameter Estimation", IEEE Power Engineering Society, 36th North American Power Symposium, University of Idaho, Moscow, USA, August 9-10, 2004, MD-000369.
386.
​U. Sakarya, M. Teke, C. Demirkesen, O. Haliloğlu, A.Ö. Kozal, H.S. Deveci, B.U. Töreyin, S.Z. Gürbüz, “Hyperspectral image processing researches at TÜBİTAK UZAY”, APSCO 5th International Symposium on Satellite Remote Sensing and Geographic Information System Development in Asia-Pacific Region, Ankara, Turkey, pp. 8-10, 8-10 October 2013.
387.
Eroğlu, M., Demircioğlu, E., Avenoğlu, B., “RASAT Ground Software Architecture”, UN/Japan Nano-Satellite Symposium, 10-13 October 2012, Nagoya, Japan
389.
B. Yağlıoğlu, J.Wang, "Cluster Flying Configuration Evaluation in the Case of Fractionated Spacecraft Architecture", Ankara International Aerospace Conference 2011, September 14-16, 2011, Ankara, Türkiye.
390.
M. O. Tulaz, S. K. Reyhan, O. B. Tor, "Distribution Substation Optimization at Primary Distribution Network Planning and Visualization of the Results," IEEE PES, 43rd North American Power Symposium, Northeastern University, Boston, USA, August 4-6, 2011.
391.
Karcı, M.H., Kolçak, T., Orguner, U., Demirekler, M., Yardımcı, Y., Bağcı, M., Yılmaz, İ., Çetin, A. E., ''Yüksek Dereceli Istatistikler ve Kalman Süzgeçleme Kullanarak Videoda Hareketli Cisim Bulma ve Takip Etme'', 9. Sinyal İşleme ve Uygulamalari Kurultayı, Gazi Magusa, KKTC, 24-26 Nisan 2001.
392.
Volkan AKAN, E. YAZGAN, "Analysis and Design of Circularly Polarized and Frequency Tunable Microstrip Antenna having Conical Radiation Pattern Characteristic", 32nd ESA Antenna Workshop on Antennas for Space Applications, 05-08 Oct. 2010, European Space & Technology Centre (ESTEC), Noordwijk  Netherlands.
393.
 İmre, E., Palmer, P., Hashida, Y., "Precise Orbit Determination of LEO Formation Flights Using Carrier-Phase Difference and Pseudorange Measurements", 16th AIAA/Utah State University Conference on Small Satellites, Logan, Utah, 12-15 August 2002,
394.
Yaşaroğlu, Y., Alatan, A.A., "Summarizing Video: Content, Features and HMM Topologies", to appear in Proc. of International Workshop VLBV03, 18-19 September 2003, Madrid
395.
M. Ermis, A. Açik, B. Gültekin, A. Terciyanli, E. Nalçaci, I. Çadirci, N. Özay, C.Ermis, M. Gökmen and H. Kiziltan, 'Power Quality Solutions for 12-Pulse Smelter Converters in ETI Aluminium Works', IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Salt Lake City, October 2003.
396.
Mustafa Bozkurt, M. Hudaverdi and E. Nihal Ercan, "Chandra study of X-ray point sources from the outskirts of A2534", Astronomical Data Analysis 6th Conference, Monastir, Tunus, 3-7 May 2010
397.
Küçük, D. and Yazıcı, A., “Employing Named Entities For Semantic Retrieval Of News Videos In Turkish”, The 24th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’09), September 14-16, 2009, Northern Cyprus.
398.
Gürol, S., Özen, H., Leloğlu, U. M., Tunalı, E., "Tuz Gölü: New Absolute Radiometric Calibration Test Site", Commission I, WG I/1, IRSPRS XXI Congress, Beijing, China, 03-11 July 2008.
399.
U. Sakarya and Z. Telatar, "Graph-Based Multilevel Temporal Segmentation of Scripted Content Videos," in LNCS, GbRPR 2007, vol. 4538, F. Escolano and M. Vento, Eds. Springer, Heidelberg, 2007, pp. 168-179.
400.
D. Küçük, T. İnan, B.Boyrazoğlu, S. Buhan, Ö.Salor, I.Çadırcı, M. Ermiş, "PQStream: A Data Stream Architecture for Electrical Power Quality", IWKDUDS 2007 17.09.2007
401.
Jurgen Friedrich, Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı, Geometric Camera Calibration of BiLSAT Small Satellite: Preliminary Results, ISPRS Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, February 14-16, 2006, CD-ROM.
403.
O. B. Tor and M. Shahidehpour, "Power Distribution Asset Management" Proceedings of ELECO International Symposium, IEEE PES, Bursa, Turkey, Dec. 2005.
404.
Dr. Ozlem A. Sen, Celal Dudak, Hacer K. Sunay, Neslin İsmailoğlu, Tunahan Kırılmaz, "A High Data Rate X-band Transmitter with an Efficient Solid State Power Amplifier". Microwave Technology and Techniques Workshop Preparing for Future Space Systems , Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri Merkezi (European Space Research and Technology Centre, ESTEC) Noordwijk, Hollanda , 11-12 Mayıs 2004 (Sunum)
405.
E. İmre, P. Palmer, Y. Hashida "Orbit Acquisition of the Disaster Monitoring Constellation - Preliminary Results" 16th Automatic Control in Aerospace Conference, St Petersburg, June 2004.
406.
Demirkesen, C., Öztoprak, F., "Improving Land Cover Classification Accuracy by Fusing SAR and EO Images", APSCO 5th International Symposium on Satellite Remote Sensing and Geographic Information System Development in Asia-Pacific Region, Ankara, Türkiye, 8-10 October 2013.​
407.
Ozkan S., Esen E.,​ Akar G.B., "Visual Image Search Improved with Geometric Consistency​" Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013 21st,2013, 1-4​​
408.
İsmailoğlu, N., Köseoğlu, G., "Design and Implementation of 8-bit 256-chip PN-Coded Digital Matched Filter using 0.5?m CMOS VLSI Technology", APCC'97 Proceedings, Sydney, 7-10 December 1997
409.
Çelenligil, C., ''Aerothermal Load Calculations for a Low Earth Orbit Mini Satellite International Symposium Atmospheric Reentry Vehicles and Systems'', Archachon, France, 16-18 March 1999.
410.
D.İçöz, N.D.Kahyaoğlu, M.Bölücek, E.Öncü, T.Kırılmaz, C.Dudak, H.Sunay, V.Akan, Ö.Şen, "Communication Subsystem of RASAT" , RAST 2011 Conference, June 9-12, 2011, Istanbul,Turkiye
411.
Saracoglu, A.; Esen, E.; Ates, T.K.; Acar, B.O.; Zubari, U.; Ozan, E.C.; Ozalp, E.; Alatan, A.A.; Ciloglu, T.; , "Content Based Copy Detection with Coarse Audio-Visual Fingerprints," Content-Based Multimedia Indexing, 2009. CBMI '09. Seventh International Workshop on , vol., no., pp.213-218, 3-5 June 2009 doi: 10.1109/CBMI.2009.12
412.
Subasi, Y., Demirekler, M. (2011). Quantitative Measure of Observability for Stochastic Systems. Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano/Italy, pp. 4244-4249.
413.
Okan, A., Baylakoglu, I., "Environmental Testing Activities and Capabilities For Turkish Space Industry", 26th Space Simulation Conference, Annapolis, MD, USA, 18-21 October 2010.
414.
Bradford, A., Gomes, L., Yüksel, G., Özkaptan, C., "Biltensat-1: A Low-Cost, Agile, Earth Observation Microsatellite for Turkey," 53rd International Astronautical Congress Houston, Texas, 10-19 October 2002 
415.
M. Irsadi Aksun, M. Emre Yavuz, Gülbin Dural, "Comments on the Problems in DCIM", 2003 IEEE APS International Symposium and USNC/CNC/URSI North American Radio Science Meeting, Conference Proceedings, June 22-27 2003 Columbus, OH, USA
416.
Önder Belce, ''Comparison of Advanced Modulation Schemes for LEO Satellite Downlink Communications'', International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2003, November 20-22, 2003, Istanbul, Turkey (Abstract)
417.
Murat Hüdaverdi, E. Nihal Ercan and Mustafa Bozkurt, "A Long Term X-ray Variable Souce at Groth-Westphal Field", COSPAR 38th Scientific Assembly, Bremen, Almanya, 18-25 Temmuz 2010
418.
Küçük, D. and Yazıcı, A., “Rule-based Named Entity Recognition from Turkish Texts”. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA). Trabzon, Turkey 2009.
419.
Liu, F., Guo, F., Kim, S., Eker, A., Solihin, Y., "Characterizing and Modeling the Behavior of Context Switch Misses", PACT'08, Toronto, Ontario, Canada, October 25-29, 2008
420.
O. B. Tör, A. N. Güven, "Providing Locational Market Signals in the Context of Coordinated Multi-Year Transmission Expansion Planning", Proceedings of ELECO International Symposium, IEEE PES, Bursa, Turkey, Dec. 2007.
421.
Mustafa Deniz, Burhan Gültekin, Cem Özgur Gerçek, Tevhid Atalık, Isık Cadırcı, Muammer Ermis, "A New DC Voltage Balancing Method For Cascaded Multilevel Inverter Based Statcom", ACEMP07, Bodrum, Turkey 10.09.2007-12.09.2007
422.
Ö. Salor, M. Demirekler, "Kalman Filter Approach for Pitch Determination of Speech Signals", 11th International Conference: "Speech and Computer", SPECOM 2006, St Petersburg, Russia.
423.
U. Karaağaç, The 5th Annual International Technical Conference for Electrical Engineers and Managers in Asia, Tayland, "A Specific application of SCADA, Feeder Automation System for Medium Voltage Distribution Networks of Istanbul" Thailand, Aug.2005,
424.
Refik Sever, Neslin İsmailoğlu, Çağatay Tekmen, Murat Aşkar, "A High Speed VLSI Implementation of the Rijndael Algorithm", 2004 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 23-26 Mayıs 2004, Vancouver, Kanada (Sunum) (Abstract_1.pdf - AES_iscas.ppt)
425.
​Ozkan S., Ates T., Esen E., "Automatic Localization of Satellite Images" APSCO 5th International Symposium on Satellite Remote Sensing and Geographic Information System Development in Asia-Pacific Region,Ankara, Türkiye, 8-10 October 2013.
426.
Yağlıoğlu B., İmre E., Tesmer, V., Scheper, M., “Mission Operations to Improve Space Mission Protection”, 12th International Conference on Space Operations (SpaceOps'12), Stockholm, Sweden, 11-15 June 2012.
427.
Demirekler, M., Çetin, E., Ilk, H.G., Aksu, E. B., Şendur, L., Ertan, A. E., Kolçak, T., Karpat, Ö., Karcı, M.H., "Implementation of an enhanced fixed point variable bit-rate MELP vocoder on TMS320C549", ICASSP 99, Phoenix, Arizona USA, 15-19 May 1999.
428.
B. Yağlıoğlu, S.Nakasuka, "A Fractionated Spacecraft Architecture for Earth Observation Missions", 32nd Asian Conference on Remote Sensing, October 3-7, 2011, Taipei,Taiwan.
429.
Guim, F.; Rodero, I.; Ozalp, E.; Madry, S.; , "A google earth based distributed infrastructure to support natural disaster response," Recent Advances in Space Technologies, 2009. RAST '09. 4th International Conference on , vol., no., pp.83-88, 11-13 June 2009 doi: 10.1109/RAST.2009.5158298
430.
Subasi, Y., Demirekler, M. (2011). Observability Measure for Stochastic Systems. Proceedings of SIU 2011 - 19th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 658-661.
431.
Açık, A., Benlier, E., and Çadırcı, I., ''ZVS PWM Forward Converter With Self Driven Soft Switched Synchronous Rectifier for Low Output Voltage Applications'', PCIM 2000, Boston, USA, pp. 481-486 October 2000.
432.
U. Sakarya, Ş.A. Es, U.M. Leloğlu, E. Tunalı, Ö. Birgül, “A Case Study of an Automated Firearms Identification System: BALİSTİKA 2010”, BIT’s 1st Annual World Congress of Forensics (WCF-2010), Dalian, China, October 21-23, 2010.
433.
Mutluer, B., Çadırcı, I., Ermiş, M., Çetin, A., Gültekin, B., Özay, N., Köse, N., Ermiş, C., Terciyanlı, A.., Ünver, Ö., Ünal, V., 'A Unified Relocatable SVC for Open-Cast Lignite Mining in Turkey', IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Pittsburg, to be presented in October 2002.
434.
 Belce O, Hodgart S, 'Comparison of advanced modulation schemes for LEO satellite uplink communications', 2nd WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless & Optical Communications Conference, Crete Greece, August 2003.
435.
Önder Belce, Kevin Maynard, Ali Telli, ''BİLSAT-1 Communication Subsystem'', International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2003, November 20-22, 2003, Istanbul, Turkey (Abstract)
436.
Mustafa Bozkurt, Murat Hudaverdi, E. Nihal Ercan, Metin Arik, "Nature of Point Sources from Aquarius Super-Cluster", COSPAR 38th Scientific Assembly, Bremen, Almanya, 18-25 Temmuz 2010
437.
I. Baylakoglu & M. Hudaverdi,  "RELIABILITY CONCERNS OF RADIATION EFFECTS ON SPACE ELECTRONICS", ICST'09, Thessaloníki, August, 2009, Greece
438.
Uçak, O. , Kocabaş, İ., Terciyanlı, A., "Desing and Application of a Hybrid Active Power Fitler with Supply Side Harmonics Isolation" , PCIM 2008, Nuremberg , Germany 27-29.05.2008
439.
M. E. Cebeci, U. Karaağaç, O. B. Tör, A. Ertaş "The Effects of Hydro Power Plants' Governor Settings on the Stability of Turkish Power System Frequency", Proceedings of ELECO International Symposium, IEEE PES, Bursa, Turkey, Dec. 2007.
440.
O.Salor, B.Gultekin, S.Buhan, B.Boyrazoğlu, T.İnan, T.Atalik, A.Acık, A.Terciyanlı, O.Unsar, E.Altıntas, Y.Akkaya, E.Ozdemirci, I.Cadırcı, M.Ermis, "Electrical Power Quality of Iron and Steel Industry in Turkey", IEEE IAS 2007, New Orleans, USA 23.09.2007-27.09.2007
441.
A.Telli and G. Yamamoto, "Virtual Enviroments, Virtual Works, Virtual Lives?", PICMET06 Conference, 8-13 July 2006, Hyatt Regency, Istanbul, Turkey
442.
E. Esen and A. A. Alatan, "A Practical Lattice QIM Method: TCQ-IS", EUSIPCO 2005, 4-8 September 2005, Antalya Turkey
443.
Soner Yeşil, Neslin İsmailoğlu, Çağatay Tekmen, Murat Aşkar, "Two Fast RSA Implementations Using High-Radix Montgomery Algorithm", 2004 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 23-26 Mayıs 2004, Vancouver, Kanada (Sunum) (Abstract_2.pdf - RSA 2.ppt)
444.
Demirkesen, C., Sakarya, U. , Teke, M. "A      Multi-Modal Landuse Classification Architecture Based on Hyperspectral-Dem      Fusion", APSCO 5th International Symposium on Satellite Remote      Sensing and Geographic Information System Development in Asia-Pacific      Region, Ankara, Türkiye, 8-10 October 2013.
445.
​Teke, M., Sakarya, U. "Classification on hyperspectral images using Enhanced Fisher Discriminant Criterion", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013 21st, 2013, 
446.
Özay N., Güven N., Güven A., Çelenk E., "Utilization of AM/FM Systems in the Operation of Distribution Networks", IEEE MELECON 94 Conference, Antalya, 12-14 April 1994
447.
E.Acar, F.Tetiker, B.O.Acar, U.Sakarya, "Bullet Matching with Profile Clustering", ISCSE 2011 Conference, June 1-4, 2011, Aydın, Turkiye
448.
Neslin Ismailoglu, Bilgin Vargun, Refik Sever, Burak Okcan, Koray Karakus, Kerem Kapucu, Rusen Oktem, "GEZGiN-2: Image Processing Subsystem of RASAT", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 944-949, İstanbul, Haziran 2011.
449.
Ozalp, E.; Guim, F.; Ozkan, S.; , "A conceptual framework for enhancing the international cooperation in a developing space market - Harmonization of international standards for space industry," Recent Advances in Space Technologies, 2009. RAST '09. 4th International Conference on , vol., no., pp.48-52, 11-13 June 2009 doi: 10.1109/RAST.2009.5158246
450.
Uçak, S., Dural, G., Birand, T., Heijnen, S., Lihthart, L. P., "Analysis of Tapered Dielectric Rod Antennas Using a Simple Model Based on the Method of Effective Dielectric Constants", AP2000, Millennium Conference on Antennas & Propagation, Proceedings CD, Davos, Switzerland, April 2000.
451.
Tankut, T., Dural, G., Baysal, K., Zontul, H., Özcivelek, R., ''SCIENTIFIC COORPERATION BETWEEN TURKEY AND THE SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES - PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS'', International workshop on reconstruction of coorperation in the South Eastern Europe, Venice Italy, 24-27 March 2001
452.
Ersin, E., "Supervised Segmentation for Video Applications", International Symposium on Computer and Information Sciences (ICIS 2001), 5-7 Nov. 2001.
453.
A.Yilmaz,H. Tarakçı,S. Arslan, ”BALLON: An Ontology for Forensic Ballistics Domain”, KEOD2010 International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, Valencia Spain, October 2010
454.
 Kutluay, K., Çadırcı, I., Yafavi, A., Çadırcı, Y. 'Digital Control of Universal Telecommunication Power Supplies Using Dual 8-Bit Microcontrollers', IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Pittsburg, to be presented in October 2002.
455.
Unsal Orlu, Gokhan Yuksel, Luis Gomes, Kevin Hall, "BILSAT-1: Power System Sizing and Design", RAST 2003 Conference, November 20-22, 2003
456.
Ozlem Sen, Hacer K. Sunay, Celal Dudak, "An X Band Transmitter for Satellite Communication", RAST 2003 Conference, November 20-22, 2003
457.
Gök, Fatma; Sezer, Aytap; Hudaverdi, Murat; Ercan, Enise Nihal, "Suzaku Observation of Galactic Supernova Remnant G346.6-0.2", COSPAR 38th Scientific Assembly, Bremen, Almanya, 18-25 Temmuz 2010
458.
M. Hudaverdi & M. Bozkurt "THE STUDY OF COSMOLOGY WITH X-RAY SATELLITES", ICST'09, Thessaloníki, August, 2009, Greece
459.
Göl, M., Salor, Ö., Alboyacı, B., Mutluer, B., Çadırcı, I., Ermiş, M. "A New Fıeld data-Based EAF Model for Power Quality Studies" , IEEE IAS 2008, Edmonton, Alberta, Kanada 05-10.10.2008
460.
M. E. Cebeci, O. B. Tör, U. Karaağaç, M. Altın, M. Akdeniz, and A. Nadar "Master Plan for the Electricity Distribution Network of Istanbul European Side", Proceedings of PowerAfrica 2007 Conference, IEEE PES, Johannesburg, South Africa, July 2007.
461.
O. Uçak, I. Kocabaş, A. Terciyanli, "Design and Implementation of a Shunt Active Power Filter With Reduced DC Link Voltage", ELECO 2007, Bursa, Turkey 05.12.2007-09.12.2007
462.
A. Saracoğlu and A. A. Alatan "MRF-based VideoText Detection" International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 21-23 September 2006, Budapest-Hungary "
463.
 A. Telli and P. Whittaker,"A Graphical Method of Frequency Selection for Satellite Licensing", 22nd AIAA International Communications Satellite Systems Conference & Exhibit 2004 (ICSSC), 9 - 12 Mayıs 2004, Monterey, Kaliforniya
464.
​Kozal, A., Teke, M. , Ilgın, H., "The      Effect of Sub-sampling on Hyperspectral Dimension Reduction", Nostradamus      2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems, Springer      International Publishing, 2013, 210, 529-537​
465.
M. Soysal, A. A. Alatan, “Multiview scene matching using local features and invariant geometric constraints”, IEEE 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2012), Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 18-20 April 2012
466.
Yalçın, T., İsmailoğlu, N., "Design of a Fully-static Differential Low-Power CMOS Flip-flop", Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS'99), Orlando, 30 May-2 June 1999.
467.
Erdal, T., Tekinalp, O., Tulunay, Y., ''Minimum Fuel Station Keeping Manoeuvre Strategy for TURKSAT Geostationary Satellites''; 3rd Int. Symposium on Reducing the Spacecraft Cost and Operations, Tainan, Taiwan, 22-24 March 1999.
468.
Bolucek M.A., Kırılmaz T., "Low Phase Noise Local Oscillator For Satellite Communication Systems, "Microwave Technology and Techniques Workshop 2010, May 2010, ESA Workshop, ESTEC Campus, Noordwijk/Netherlands.
469.
Neslin Ismailoglu, Koray Karakuş, Kerem Kapucu, Ozan Yilmaz, Yakup Murat Mert, Huseyin Erdem Kazak, Rusen Oktem, "A Dual-Core ASIC Architecture for High-Speed On-Board Image Compression with JPEG2000", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 475-479, İstanbul, Haziran 2011.
470.
Tekinalp, O., Utalay, S., "Simulated Annealing for Missile Trajectory Planning and Multidisciplinary Missile Design Optimization", Proceedings of the 38th Aerospace Sciences Meeting, AIAA Paper No: 2000-0684, January 10-13, 2000.
471.
Uçak, S., Dural, G., "Use of Parametric Modeling Based Techniques for ISAR Imaging", IEEE 2000, AP-S International Symposium and URSI National Radio Science Meeting, Proceedings CD, Salt Lake City, Utah, ABD, July 2000.
472.
S. Büyükatalay, Ö. Birgül, U.Halıcı, "Surface Reconstruction from Multiple Images Filtering Non-Lambert Regions", ICIP 2009 IEEE International Conference on Image Processing, Cario Egypt, November 2009.
473.
Leloğlu, U. M., Sweeting, M., Bradford, A., ''BILSAT-1: A Case Study For The Surrey Satellite Technology Ltd Know-How Transfer And Training Programme'', 53rd International Astronautical Congress, Houston, Texas, USA, 10-19 October 2002.
474.
A. Yılmaz, E. Esen, A. A. Alatan, "Combined Concealment, Synchronization and Error Detection Using Data Hiding", WIAMIS 2003, April 9-11, 2003, London, UK
475.
Ozlem Sen, Celal Dudak, Baris Nakiboglu, "A Two Stage Solid State Power Amplifier at X_Band for Satellite Communication", RAST 2003 Conference, November 20-22, 2003
476.
Sezer, Aytap; Gök, Fatma; Hudaverdi, Murat; Ercan, Enise Nihal, "Suzaku Observation of the Southern Galactic Supernova Remnant G296.1-0.5", COSPAR 38th Scientific Assembly, Bremen, Almanya, 18-25 Temmuz 2010
477.
Sayar, A., Yarman-Vural, F. T., "Image Annotation with Semi-Supervised Clustering", 24th International Symposium on Computer and Information Sciences, Güzelyurt, Northern Cyprus, September 14-16, 2009
478.
Küçük, D., Salor, Ö., İnan, T., Çadırcı, I., "Building an Ontology for Flexible Power Quality Querying", International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), İstanbul, Turkey, October 27-29, 2008.
479.
Melike Gürün, Erinç Kurtuluş Akdoğan , Atila Yılmaz, "Regional Ionosphere Mapping By Neural Network", RAST2007,  14-16 June 2007, Istanbul, Turkey
480.
Ontaç S., Dağ S., Gökler M.İ., " Structural Finite Element Analysis of Stiffened and Honeycomb Panels of the RASAT Satellite", 3nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST2007, June 14-16, 2007, pp. 171-175, İstanbul, TURKEY
481.
N. İsmailoğlu, O. Benderli, S. Yeşil, R. Sever, B. Okcan, O. Şengül, R. Öktem, "GEZGİN & GEZGİN-2: Adaptive Real-Time Image Processing Subsystems for Earth-Observing Small Satellites", 1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS 2006) Konferans Kitabı, İstanbul, 15-18 June 2006
482.
Okan, A. “Feasibility Study on Thermal Survivability of X-Band Subsystem on RASAT Microsatellite”, RAST 2005, Istanbul, Turkey, 9-11 June 2005.
483.
Barış ÇOLAK, H.Bülent. ERTAN, "A Unity Power Factor Induction Cooktop: Design Issues and a Novel Approach to Measurement and Elimination of Conducted EMI" IEEE ACEMP 2004 Aegean Conference On Electrical Machines and Power Electronics , 26-28 Mayıs 2004, İstanbul, Türkiye
484.
​Teke, M., Deveci, H., Haliloglu, O., Gurbuz, S. &,Sakarya, U., "A short survey of hyperspectral remote sensing applications in agriculture", Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2013  6th International Conference on, 2013, 171-176
485.
Şen, Ö., Yıldırım, N., Karaaslan, M., Şen, Y., "Cascaded Triplet Filter Design Using Cascaded Filter Synthesis Approach", IEEE, MTT-S-1999 Proceedings, pp. 821-824, Anaheim, USA, June 1999.
486.
Küçük, D. and Yazıcı, A. "Improving Automatic Semantic Annotations of News Videos in Turkish through Web Alignment and Event Extraction". In Proceedings of the International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Special Session on Turkish Information Retrieval. İstanbul, Türkiye, June 15-18, 2011.
487.
Gezer D., Şahin C., Nadar A. ve Altay A. "Implementation of a Test System based on OPC Server for Development of Electronic Speed Governor in Gezende HEPP, ELECO’11 (INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING), BURSA, TÜRKİYE, Aralık 2011.
488.
Kerem Kapucu, Koray Karakuş, Neslin Ismailoglu, Rusen Oktem , "A JPEG2000 Bit Plane Coder Implementation Combining Group Of Columns Skipping And Concurrent Membership Testing Strategies", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Haziran 2011.
489.
Guim, F.; Rodero, I.; Ozalp, E.; Chester, E.; , "A novel framework for a unified international system of volcano early warning and hazard tracking," Recent Advances in Space Technologies, 2009. RAST '09. 4th International Conference on , vol., no., pp.75-82, 11-13 June 2009 doi: 10.1109/RAST.2009.5158291
490.
Fettahlıoğlu, M., Ersak A., "System Design and Control Framework for an Autonomous Mobile Robot Application on Predefined Ferromagnetic Surfaces", Proceedings of The 13th International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems (IEA/AIE-2000), Springer-Verlaag Lecture Notes in Computer Science Series, New Orleans, Louisiana, USA, June 19-22, 2000.
491.
Açık, A., Benlier, E., and Çadırcı, I., "Active Clamp/Reset Forward Converter With ZCS/ZVS Self Driven Synchronous Rectifier For Low Output Voltage Applications", PCIM 2000 Proceedings and Power System World 2000 Conference, Boston, USA, October 1-5, 2000.
492.
K. Berker Loğoğlu, A. Saracoğlu, Ersin Esen, A. Aydın Alatan, “Gender Classification via Gradientfaces”, 25th International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2010, London, UK.
493.
Tunalı, E., Polat, İ., Aşkar, M., ''TÜBİTAK UZAY: Earth Observation Satellite (BILSAT): A New Sensor For Urban Studies'', 3rd International Symposium On Remote Sensing Of Urban Areas, Istanbul, 11-13 June, 2002.
494.
Ugur Murat Leloglu, Erol Tunali, F. Sancar Ozaner, "Creation Of A Low-Cost Digital Photogrammetry For Monitoring Coastal Zones Of Turkey", RSLUCoast, Studying Land Use Effects in Coastal Zones with Remote Sensing and GIS, 13-16 Agustos 2003, Kemer, Antalya.
495.
Onur Çilingir, Mübeccel Demirekler, " A New Decoder Design for Large Vocabulary Turkish Speech Recognition", EUROSPEECH 2003, Sept 1-4 Geneva, Switzerland
496.
Aktekin, Ebru; Gök, Fatma; Hudaverdi, Murat; Sezer, Aytap; Ercan, Enise Nihal, "Observation of Significant Metal Enrichment by SNe-Ia on Abell 2572", COSPAR 38th Scientific Assembly, Bremen, Almanya, 18-25 Temmuz 2010
497.
M. Güder, Ö. Salor, N. Çiçekli, I. Çadırcı, “Clustering of Power Quality Event Data Collected via Monitoring Systems Installed on the Electricity Network”, 15th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Paris, June 2009.
498.
U. Sakarya, Z. Telatar, "Video scene detection using dominant sets", In: Proc. IEEE International Conference on Image Processing, ICIP Workshop on Multimedia Information Retrieval: New Trends and Challenges, pp. 73-76, San Diego, California, U.S.A, 12-15 October 2008.
499.
E. Bizkevelci, H. B. Ertan, K. Leblebicioglu, "Effects of Control Parameters on SRM Performance: A Parametric Search", International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics & Electromotion Joint Conference, Bodrum, Turkey, September 2007, pp.276-281.
500.
O. B. Tor and M. Shahidehpour, "Power Distribution Asset Management" Proceedings of IEEE PES, General Meeting, Montreal, Canada, June 2006.
501.
 N. İsmailoğlu, O. Benderli, S. Yeşil, R. Sever, B. Okcan, R. Öktem, "GEZGİN-2: An Advanced Image Processing Subsystem for Earth-Observing Small Satellites", Recent Advances in Space Technologies (RAST 2005) Konferans Kitabı, İstanbul, 9-11 Haziran 2005.
502.
 A. YILMAZ , H.B. ERTAN, K. LEBLEBİCİOĞLU, "A Fuzzy Control System for Grid Connedted Photovoltaic Energy Conversion" IEEE ACEMP 2004 Aegean Conference On Electrical Machines and Power Electronics , 26-28 Mayıs 2004, İstanbul, Türkiye
503.
Acar Y., Horri, N., “Optimal Momentum Unloading of Reaction Wheels in the Presence of Attitude Control Erros” , AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference, 2013​
504.
Özen, H. and L. Leigh, “Results for Inter-Comparison of Absolute Vicarious Calibration Techniques Using TUZ GÖLÜ as a Reference Standard”, IVOS-24, IVOS Meeting, USGS, Sioux Falls, South Dakota, USA, 08-10 March 2012.
505.
Öner, M., Aşkar, M., "A Genetic Algorithm for the Design of High Complexity Linear Phase FIR Filters", IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), Phuket, Thailand, 1999.
506.
Küçük, D. and Yazıcı, A. "Multilingual Video Indexing and Retrieval Employing an Information Extraction Tool for Turkish News Texts: A Case Study". In Proceedings of the International Conference on Flexible Query Answering Systems. Ghent, Belgium, October 26-28, 2011.
507.
Çelebi, R. and Kılıç, H. "Mobile Prisoner's Dilemma Game Played On Diverse Habitats.  In Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, Special Session on Complex Networks and Evolutionary Computation. New Orleans, USA, June 5-8, 2011.
508.
Demircioglu, E.; Vural, F.T.Y.; , "A novel refinement method for automatic image annotation systems," Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2011 IEEE 19th Conference on, vol., no., pp.602-605, 20-22 April 2011
509.
Subasi, Y., Demirekler, M. (2011). Quantitative Measure of Observability for Stochastic Systems. Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano/Italy, pp. 4244-4249.
510.
Küçükçınar, A., ''Future perspectives of scientific collaboration in Information technologies'', Avrupa Birliği İlişkileri ve Programları-Ege'de Ekonomik İşbirliği için AB Kaynakları, Türk Ege Kıyıları Yunan Ege Adaları III. Ekonomik Zirvesi, Samos-Yunanistan, 22-23 Haziran 2001.
511.
H. Sevimli, E. Esen, T. K. Ateş, E. C. Ozan, M. Tekin, K. B. Loğoğlu, A. M. Sevinç, A. Saracoğlu, A. Yazıcı, A. A. Alatan, “Adult Image Content Classification Using Global Features and Skin Region Detection”, 25th International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2010, London, UK.
512.
Kepenekci, B., Tek, F.B., Akar, G.B., "Occluded Face Recognition Based On Gabor Wavelets", IEEE International Conference on Image Processing 23-27 September 2002 Rochester/New York
513.
Gomes L, Yüksel G., Lappas V., Curiel A. S., Bradford A., Sweeting M., "BILSAT: ADVANCING SmallSat Capabilities", AIAA/USU Conference on Small Satellites (UTAH/LOGAN USA), 11-14 August 2003
514.
Soysal, M., Alatan, A.A., "Combining MPEG-7 Based Visual Experts For Reaching Semantics", Lecture Notes in Computer Science, Vol.87, pp. 66-75, Proc. of International Workshop VLBV03, 18-19 September 2003, Madrid
515.
Murat Hudaverdi, "Structural Formation of the Universe: Dynamics of Clusters of Galaxies", 27th International Physics Congress, Istanbul, Turkey, 14-17 Eylul 2010 
516.
E. Altintas, Ö. Salor, I. Cadirci, M. Ermis, “A New Flicker Contribution Tracing Method Based on Individual Reactive Current Components of Multiple EAFs at PCC”, IEEE Industrial Applications Society Annual Meeting (IAS), October 2009, USA.
517.
A.O. Bayer, A.M. Sevinç, T. Can, "Human Skeletal and Muscle Deformation Animation Using Motion Capture Data", February 4 - 7, 2008, WSCG 2008, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic.
518.
Ö. Salor, M. Demirekler, "Application of Target Tracking Methods to Pitch Determination of Speech Signals", SPECOM 2007, Moscow, Russia
519.
Sunay, H. K., İsmailoglu, N., Kırılmaz, T., Dudak, C., Şen, Ö. A., "High Data Rate X-Band Transmitter for Low Earth Orbit Satellites",  6th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Berlin, Germany, 23-26 April 2007.
520.
U. Karaagac, O. B. Tor "On-line Parameter Identification of a Gas Turbine Generator at Ambarli Power Plant", Proceedings of IEEE PES General Meeting, Montreal, Canada, June 2006.
521.
 N. İsmailoğlu, O. Benderli, R. Öktem, "Improving Compression Ratio for Satellite Transmission by use of Cloud Extraction", 13th European Signal processing Conference (EUSIPCO 2005) Konferans Kitabı, Antalya, 4-8 Eylül 2005.
522.
A. Açik, A. Çetin, M. Ermis, A. Terciyanli, T. Demirci, I. Çadirci, C. Ermis, A. Aydinay, F. Yilmaz, and E. Özkaya, 'A Fully Static Solution to Power Quality Problem of Light Rail Transportation System in Bursa, Turkey', ACEMP'04 Conference Proc., 26-28 Mayis 2004, Istanbul, pp. 446-452.   
523.
Gulmammadov, F., Yavuzyilmaz, C., Kahraman, O., Akbas, M., Acar, Y., "Commissioning of attitude and orbit determination and control system of RASAT satellite", AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference, 2013
524.
Özen, H., N. Fox, S. Z., Gürbüz, A. Deadman, et. al., “Preliminary Results Of The Comparison Of Satellite Imagers Using Tuz Gölü As A Reference Standard”, XXIIst International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, Commission I/2, WG I/3, Melbourne, Australia, 24 August - 01 September 2012.
525.
İsmailoğlu, N., Yalçın, T., "Low-Power Design of a Digital FM Demodulator Based on Zero-Cross Detection at IF", 50th Vehicular Technology Conference, Amsterdam, Netherlands, Sept. 1999.
526.
Aşkar, M., Tekinalp O., ''Turkish Small Satellites Program: Goals and Policies'', 2nd IAA Symposium for Small Satellites for Earth Observation, Berlin, Germany, 12-16 April 1999.
527.
Alphan Es, Veysi İşler, "Three Dimensional Computer Animation for Weather Forecast Presentations", WSCG'99 Conference Proc. Vol. 1, pages 79-86, 1999.
528.
Yakup Murat Mert, Neslin Ismailoglu, Rusen Oktem, "A High Throughput MQ Arithmetic Encoder Implementation for JPEG2000" ", Proceedings of RAST2011, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, pp. 485-488, İstanbul, Haziran 2011.
529.
Çadırcı, I., Yafavi, A., and Ermiş, M., ''Increasing the Power Rating and Operating Frequency of Unity Power Factor Boost Converters by Phase-Shifted Parallel IGBT Operation', The 2000 International Power Electronics Conference, IPEC'2000, Tokyo, pp.874-878, 3-7 April 2000.
530.
Subasi, Y., Demirekler, M. (2011). Observability Measure for Stochastic Systems. Proceedings of SIU 2011 - 19th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 658-661.
531.
Deviren, M., Balcı, M. K., Leloğlu, U. M., Severcan, M., "A Feature Extraction Method for Marble Tile Classification", CVPRIP 2000.
532.
Oskay, B., "Türkçe tümcelerde ezginin belirlenmesi", SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayi, KKTC, 21-25 Nisan 2001
533.
Medeni Soysal, A. Aydın Alatan, “Joint Utilization of Appearance and Geometry for Scene Logo Retrieval”, 25th International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2010, London, UK.
534.
Cem Sahin, Ismet Erkmen, “Application of Evolutionary Strategy Algorithm to Economic Dispatch Problem,” 2002 Turkish Automatic Control Congress (TOK), Ankara, Türkiye
535.
E. Esen, A. A. Alatan, "Trellis-coded Quantization for Data Hiding", EUROCON 2003, September 22-24, 2003, Ljubljana, SLOVENIA.
536.
Neslin İsmailoğlu, Oğuz Benderli, Ilgaz Korkmaz, Soner Yeşil, Refik Sever, Hacer Sunay, Taner Kolçak, Çağatay Tekmen, "GEZGIN: A Case Study of a Real-Time Image Processing Sub-system for Micro Satellites", RAST 2003 Conference, November 20-22, 2003.
537.
Ziegler, B.L., Kutdemir, E., Da Rocha, C., Boehm, A., Peletier, R.F., Verdugo, M., “Kinematic and Structural Evolution of Field and Cluster Spiral Galaxies”, ASP Conference Series Proceedings of "Galaxies in Isolation: Exploring Nature vs. Nurture", 421, 197, 2010, (arXiv0909.3022)
538.
Soner Büyükatalay, Özlem Birgül, Uğur Halıcı, “Surface Reconstruction from Multiple Images Filtering Non-Lambert Region, ” Proceedings of ICIP Internation Conference on Image Processing, Kahire, Mısır, 2009.
539.
Kahraman Ö., Tekinalp O.,"Satellite Attitude Control Using Dissimilar Redundant Actuators" 19th AIAA/AAS Space Flight Mechanics Meeting, AAS 09-252, Savannah, GA, Feb. 9-12, 2009.
540.
A.M. Sevinç, "Interaction Between Syntax and Prosody", First SignTyp Conference, June 26-28, 2008, University of Connecticut, Storrs, USA.
541.
D. Küçük, T. İnan, B. Boyrazoğlu, S. Buhan, Ö. Salor, I. Çadırcı, M. Ermiş, "PQStream: A Data Stream Architecture for Electrical Power Quality", ECML/PKDD-2007, International Workshop on KnowledgeDiscovery from Ubiquitous Data Streams.
542.
A. Cetin, H. F. Bilgin, A. Acik, T. Demirci, K. N. Kose, A. Terciyanli, B. Gultekin, N. Aksoy, B. Mutluer, I. Cadirci, M. Ermis, K. Ongan, and N. Akinci, “Reactive power compensation of coal conveyor belt drives by using D-STATCOMs,” in Proc. IEEE Ind. Appl. Annu. Meeting, 2007, pp. 1731–1740.
543.
E. İmre, P. Palmer, Y. Hashida, "Precise Relative Orbit Determination of Low Earth Orbit Formation Flights Using GPS Pseudorange and Carrier-Phase Measurements", 16th AIAA/USU Conf on Small Satellites, Logan, Utah, SSC02-IV-1, Aug 2002.
544.
S. Yeşil, R. Sever, B. Okcan, N. İsmailoğlu, "GÖLGE: A Case Study of a Secure Data Communication Subsystem for Micro-Satellites", Recent Advances in Space Technologies (RAST 2005) Konferans Kitabı, İstanbul, 9-11 Haziran 2005.
545.
N. Köse, B. Mutluer, A. Terciyanli, B. Gültekin, A. Çetin, F. Bilgin, M. Ermis, S. Hasbay, E. Akgül, Y. Bahtiyaroglu, T. Ahi, and M. Keyifli, 'Design and Implementation of a 12-Pulse TCR for a Ladle Furnace in ISDEMIR Iron & Steel Works', ACEMP'04 Conference Proc., 26-28 Mayis 2004, Istanbul, pp. 438-445. 
546.
Dudak C., Öncü E., Karakuş K., Akan V., İsmailoglu N, "Variations on the theme of TREKS 823", RAST 2013,Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
547.
Gürbüz, S. Z., H. Özen and G. Chander “A Survey of LANDNET Sites Focusing on Tuz Gölü Salt Lake, Turkey”, XXIIst International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, Commission I/2, WG I/3, Melbourne, Australia, 24 August - 01 September 2012.
548.
Öner, M., Aşkar, M., "Hardware Synthesis of Integer Coefficient Digital FIR Filters by Genetic Algorithms", 10th Intl. Conf. on Signal Processing Applications and Technology, Orlando, USA, Nov. 1999.
549.
Ç.Yavuzyılmaz, M.Akbaş, Y.Acar, F.Gulmammadov, Ö.Kahraman, Y.Subaşi, N.Ertongur, C.S.Tüfekçi "Rasat ADCS Flight Software Testing with Dynamic Attitude Simulator Environment"  RAST 2011 Conference, June 9-12, 2011, Istanbul,Turkiye.
550.
Işık, N., & Önal, K. (2011). General and Automatic Efficiency Testing Framework For Java. IADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction (s. 86-92). Roma: IADIS Press.
551.
Temizkan, E., Önal, K., "A Design for Practical Fault Tolerance in Java Accessing Native Code", International Symposium on Computing in Science and Engineering, Kuşadası-Aydın, Türkiye, June 1-4, 2011.
552.
Seda Tankız, Tuğrul K. Ateş, Ahmet Burak Can, "Content Based Video Copy Detectıon By Shot Segmentation", IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference SIU 2011, 20-22 April 2011, Antalya, Turkey.
553.
Zenginobuz, G., Çadırcı, I., Ermiş, M., and Barlak, C., ' Soft Starting of Large Induction Motors at Constant Current With Minimized Torque Pulsations', IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Rome, pp.1593-1604, October 2000.
554.
Ünal Zubari, Ezgi Can Ozan, Banu Oskay Acar, Tolga Ciloglu, Ersin Esen, Tuğrul K. Ateş and Duygu Oskay Önür, “Speech Detection on Broadcast Audio,” 2010 European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010), August 23-27 2010, Aalborg, Denmark
555.
Ozlem Sen, C. Dudak and B. Nakiboglu; "A High Efficiency Power Amplifier at X-Band for Satellite Communication", 21st AIAA International Communications Satellite Systems, Conference & Exhibit, 15-19 April 2003, Yokohama, Japan
556.
Uğur Murat Leloğlu, Ufuk Sakarya, Faik Boray Tek, Onur Çilingir, "A New Automated Firearms Identification System Using 3D Information - BALISTIKA", Procedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, 22-27 September 2003, İstanbul
557.
Hudaverdi, M.; Bozkurt, M.; Ercan, E. N., "X-ray Picture of Superclusters of Galaxies", Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 424, 2010, P 330-333
558.
Ahmet Saracoğlu, Ersin Esen, Medeni Soysal, Tuğrul K. Ateş, Berker Loğoğlu, Mashar Tekin, Talha Karadeniz, Müge Sevinç, Hakan Sevimli, Banu Oskay Acar, Ünal Zubari, Ezgi C. Ozan, Egemen Özalp, Duygu Oskay Onur, Sezin Selçuk, A. Aydın Alatan, Tolga Çiloğlu, “TÜBİTAK UZAY at TRECVID 2009: High-Level Feature Extraction and Content-Based Copy Detection,” in the Proceedings of TRECVID 2009.
559.
Cem Sahin, Mohammed Shahidehpour, Ismet Erkmen “Interdependence of NG and Electricity Infrastructures in Turkey,” 2009 IEEE PES General Meeting, Calgary, Canada
560.
A. Neslin İsmailoğlu, M. Aşkar, "Delay Insensitivity Verification of Bit-Level Pipelined Systolic Arrays in Dual-Rail Treshold Logic", 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2008), 31 Ağustos- 3 Eylül 2008, Malta
561.
Yüksel, G., Okan A., Leloglu U.M., " First LEO Satellite Built in Turkey: RASAT”, RAST 2007, Istanbul, Turkey, 14-16 June 2007.
562.
Ö.Salor, B.Gültekin, A.Açık, et.al., "Electric Power Quality of Iron and Steel Industry in Turkey", IEEE Industrial Applications Society Annual Meeting, September 2007, USA.
563.
Kutdemir, E., Ziegler,B.L., Peletier, R.F., “Velocity Fields of Spiral Galaxies in z~0.5 Clusters”, IAUS 241, 569-570. (arXiv:0701918), 2007
564.
Muhammed R. Pac, Aydan M. Erkmen, Ismet Erkmen, "Scalable Self-Deployment of Mobile Sensor Networks: A Fluid Dynamics Approach" IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing, China, Sept. 9-15, 2006.
565.
A. Telli and G. Yamamoto, "High Technology for Marketing: New Applications and Integrated Circuits", 4th International Conference on Science Marketing 2005, 18 - 19 October 2005, CSIR International Convention Centre, Pretoria, South Africa. 
566.
E. İmre ve P. Palmer, "A Numerical Approach to High Precision Relative Orbit Propagation", Proceedings of the AAS/AIAA Astrodynamics Conference, 7-11 August, 2005, South Lake Tahoe, California, USA, 2005, p. 771 - 789, (AAS 05-296).
567.
C. Dudak, A.T.Koc, S. Koc, "Solid State Power Amplifier (SSPA) Nonlinearity Effects on Quadri-Phase Shift Keying Modulation", ECWT'04 Proceedings, European Microwave Week, 11-15 October 2004, Amsterdam, Holland 
568.
Tansel, İ., Rojas, J., URAGUN, B., "Structural Health Monitoring", IEEE Xplore/RAST 2013, Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
569.
Özen, H., N. Fox, A. Deadman, I. Behnert, et. al., “Comparison Of Radiometric Gain Of Optical Satellite Sensors Using Tuz Golu Radiometrically Calibrated Test Site”, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, 22-27 July 2012.
570.
C.S.Tüfekçi, N.Ertongur, Ç.Yavuzyılmaz, F.Gulmammadov, Ö.Kahraman, Y.Subaşı "Attitude Performance Requirements and Budgeting for RASAT Satellite" RAST 2011 Conference, June 9-12, 2011, Istanbul,Turkiye.
571.
Özen, H., N. Fox, U. M. Leloğlu, I. Behnert and A. Deadman, "The Tuz Gölü Field Campaign - an overview", IGARSS 2011, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Vancouver, Canada, 24-29 July 2011.
572.
Ezgi Can Ozan, Seda Tankiz, Banu Oskay Acar, Tolga Ciloglu " Content Based Event Retrıeval On Tv Broadcast Audıo", IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference SIU 2011, 20-22 April 2011, Antalya, Turkey.
573.
Küçükçınar, A., "Co-operation projects in the Euro-Mediterranean ICT industry", Milano Fuari, Milano-Italya, 22 Ekim 2001
574.
Emrah ÖNCÜ, Volkan AKAN, "Single Stub Tuning Application via Semi-Rigid Coaxial Cables for VHF and UHF Monopole Antennas on RASAT", 10th Mediterranean Microwave Symposium-MMS'2010, 25-27 Aug. 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus, pp.44-47
575.
Özcivelek, R. "Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama" ICT Telecom Eurasia'03 conference , İstanbul, 16-18 Nisan 2003-04-22 (Bildiri, Sunuş)
576.
Ertan Bülent, Çolak Baris; Unity PF Induction cooktop: Design Issues and Novel approach for measurement and Elimination of conducted EMI, 11-13 Haziran 2003, Israil / Eilat, 8 th Israel Electrical Engineers Conference
577.
Uğur Murat Leloğlu, Ufuk Sakarya, Faik Boray Tek, Onur Çilingir, Erol Tunalı, "A Comparative Performance Test of A New Ballistic Analysis System - BALISTIKA", Procedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, 22-27 September 2003, İstanbul
578.
Aktekin, E.; Gök, F.; Hudaverdi, M.; Sezer, A.; Ercan, E. N., "Suzaku Analysis of A1800", Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 424, 2010, P 325-329
579.
Ersin Esen, “Feature Recognition of Audiovisiual Data of Radio/TV Broadcasts in Turkey”, eChallenges e-2009 Conference, İstanbul, Turkey, 21-23 October 2009.
580.
A. Neslin İsmailoğlu, M. Aşkar,"SDIVA: Structural Delay Insensitivity Verification Analysis Method for Bit-Level Pipelined Systolic Arrays with Early Output Evaluation", 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD 2008),3-5 Eylül 2008, Parma, İtalya
581.
E. Özdemirci,  Y. Akkaya,  B. Boyrazoğlu,  S. Buhan,  A. Terciyanlı,  Ö. Ünsar,   E. Altıntaş, B. Haliloğlu, A. Açık, T. Atalık, Ö. Salor, T. Demirci, I.Çadırcı and M. Ermiş, "MobIle MonItorIng System to Take PQ Snapshots of TurkIsh Electricity Transmission System", IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Poland, May 2007.
582.
Alphan Es and Veysi İşler, "GPU Based Stereoscopic Ray Tracing", Proc. of ISCIS 07, 2007
583.
Ziegler, B.L., Kutdemir, E., Boehm, A., Jaeger, K., Verdugo, M., Peletier, R.F., Kronberger, T., Kapferer, W., Schindler, S., “Distant Galaxy Transformation Probed by VLT and HST”, IAUS 235, 258-258., 2007
584.
Muhammed R. Pac, Aydan M. Erkmen, Ismet Erkmen, "Towards Fluent Sensor Networks: A Scalable and Robust Self-Deployment Approach," pp. 365-372, First NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS'06), İstanbul, Turkey, June 15-18, 2006.
585.
A. Telli and A.Es, "Global VHF Frequency Usage Visualisation by BILSAT-1", 23rd AIAA International Communications Satellite Systems Conference &  Exhibit (ICSSC-2005), 25 - 28 September 2005, Rome, Italy.
586.
Dr. Ozlem A. Sen, Hacer K. Sunay, Neslin İsmailoglu, Tunahan Kırılmaz, Celal Dudak, "High data rate x-band transmItter FOR LOW EARTH ORBIT SATELLITES ", Symposium on Small Satellite Systems & Services (4S), 20-24 September 2004, La Rochelle, France
587.
Özkaya, H., Akkuş, E., Karagöz, F.E., Özdemir, B.G., "Power Subsystem of GÖKTÜRK 2 Flight Model", IEEE Xplore/RAST 2013, Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
588.
Öncü E., Dudak C., “An 8-Way Coplanar Waveguide Power Divider/Combiner Topology at X-Band”, Mediterrainean Microwave Symposium (MMS), İstanbul, Türkiye, 2-5 Eylül 2012
589.
Gulmammadov, F., Yavuzyılmaz, Ç., Kahraman, Ö., “The Lessons Learned from the Commissioning and Operation Phases of RASAT: An AODCS Perspective”, UN/Japan Nano-Satellite Symposium, Nagoya , 10-13 October 2012
590.
İsmailoğlu, N., Yalçın, T., "Application of Systolic Array Architecture in the Design of a 32-Chip 8-bit High-Speed Low-Power Digital Matched Filter", APCC'98 Proceedings, Singapore, 23-27, Nov. 1998.
591.
İsmailoğlu, N., Yalçın, T., " A Low Power System-on-chip for Telecommunications: Single Chip Digital FM Receiver/Demodulator IP", 33th Asilomar Signals & Systems Conference, Monterey, California, ABD, Oct.1999.
592.
Suat Ontaç, Cevher Levent Ertürk, Sercan Soysal, Muzaffer Çetin, Remziye Nimet Nasuhoğlu, "Evaluation and Comparison of Finite Element Dynamic Analyses and Vibration Test Results of Structural Model of RASAT Satellite", RAST 2011 Conference, June 9-12, 2011, Istanbul,Turkiye
593.
Cal B., Aydemir B., Salman S.; "Material Selection Criterias and Priorities in Different Electronic Applications" Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, Serbia, May 19-21, 2011
594.
Altıntaş, E., Salor, Ö., Çadırcı, I., Ermiş, M., "Elektrik Sisteminin Ortak Bağlantı Noktasından Beslenen Yüklerin Kırpışma Katkılarının Belirlenmesi", IEEE 19. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan 2011.
595.
Ö. A. Şen, Y. Şen, N. Yıldırım,: "Synthesis of Cascaded Quadruplet Filters Involving Complex Transmission Zeros" IEEE, MTT-S-2000 Proceedings, pp. 1177-1181, Boston, USA, June, 2000. 
596.
Volkan AKAN, E. YAZGAN "Analysis of the Relation Between Printed Strip Monopole and Dielectric Coated Thin Cylindrical Monopole", 10th Mediterranean Microwave Symposium-MMS'2010, 25-27 Aug. 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus, pp.77-80
597.
Tüfekçi, T. "E-Ticaret İçin Yeniden Bir Değerlendirme" ICT Telecom Eurasia'03 conference , İstanbul, 16-18 Nisan 2003-04-22 (Bildiri, Sunuş)
598.
O. Benderli, Y.C. Tekmen, and N. Ismailoglu, "An architecture for the 2-D discrete wavelet transform optimized for streaming applications," 2003 IEEE Workshop on Signal Processing Systems, pp. 142-147, 27-29 August, 2003, Seoul, Korea.
599.
Urhan, H., Hodgart, M.S., Unwin M.J., Gleason S., "Instantaneous Attitude Determination of a LEO Satellite by GPS Using Direct Orthogonalisation", ION-GPS 2003, Oregon Convention Center - Portland, Oregon, USA, September 9-12, 2003.
600.
Hudaverdi, M.; Bourdin, H.; Bozkurt, M.; Ercan, E. N., "Structural Analysis of Abell 3560 Cluster of Galaxies", Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 424, 2010, P 321-324
601.
Soysal, M., Alatan A. A., and Karadeniz T., “Joint Utilization of Appearance and Geometry for Determining Correspondences”, 24th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), Northern Cyprus, 14-16 September 2009.
602.
M. Hudaverdi , "TURKISH NATIONAL OBSERVATORY (RTT-150) VIEW OF NEARBY CLUSTERS OF GALAXIES", XV National Conference of Astronomers of Serbia, 2-5. October 2008, Belgrade, Serbia
603.
T. Demirci, A. Kalaycıoğlu, Ö. Salor, S. Pakhuylu, M. Dağlı, T. Kara, H.S. Aksüyek, Ç. Topçu, S. Bilgen, U. Sezen, I. Çadırcı and M. Ermiş, "NatIonal PQ MonItorIng Network for TurkIsh ElectrIcIty TransmIssIon System", IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Poland, May 2007.
604.
Feza Arıkan, Orhan Arıkan, Melike Gürün, Atila Yılmaz, Işıltan Sayın "Investigation of Lithosphere-Athmosphere- Ionosphere Coupling By Monitoring TEC and Computerized Ionospheric Tomography ", International Workshop on Early Warning and Monitoring Earthquake by using Electromagnetism Detecting Satellite, 25 - 27 July 2007, Jakarta, Indonesia
605.
Kronberger, T., Kapferer, W., Schindler, S., Boehm, A., Kutdemir, E., Ziegler, “Internal Kinematics of Modelled Isolated and Interacting Disc Galaxies”, IAUS 235, 216-216., 2007
606.
E. Esen and A. A. Alatan, "Forbidden Zone Data Hiding", to be presented in IEEE ICIP 2006, Atlanta USA.
607.
A. Telli and A.Es, "Visualization of Global BILSAT-1 VHF Frequency Usage" IEEE/AIAA International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2005, 09-11 June 2005, Istanbul, Turkey.
608.
A. Telli and M.Askar,"CMOS LNA Design for System-on-Chip Receiver Stages", IEEE 5th Topical Meeting on Silicon Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, Georgia Institute of Technology Conference Centre, 8 - 10 September 2004, Atlanta, USA
609.
Ergin, T., Saha, L., Majumdar, P., Bozkurt, M., Ercan, E. N., ''Modeling the Shell of Cassiopeia A to find the TeV Gamma-ray Emission Region'', 33rd International Cosmic Ray Conference 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 2-9 July 2013.
610.
Özkaya, H., Akkuş, E., Karagöz, F.E., "Next Generation Power Distribution Module Featuring UYGAR", IEEE Xplore/RAST 2013,Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
611.
Yalçın, T., İsmailoğlu, N., "A New Static CMOS Flip-flop and Alternative Circuits for Low-Power Digital Signal Processing ICs", ISPACS'98 Proceedings, Melbourne, 4-6 Nov. 1998
612.
Alphan Es, Veysi İşler, "Simplification Of Triangular Meshes Using Iterative Edge Contractions", ISCIS 99, Conference Proc., 1999
613.
Boucher, Y., F. Viallefont, I. Behnert, N. Fox , D. Griffith, P. Harris, D. Helder, E. Knaeps, L. Leigh, Y. Li, H. Özen, F. Ponzoni and S. Sterckx, "Spectral reflectance measurement methodologies for Tuz Gölü field campaign, IGARSS 2011, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Vancouver, Canada, 24-29 July 2011.
614.
Sayar, A., Tetiker, F., Acar, E., Acar, B. O., Sakarya, U., "Bullet Matching Using SIFT Feature", The 19th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, April 20-22, 2011.
615.
Karcı, M.H., Kolçak, T., Orguner, U., Demirekler, M., Yardımcı, Y., Bağcı, M., Yılmaz, İ., Çetin, A. E., "'Moving Object Detection and Tracking in Video Based on Higher Order Statistics and Kalman Filtering', NSIP 2001, Baltimore, United States, 3-6 June 2001"
616.
Aşkar, M., Tunalı, E., ''UZAY Earth Observatıon Satellite And Possible Cooperation With Neighbor Countries In The Future'', 12th International Symposium International and Arab Cooperation In Remote Sensing And Space Research, Damascus, Syria, 29 Sept.-01 Oct. 2001.
617.
A. ER AKAN, H.T. ÖRMECİOĞLU, B. KÜÇÜKDOĞAN, Volkan AKAN, Emrah ÖNCÜ, E. YAZGAN, "Microwave Measurement Techniques as Non- destructive Testing Technique for Historic Buildings in Seismic Areas and Prospective Applications for Turkish Architectural Heritage", 10th Mediterranean Microwave Symposium-MMS'2010, 25-27 Aug. 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus,pp.310-313.
618.
Sayar, A., Gürgen, E., Oskay, B., Duran, M., Tipi, D. "INFOSHARE: Web Tabanlı Bir Uzaktan Destekli Eğitim Sistemi", ICT TELECOM EURASIA'03 Conference, İstanbul, April 2003. (Bildiri, Sunuş)
619.
O. Benderli, Y.C. Tekmen, and N. Ismailoglu, "A real time, low Latency, FPGA implementation of the 2-D discrete wavelet transfomation for streaming image applications," DSD 2003 Euromicro Symposium on Digital System Design, pp. 384-389, Belek, Turkey, 1-6 September, 2003,.
620.
F. Kennedy, I. Coxhill, E. İmre, J. Fielding, S. Atek, V. Lappas, T. Kormos, M. Freebody, "Prometheus: A Low-Cost Microsatellite Flyby Mission of 4179 Toutatis", Proceedings of the Fifth IAA International Conference on Low-Cost Planetary Missions, 24-26 September 2003, Noordwijk, The Netherlands. Compiled by R. A. Harris. ESA SP-542, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, 2003, p. 227 - 238.
621.
Hudaverdi, M.; Bozkurt, M.; Sezer, A.; Gök, F.; Ercan, E. N., "XMM-Newton Analysis of SNR G156.2+5.7", Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 424, 2010, P 179-182
622.
E. Esen and A. Aydın Alatan, “Block Based Video Data Hiding using Repeat Accumulate Codes and Forbidden Zone Data Hiding”, The 2009 IEEE Pacific-Rim Conference on Multimedia, December 15-18, 2009, Bangkok, Thailand.
623.
M. Bozkurt, M. Hudaverdi, E. N. Ercan, "PROBING THE COSMIC FILAMENTS BY MEANS OF X-RAY OBSERVATIONS", XV National Conference of Astronomers of Serbia, 2-5. October 2008, Belgrade, Serbia
624.
Özlem A. Şen, Celal Dudak, Tunahan Kırılmaz, "Novel Broadband 3-dB Directional Coupler Design Method",  WSEAS / CISST'07 17-20 January 2007, Gold Coast, Australia
625.
M. Gurun, K.E. Akdogan, A. Yilmaz, "Comparison of Neural Network Structures in TEC Based Regional Ionosphere Mapping", Abstracts Booklet of IRI/COST 296-2007, Institute of Atmospheric Physics, Prague, Czech Republic, 10 - 14 July 2007
626.
Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı, On-Orbit Modulation Transfer Function Estimation for BILSAT Imagers, ISPRS Commission 1 Symposium: From Sensors to Imagery, Marne-la-Vallée, Paris, France, July 4-6, 2006, CD-ROM.
627.
M. Soysal and A. A. Alatan, "Combining Region-based MPEG-7 Experts for Reaching Semantics", 6th COST 276 Workshop (Information and Knowledge Management For Integrated Media Communication), May 6-7, 2004, Thessaloniki, Greece
628.
E. Esen and A. A. Alatan, "Data Hiding Using Trellis Coded Quantization", IEEE ICIP 2004, 24-27 October 2004, Singapore.
629.
Ergin, T., Sezer, A., Saha, L., Majumdar, P., Ercan, E. N., ''Studying the Supernova Remnant G31.9+0.0 in Gamma and X-Rays'', 33rd International Cosmic Ray Conference 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 2-9 July, 2013.
630.
HARMANDALI, M., Karagöz, F.E., Özkaya, H., BAYLAKOĞLU, İ., Akkuş, E., "Application of Reliability Engineering Methodology in Next Generation Satellite Power System Design, Manufacturing, and Testing", IEEE Xplore/RAST 2013,Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013
631.
Yağlıoğlu B., Kutdemir E., Yılmaz Ö.,  İmre E., “Towards a European Collision Warning and Avoidance Centre”,  IAC-12-A6.6.9, The 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, 1-5 October 2012
632.
Öner, M., "A Genetic Algorithm for Optimization of Linear Phase FIR Filter Coefficients", 32nd ASILOMAR Conference Proceedings, Monterey, 1-4 Nov. 1998.
633.
Şen, Ö., Yıldırım, N., Karaaslan, M., Şen, Y., "Cascaded Triplet Quadruplet Filter Design using Cascaded Synthesis Approach", 4th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (Telsiks'99), Nis, Yugoslavia, Oct. 1999.
634.
Leloğlu, U. M., Halıcı, U., "Multi-Image Region Growing for Integrating Disparity Maps", CAIP'99, 8th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, Lubiana, Slovenia, 1-3 Sept. 1999.
635.
Merit, S., Donath, T., Janovsky, R., Apeldoorn, J., Destefanis, R., Schaefer, F., Kutdemir, E., Gelhaus, J., Makri, E., "P2-ROTECT: PREDICTION, PROTECTION & REDUCTION OF ORBITAL EXPOSURE TO COLLISION THREATS – GENERAL OVERVIEW AND FIRST RESULTS, Conference proceedings of the 62nd International Astronautical Congress, IAC-11-A6.4.1, 2011
636.
Leigh, L., D. Helder, I. Behnert, A. Deadman, N. Fox, U. M. Leloğlu, H. Özenand D. Griffith, "Tuz Gölü site characteristics, IGARSS 2011, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Vancouver, Canada, 24-29 July 2011.
637.
Aydemir B., Cal B.; "Quality of Material Tensile Test" Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, Serbia, May 19-21, 2011
638.
M. E. Cebeci, O. B. Tör, A. Nadar, "İletim Sistemi Kullanım Tarifelerinin Marjinal Maliyet Esaslı Yöntemler İle Hesaplanması Ve Bölgesel Tarife Oluşturma Yöntemi," II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, EMO İzmir Şubesi, Kasım 2011.
639.
Ermiş, M., Çakır, Z., Çadırcı, I., Zenginobuz, G., and Tezcan, H., ' Self Excitation of Induction Motors by Permanently Connected Capacitors and Recommendation for IEEE Std 141-1993, IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Rome, pp. 3135-3145, October 2000.
640.
Küçük, D. and Yazıcı, A. "A Text-based Fully Automated Architecture for the Semantic Annotation and Retrieval of Turkish News Videos". In Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Barcelona, Spain. 18-23 July, 2010.
641.
Sevgi Z. Gürbüz, William L. Melvin, and Douglas B. Williams.  "Enhanced Detection and Characterization of Human Targets via Non-Linear Phase Modeling", IEEE International Radar Conference, Washington DC, 10-14 May, 2010.
642.
Ertürk, C.L., Tekinalp, O., "Modeling of Laminated Plates With Surface Bonded Piezoelectric Sensors and Actuators", 2002 AIAA, ASME, AHS, Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, Adaptive Structures Forum, AIAA-2002-1440, Denver, Colorado, May 22-25.
643.
Telli, A., Demir, Ş., Aşkar, M., "Planar Spiral Inductor Modeling for RF-IC Design" VLSI'03, The 2003 International Conference on VLSI, Las Vegas, Nevada, USA, 23-26 June 2003 
644.
Soner Yesil, A. Neslin Ismailoglu, Yusuf C. Tekmen, "A High-Speed ASIC Implementation of the RSA Cryptosystem," Proceedings of the Work in Progress Session, EUROMICRO Symposium on Digital System Design, DSD2003, Belek, TURKEY, September 2003,
645.
Cem Sahin, Ismet Erkmen, “Application of Evolutionary Strategy Algorithm to Synchronous Generator Parameter Estimation,” 2003 North American Power Symposium (NAPS), Idaho, Moscow
646.
Sezer, A.; Gök, F.; Hudaverdi, M.; Aktekin, E.; Ercan, E. N., "Suzaku Analysis of Galactic Supernova Remnants G27.4+0.0 and G12.0-0.1", Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 424, 2010, P 171-176
647.
Saracoglu, A.; Esen, E.; Ates, T.K.; Acar, B.O.; Zubari, U.; Ozan, E.C.; Ozalp, E.; Alatan, A.A.; Ciloglu, T.; , "Content Based Copy Detection with Coarse Audio-Visual Fingerprints," Content-Based Multimedia Indexing, 2009. CBMI '09. Seventh International Workshop on , vol., no., pp.213-218, 3-5 June 2009.
648.
Uğur Murat Leloğlu, "The Small Satellite Odyssey of Turkey, International Workshop on Small Satellıtes, New Missions and New Technologies", SSW08, İstanbul, 05-07 Haziran 2008
649.
M. Bozkurt, M. Hudaverdi, E. N. Ercan, "STRUCTURAL ANALYSIS OF ABELL 2034 CLUSTERS OF GALAXIES" XV National Conference of Astronomers of Serbia, 2-5. October 2008, Belgrade, Serbia
650.
U. Sakarya, Z. Telatar, "Graph partition based scene boundary detection", In: M. Petrou, T. Saramäki, A. Erçil, S. Loncaric (Eds.), Proc. The 5th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2007), pp. 544-549, Istanbul, Turkey, September 27-29, 2007.
651.
Yılmaz, A.B., Haliloğlu, O., "Successive Target Cancellation in Pulse Compression", IEEE RADAR 2007 Conference, Edinburgh International Conference Centre, UK, 15 - 18 October 2007
652.
N. Ismailoğlu, "GEZGİN & GEZGİN-2: Adaptive Real-Time Image Processing Subsystems for Earth Observing Small Satellites", 1st NASA / ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, TÜBİTAK BİLTEN, June 15-18, Istanbul, Turkey, 2006.
653.
B. Birant Örten, Medeni Soysal, A. A. Alatan, "Person Identification In Surveillance Video By Combining Mpeg-7 Experts", WIAMIS'05 (Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services), April 13-15,2005 Montreaux, Sweden
654.
A. Telli, S.Demir, and M.Askar, "Practical Performance of Planar Spiral Inductors", 11 th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, 13-15 December 2004, Tel-aviv, Israel.
655.
​Esen, E., Arabacı, M. A., Soysal, M., "Fight Detection in Surveillance Videos", Context Based Multimedia Indexing Workshop (CBMI), Veszprem, Hungary, 17-19 June 2013.​
656.
Türkmenoğlu, M., Yağlıoğlu, B., "On-Orbit Modulation Transfer Function Estimation For RASAT", IEEE Xplore/RAST 2013, Istanbul, Türkiye, 12-14 June 2013

Ulusal

165.
M. Tekin, A. Saracoğlu, E. Esen, M. Soysal, B. Loğoğlu, H. Sevimli, T. K. Ateş, A. M. Sevinç, B. O. Acar, Ü. Zübari, E. C. Ozan, İ. Atıl, M. A. Arabacı, S. Tankız, S. Özkan, T. Karadeniz, D. O. Önür, S. Selçuk, T. Çiloğlu, A. A. Alatan, "Çoğul Ortam Verilerinde Çok Kipli Kavram Tanıma - RTÜK SKAAS KavTan Sistemi", IEEE 20. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2012), Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 18-20 Nisan 2012.
166.
Güven N., Güçsav M.H., Yunusoğlu H., Şahin S.E., "Dağıtım Otomasyonu Sistemi Kontrol Merkezi Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
167.
İsmailoğlu, N., Köseoğlu, G., "256x8 İkilik Sözde Gürültü Kodlu Sayısal Uyumlu Filtre Tasarımı ve 0.5?m Yarı Özel Çok Büyük Çaplı Tümleştirme Teknolojisi ile Gerçeklenmesi", 5.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU'97), Kuşadası, 1-3 Mayıs 1997.
168.
Polat, İ., Şahbaz, Ö., Tunalı, E., ''UZAY Araştırma Uydusu ile Liselere Yönelik Uydu Teknolojileri ve Uzaktan Algılama Programı'', 1. Uluslararası Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Türkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001.
169.
Gencoglu, C., Tor, O.B., “Türbin Hız Regülâtörü Parametre Optimizasyonu ile Hidrolik Santrallerin Kararlı İşletim Kriterlerinin Sağlanması - 2x150 MW Borçka Hidrolik Santrali Örneği” ELECO2010 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Aralık 2010, Bursa, Türkiye  (En İyi Makale Ödülü)
170.
B. Oskay Acar , Ü. Zubari, E. C. Ozan, A. Saracoğlu, E. Esen, T. Çiloğlu, "Oylama Sistemi Tabanlı Hızlı ve Dayanıklı Ses Kopya Sezimi", IEEE 17. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, 9-11 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
171.
Terciyanlı, E., Şeker, V., "Değişen Yapısıyla Ar-Ge Projeleri ve Risk Yönetimi", Proje Yönetimi Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye,  13-14 Nisan 2007
172.
E. Esen ve A. A. Alatan, "Kafes Kodlamalı Nicemleme ile Bilgi Saklama", IEEE 12. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı, 28-30 Nisan 2004, Kuşadası, Türkiye
173.
F. Türk, A. Eker, O. Haliloğlu, V. Çelik, S. Gökgöz, "FPGA TABANLI ELEKTRO-OPTİK UYDU KAMERASI BENZETİM KARTI", Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK-2012), İstanbul, Türkiye, 12-14 Eylül 2012
174.
Erdem Ayvaz, Alphan Es, Veysi İşler, "VRML: Internet'te Ucuncu Boyut", INETTR 97, 1997.
175.
Yüksel, G., Tekinalp, O., "Bir Alçak İrtifa Uydusunda Yönelme Probleminin İncelenmesi," Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, 10-12 Mayıs 2000
176.
Yüksel, G., Tekinalp, O., ''Yay Uydusu İçin Yöneltme Kontrol Sistemi Ön Tasarımı'', 1. Uluslararasi Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Turkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001
177.
Tor, O.B., Akdoğan, F., “Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Kısa Dönem Yatırım Planlaması CAPEX Hazırlaması ve Yatırım Analizi Yapabilmesi için Geliştirilen Yazılım” ELECO2010 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Aralık 2010, Bursa, Türkiye 
179.
Atalık, T., Gerçek, C. Ö., Deniz., M., Gültekin, B., "Seri Bağlı Tam Köprülü Çok Seviyeli Statcomlar İçin DSP Tabanlı Sayısal Kontrol Uygulamaları", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
180.
U. Sakarya, İ. Erkmen, "Bölgesel Tonlamadan Şekil Türetme Metodu Yardımı İle İyileştirilmiş Fotometrik Stereo Yönteminin Yansıtırlık Oranları Farklı Yüzeylerde Test Edilmesi", IEEE 12. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı, pp. 261-263, 28-30 Nisan 2004, Kuşadası, Türkiye
181.
​Ersin  Esen ve Mehmet Ali Arabacı, "Hareket Birliktelik Özniteliği Kullanarak  Kavga Sezimi," IEEE Signal Processing and Communications Applications  Conference (SIU), 2013 21th , North Cyprus, 24-26 April 2013.
182.
Ö. Kahraman, H. Özen, E. Demircioğlu, U. Sakarya, R. Küpçü, B. Avenoğlu, E. İmre, E. Bank, "Uzaktan algılamada RASAT: Türkiye'de üretilen ilk yer gözlem uydusu" (RASAT in remote sensing: First earth observation satellite built in Turkey), IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, 16-19 Ekim 2012.
183.
Özay N., Büyüksemerci A., Abat N., "O.G. Dağıtım Fiderlerinde Arıza Yerinin PLC Kullanılarak Bulunması", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
184.
Altınoluk H., Büyüksemerci A., Güven N., "Dağıtım Otomasyonu Uygulamarı İçin Telefon Şebekesini Kullanan Hibrid Haberleşme Sistemi", Elektrik-Elektrik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, 8-14 Eylül 1997
185.
Aşkar, M., Tekinalp, O., UZAY'deki Uydu Çalışmalarına Genel Bir Bakış,
186.
Şahin, C., Nadar, A., “Akıllı Dağıtım Otomasyonu Sistemi” ELECO2010 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Aralık 2010, Bursa, Türkiye 
187.
Sayar, A., Yarman-Vural, F. T., "Yarı Denetimli Kümeleme ile Görüntü İçeriğine Açıklayıcı Not Üretme", IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan 2008
188.
Deniz., M., Gerçek, C. Ö., Atalık, T., Gültekin, B., "Seri Bağlı Tam Köprülü Çok Seviyeli Statcom Uygulamaları İçin Kondansatör Gerilimlerini Eşitleme Algoritması", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007,, "", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
189.
B. A. Yılmaz, E. Kocaoğlan, "Uydu Teknolojileri, AR-GE ve Türkiye'deki Durum", SAVTEK 2004, Savunma Teknolojileri Kongresi, s.421-431, 24-25 Haziran 2004, ODTÜ, Ankara
190.
Özkan, S., Atıl, İ., Esen, E., Soysal, M., “Video Poster Creation”, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Lefkoşa, Northern Cyprus, 24-26 April 2013.​
191.
Türeli A., Özay N., Güven N., Büyüksemerci A., Aslı F.S., Abat N., İçtihadi A.R., Ülkü A., Yaren M.F., Şahin S.E., Şenyurt G.Ş., Güçsav M.H., Çelenk E., Güven A., Yunusoğlu H., Küpçü R., Tan Y., Oymak Y., Şahin Ş.L., Akbaş A., Çiftçi H., Sarıkaya C., Yavuz E., "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde SCADA", Konya, 24-25 Mayıs 1993
192.
Özay N., Güven N., Büyüksemerci A., Yaren M.F., Şahin S.E., "Elektrik Dağıtım Şebekelri İçin Fider Otomasyonu Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulaması", Elektrik-Elektrik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, 8-14 Eylül 1997
193.
Çadırcı, I., Yafavi, A., Kutluay, K., ''Telekomünikasyon Uygulamaları İçin Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Sayısal Denetimi'', TOK'2000, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, pp.72-76, Ankara, 21-22 Eylül 2000.
194.
Aşkar, M., ''Türk Uzay Ajansının yapısı Nasıl Olmalı''
195.
Tüfekçi, T. "Elektronik imza neler getirecek?" Türkiye Bilişim Derneği, Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri, Antalya , 10-13 Nisan 2003
196.
Türkmenoğlu, M., Şengül, O., Kırık, M. S., “Askeri Uydularda Optik Görüntüleme Sistem Tasarımı”,  Savtek 2010, Ankara, Türkiye, 23-25 Haziran, 2010.
197.
Murat Hudaverdi, "TÜBİTAK Space Technologies Research Institute: Space Science Studies",  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Turkiye, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010
198.
Ö. Salor, D. Küçük, M. Güder, T. Demirci, Y. Akkaya, I. Çadırcı, M. Ermiş, “Türkiye Elektrik İletim Sisteminde Harmonik Bozulma ve Kırpışma Parametrelerinin Oluşturulan Güç Kalitesi Veritabanı Yapısıyla Değerlendirilmesi (Assessment of Harmonic Distortions and Flicker in the Turkish Electricity Transmission System Based on the Developed Database Archıtecture), 3. EMO Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2009, Kocaeli.
199.
Ateş, T. K., Esen, E., Saracoglu, A., Soysal, M., Alatan, A. A., "Sınır Eşlemeye Dayalı Yarı-Saydam TV Logosu Tespiti", IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Didim, Türkiye, 20-22 Nisan 2008
200.
Gerçek, C. Ö., Gültekin, B., Deniz., M., Atalık, T., "7-Seviyeli Statcom Prototipi için Yapılan Tasarım  ve Modelleme Çalışmaları", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
201.
Özay N., Güven N., Türeli A., "Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Haritalar Üzerinde Bilgisayara Girilmesi", Elektrik Müh. Beşinci Ulusal Kongresi, Trabzon, 13-18 Eylül 1993
202.
Çiftçi H., Türeli A., "Dağıtım Otomasyon Cihazlarında Elektriksel ve Çevre Koşulları Standartları : Önlemler ve Testler", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
203.
Leloğlu, U. M., Halıcı, U., Leblebicioğlu, K., Atalay, V., "Kısmi Bina Modellerinin Görüntü Eşlemede Kısıt Olarak Kullanımı", 7. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17-19 Haziran 1999.
204.
Deviren, M., Çiloğlu, T., "Altband Kalman Süzgeci ile Konusma Iyilestirme", 8. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, Antalya, Türkiye, 14-16 Haziran 2000.
205.
Okan, A., Çelenligil, C., Tekinalp, O., “Uyduların Isıl Kontrolü ve Isıl Analizlerde Kullanılan Yöntemler’’, Birinci Uluslararası Uzay Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30-31 Mayıs 2001.
206.
Çilingir O., Demirekler M., "Geniş Dağarcıklı Türkçe Konuşma Tanıma İçin Yeni Bir Kod Çözme Algoritması", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Haziran 2003, Koç Üniversitesi, İstanbul (Bildiri,Sunuş)
207.
Köse, N., Salor, Ö., Leblebicioğlu, K., “Güç Sinyallerinin Spektral Çözümlenmesi için Kalman Süzgeci Kullanımına Dayalı Yaklaşım”, SİU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 Nisan 2010.
208.
C. Gencoglu, O. B. Tor, A. N. Guven, “Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler (Damping measures against inter-area oscillations and solutions for Turkey – ENTSO/E CESA Interconnection)”, ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010.
209.
Salor, Ö., "Temel Frekans Kayması Bulunan Sinyallerde Fourier Dönüşümündeki Spektral Kaçağın Giderilmesi", IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU'2009, Side, 9-11 Nisan 2009.
210.
Demirci, T.,Kalaycıoğlu, A., Salor, Ö., Pakhuylu, S.,İnan, T.,Küçük, D., Güder, M.,Can, T., Akkaya, Y., Bilgen, S., Çadırcı, I., Ermiş, M. "Türkiye Elektrik İletim Sistemi için Yurt Çapında Güç Kalitesi İzleme Ağı ve Veri Değerlendirme Merkezi: Güncel Gelişmeler",  IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Didim, Türkiye, 20-22 Nisan 2008
211.
Kocabaş, I., Uçak, O., Terciyanlı, A., "Gerilim Kaynaklı Aktif Güç Filtrelerinde Akim Denetim Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırması", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
212.
Kozal, A., Teke, M., Ilgın, H., "Comparative analysis of hyperspectral dimension reduction methods", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013 21st, 2013
213.
Özay N., Güven N., Türeli A., Egeli T., "Tüketicilerin Elektrik Enerjisi Kullanma Alışkanlıkları ve Tüketici Faktörleri", Elektrik Müh. Beşinci Ulusal Kongresi, Trabzon, 13-18 Eylül 1993
214.
Deviren, M., Balcı, M. K., Leloğlu, U. M., Severcan, M., "Mermer Sınıflandırma Amaçlı Öznitelik Bulma Algoritması", 7. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17-19 Haziran 1999.
215.
Algün, O., Leloğlu, U. M., Türker, M., ''Uydu Görüntülerinin Değerlendirme Süreçleri, Birinci Uluslararası Uzay Sempozyumu'', Ankara, 30-31 Mayıs 2001.
216.
Oskay B., Demirekler M., "Türkçe Bürün Yapısının Otomatik Modellenmesi" Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Haziran 2003, Koç Üniversitesi, İstanbul
217.
Saracoğlu A., Tekin M., Esen E., Soysal M., Loğoğlu K. B., Ateş T. K, Sevinç A. M., Sevimli H., Acar B. O. , Zubari U, Ozan E. C., Alatan A. A. “Genelleştirilmiş Görsel Kavram Tanıma,” SİU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 Nisan 2010.
218.
C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Tanidir, “Türbin Hız Regülatörü Parametre Optimizasyonu ile Hidrolik Santrallerin Kararlı İşletim Kriterlerinin Sağlanması - 2x150 MW Borçka Hidrolik Santrali Örneği -" (Satisfying Stability Criteria of Hydraulic Power Plants by Parameter Optimisation of Turbine Governors - 2x150 MW Borcka HPP Practice-“ ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010. (Best paper price.)
219.
Köse, N., Salor, Ö., Çadırcı, I., "Gerilim Dalgalarının Frekans Spektrumunu Kullanarak Güç Sistemlerindeki Işık Kırpışmasının Hesaplanması", IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU'2009, Side, 9-11 Nisan 2009.
220.
U. Sakarya, Z. Telatar, "Video sahne sezme için çizge temelli bir yaklaşım," IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2008), Didim, Aydın, 20-22 Nisan 2008.
221.
O. Uçak, Kocabaş, İ., Terciyanlı, A., "Düşük DA Bağ Gerilimli Bir Aktif Güç Filtresi Tasarımı", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
222.
Ö. Salor, M. Demirekler, "An Efficient Algorithm for Pitch Determination of Speech Signals - Kalman Filter Approach", IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU, 2006, Antalya.
223.
Özay N., Güven N., Tunalı E., "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Kayıpların İrdelenmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
224.
Ertan, A.E., Aksu,E. B., İlk, H. G., Karcı, M. H., Karpat, Ö., Kolçak, T., Şendur, L., Demirekler, M., Çetin, A. E., "TMS320C549'da çalışan değişken bit oranlı MELP ses kodlayıcısı" 7. IEEE Sinyal Işleme ve Uygulamaları Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17-19 Haziran 1999.
225.
Kepenekci, B., Akar, G. B., "Haraket Tabanlı Video Özetleme", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Haziran 2003, Koç Üniversitesi, İstanbul (Bildiri, Sunuş)
226.
Ateş, T. K.,  Esen, E., Saracoğlu, A., Soysal, M., Turgut, Y., Oktay, O., Alatan, A.A., “Yerel Tanımlayıcılar ile İçerik Tabanlı Video Kopya Sezimi”, SİU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 Nisan 2010.
227.
F. Akdogan, O. B. Tor, S. Can, “Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Kısa Dönem Yatırım Planlaması CAPEX Hazırlaması ve Yatırım Analizi Yapabilmesi için Geliştirilen Yazılım (A Software that developed to perform short-term planning studies, prepare capital expenditures (CAPEX) and analyse planning performance of electric power distribution systems)”, ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010.
228.
Köse, N., Salor, Ö., Leblebicioğlu, K., "Kalman Filtre Kullanarak Güç Sistemlerinde Işık Kırpışması Hesaplama Yöntemi", IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU'2009, Side, 9-11 Nisan 2009.
229.
Volkan AKAN, E.YAZGAN, M. DUYAR, M. BAYRAK, "Silindirik Eş-Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Analizi ve Gerçeklenmesi", IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi Ulusal Genel Kurul Toplantısı, Antalya, 20-22 Ekim 2008.
230.
O. Uçak, Kocabaş, İ., Terciyanlı, A., "Histerezis Akım Denetimli Şönt Aktif Güç Filtresinde Pasif Filtre Uygulaması", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
231.
E. Esen ve A. A. Alatan, "Bilgi Saklamada Yeni Bir Kavram: Yasak Bölge", SİU 2006, 17-19 Nisan 2006, Antalya Türkiye. 
232.
​Topçu, O., Kalem, A., Esen, E., "Hareketli Kamerada Arka Plan Çıkarma", SIU 2013 - 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 24-26 Nisan 2013.
233.
Özay N., Güven N., Türeli A., Demiroğlu M., "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Orta Gerilim Seviyesinin Belirlenmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
234.
İsmailoğlu, N., "Tek Yonga Uzerinde Uydu: Satellite-On-A-Chip", 1. Uluslararası Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Türkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001,
235.
Esen, E., Yaşaroğlu, Y., Önür, Ö., Soysal, M., Tekinalp, S. ve Alatan,A.A., "MPEG-7 Uyumlu Video Yönetim Sistemi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Haziran 2003, Koç Üniversitesi, İstanbul
236.
Türkmenoğlu, M., Şengül, O., Yalçıner, L.B., “Optik Görüntüleme Sistemleri için MTF ölçümleri”, Fotonik 2010, İstanbul, Türkiye, 8 Ekim, 2010.
237.
E. Aktekin, F. Gok, M. Hüdaverdi, N. Ercan ve A. Sezer, “A426 Kümesindeki Galaksilerarası Ortamın Kimyasal Kaynağı”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 15-22, 2010
238.
U. Sakarya, Z. Telatar, “Baskın Kümeler İle Video İçerik Analizi”, IEEE 17. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2009), Antalya, 9-11 Nisan 2009.
239.
Baylakoğlu, İ., Yüksel, S.M., Demirbilek, B., Güven, E., "Uydu Sistemleri İçin Güvenilirlik Analizi Metodolojisi", Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15-17 Ekim 2008.
240.
Altıntaş, E., Boyrazoğlu, B., Buhan, S., Özdemirci, E., Salor, Ö., "LABVIEW Yazılımı Kullanılarak Kırpışma Ölçer Tasarlanması Ve Gerçek Zamanlı Ölçümler", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
241.
Yuksel, G., Okan A., Ertürk C.L., Belce O., Leloglu U.M., "İlk Türk Yapımı Küçük Uydu: RASAT, I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 21-23 September 2006.
242.
 R. Sever, A. N. İsmailoğlu, M. Aşkar,Y. Ç. Tekmen, "Efficient High Speed Asic Implementation of The Rijndael Algorithm", 18 Kasım 2005, 1. Ulusal Kriptoloji Sempozyumu, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, ANKARA
243.
Özay N., Güven N., Demiroğlu M., "Havai Hat A.G. Dağıtım Sistemlerinde Gerilim ve Akım Dağılımı", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
244.
Güven N., Yazar Ö., "Yük Akışı Modellemesi İçin Nesneye Dayalı Grafik Kullanıcı Arayüzü", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
245.
Okan, A., Çelenligil, M.C., Tekinalp, O., “Isıl Ag Yönteminin Uydu Isıl Analizlerine Uygulanması”, Kayseri 4. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13-15 Mayıs 2002.
246.
Özcivelek R. " Bilişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme:Dünya ve Türkiye" Türkiye Bilişim Haftası, Bilişim'03, İstanbul, 2 Eylül 2003. (Bildiri, Sunuş)
247.
Türkmenoğlu M., Şengül, O., Haliloğlu, O., “Yakın Kızıl Ötesi Uydu Görüntüleme Sistemi için Işık miktarı Hesaplaması ve SNR Analizinin Yapılması”, Fotonik 2010, İstanbul, Türkiye, 8 Ekim, 2010.
248.
M. Hüdaverdi, “TUBITAK Space Technologies Research Institute Space Science Studies”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 233-238, 2010
249.
Büyükatalay S, Birgül Ö, Halıcı U, “3B Geriçatım için Gölge ve Parlama Bölgesi Saptamalı Döngülü Fotometrik Stereo,” SİU 2009 IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Nisan 2009.
250.
Akan, V., Duyar, M., Yazgan, E., Bayrak, M., "Bazı Silindirik Eş-düzlemli Dalgakılavuzu Süreksizliklerinin RF/Mikrodalga Pasif Devre Elemanı olarak Tasarım ve Analizleri", ELECO- 2008 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 26-30 Kasım 2008.
251.
Boyrazoğlu, B., Ünsar, Ö., Polat, B., "Elektrik İletim Sisteminde Akım ve Gerilimdeki Harmonik Bileşenlerin Gerçek Zamanlı Ölçülmesi", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
252.
O.Şengül, A.Hızal "Düz İçbükey ve Dışbükey Yüzeylerden Yansıma için GO Yöntemi" URSI-TÜRKİYE' September 2006, Ankara
253.
S. Yeşil, A. N. İsmailoğlu, M. Aşkar,Y. Ç. Tekmen, "Implementation of High-Speed RSA Crypto Chip Using Modified Montgomery Algorithm", 18 Kasım 2005, 1. Ulusal Kriptoloji Sempozyumu, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, ANKARA
254.
Özay N., Güven N., Tümay A., "Dağıtım Şebekeleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Arıza İhbar Analizi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
255.
Leloğlu, U. M., Deviren, M., Sermen, C., Balcı, K., "Mermi Çekirdekleri Üzerindeki Set Izlerinin Otomatik Eslenmesi", 8. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, Antalya, Türkiye, 14-16 Haziran 2000.
256.
İsmailoğlu, N., Benderli, O., Korkmaz, I., Durna, M., Kolçak, T., Tekmen, Ç., 'GEZGİN: Gerçek Zamanda Görüntü İşleyen Uydu Faydali Yük Modülü', SSM Konferansı 
257.
Tüfekçi T. "Elektronik İmza Niçin Yaygınlaşamıyor?" Türkiye Bilişim Haftası, Bilişim'03, İstanbul, 2 Eylül 2003. (Bildiri, Sunuş)
258.
H. Tarakçı, S. Arslan, E. Gürbüz, Ş. Tekdal, A. Yılmaz, "BPEL Kullanarak Adli Balistik Bilişimde Servis Temelli Mimarinin Uygulanması", BAŞARIM2010 2. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı, İstanbul, 2010.
259.
M.Bozkurt, M.Hudaverdi ve diğ., “X-ray galaxies from Aquarious Supercluster”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 533-536, 2010
260.
Öztürk A O, Birgül Ö, Esen E, Sakarya U, “Fotometrik Stereo Yönteminde Fotoğraflardali Gürültülerin Geriçatılmış Kovan Yükseklik Haritasına Etkileri,” SİU 2009 IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Nisan 2009.
261.
Cebeci M.E., Tör O. B., Yılmaz O., Güner E., Nadar A., "Nehir-Tipi Hidroelektrik Santrallerinde Kararlı ve Güvenli Çalışma Sınırlarını Belirleyen Faktörler", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
262.
Buhan, S., Boyrazoğlu, B., Ünsar, Ö., Altıntaş, E., Haliloğlu, B., Polat, B., Özdemirci E., "Türkiye Elektrik İletim Sisteminde Mobil Güç Kalitesi Ölçümleri", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
263.
A.O.YILMAZ, O.HALİLOĞLU "Darbe Sıkıştırma Radarlarında Ardışık Hedef Eleme Yöntemi" URSI-TÜRKİYE' September 2006, Ankara
264.
Soner Büyükatalay,  Erdem Akagündüz, Ugur Halici,  Ilkay Ulusoy, Kemal Leblebicioglu, "3 Boyutlu Yüz Modeli  Oluşturma ve Yüz İfadesi İçeren Konuşma Canlandırılması.", Polis Bilisime, 14-15 Nisan, Shereton, ANKARA
265.
Özay N., Güven N., Türeli A., "Orta Gerilim Dağıtım Sistemi Gelişim Kriterleri ve Fider Otomasyonu", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
266.
A., Küçükçınar, "eAvrupa, eAvrupa ve Türkiye" E-Türkiye, E-Devlet ve Muhasebe Mesleginin Gelecegi Paneli, Samsun 15 Eylül 2001,
267.
Ersin, E., "Nicemleme Dizin Modülasyonu İle Bilgi Saklama", SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, Denizli, 12-14 Haziran 2002
268.
R. Barış Arkış, "AR-GE Amaçlı İnternet Kullanım", 11-13 Aralık 2003, Türkiye'de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye, İstanbul
269.
S. Büyükatalay, Ö. Birgül, U.Halıcı, "Işık Kaynakları Seçiminin ve Yüzey Özelliklerinin Fotometrik Stereo Hatasına Etkisi", SİU 2010 IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, Nisan 2010.
270.
F. Gök, A. Sezer, M. Hüdaverdi, N. Ercan, “Galaktik SNR G332.5-5.6 Suzaku X-ışın tayfı analizi”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 591-594, 2010
271.
Güner E., Tör O. B., Altın M., Nadar A., "Küçük Hidrolik Santrallerin Projelendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Teknik Hususlar,", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
272.
Haliloğlu, B., Buhan, S., Boyrazoğlu, B., "Elektrik İletim Sisteminde Güç Kalitesi Bozulmalarının Tespiti ve Ölçülmesi", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
273.
SPK Proje yürütme Grubu, İMKB Proje Yürütme Grubu, TÜBİTAK UZAY Bilgi Toplumu Politikaları, E-Ticaret ve Bilgi Güvenliği Grubu, "SPK-IMKB Kamuyu Aydinlatma Platformu",  XI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 21-23 Aralık 2006
274.
Okan, A., Yüksel, G., “Uydu Projelerinde Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Görevleri, Çalısma Alanları ve Sorumlulukları”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 3. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisligi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 7-8 Mayıs 2005.
275.
Büyüksemerci A., Aydın A., Abat N., "Dağıtım Otomasyonunda Çok - Modlu Fiber Optik İletişim", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
276.
Alphan Es, Veysi İşler, "Üç Boyutlu Bilgisayar Animasyonu İle Hava Tahmininin Sunulması", Bilişim 98, Bildiriler, 1998.
277.
Leloğlu, U. M., Dural, G., ''Yer Gözlemde Mikro Uydu Teknolojisi ve Türkiye'nin Yolu", Savunma Sanayiinde Stratejik İlişkiler', Bilkent Oteli, Ankara, 10-11 Aralık 2002.
278.
B. Gültekin, A. Terciyanlı, A. Açık, M. Ermiş, I. Çadırcı, N. Özay, M. Gökmen, "ETİ Alüminyum Tesislerindeki 12 Darbeli Elektroliz Doğrultucuları için Güç Kalitesi Çözümleri", Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, 12-16 Eylül 2003, İstanbul
279.
Volkan AKAN, E. YAZGAN, " Dairesel Polarizasyonlu Frekansı Değiştirilebilir Konik Işıma Örüntüsüne Sahip Mikroşerit Anten Tasarım ve Analizi", V. URSI - TÜRKİYE'2010 BİLİMSEL KONGRESİ, 25-27 Aug. 2010, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC, pp.124-127.
280.
M. Hudaverdi ve diğ. “Long Term X-ray Vaiable Source @ Growth Westphal Field”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 604-607, 2010
281.
Nadar A., Güner E., Tör O. B., "Küçük Hidrolik Santralleri için Geliştirilen bir SCADA Sistemi: HESKON", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
282.
İ. Kocabaş, O. Uçak, A. Terciyanlı "DSP TABANLI GERİLİM KAYNAKLI ŞÖNT AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI" ELECO 2006, Bursa, EMO YAYIN: SK/2006/5/1.c pp 171-175.
283.
İçtihadi A.R., Ülkü A., Yaren M.F., "Dağıtım Otomasyon Sistem Terminalleri Arası Ağ Mimarisi ve İletişim Protokolü", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
284.
Sezgin, S., Dural, G., "Radar Görüntüsü Oluşturulmasında Parametrik Saçınım Modelleme Yöntemlerinin Kullanımı", SİU 2000, Bildiriler Kitabı, Belek, Antalya, 2000.
285.
ATEŞ, T. K., ÖZKAN, S., SOYSAL, M., ALATAN, A.A., "KAVRAMSAL SINIFLANDIRMA İÇİN İLGİLİLİK GERİBESLEMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA", SİU2011, ANTALYA, TÜRKİYE, 20-22 Nisan 2011.
286.
Tunalı, E., Zontul, H., Yüksel, G., Leloğlu, U. M., ''Yer Gözlemde Küçük Uydular, Savunma Amaçlı Kullanımları Ve Bilsat Uydusu'', Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara, 24-25 Ekim 2002.
287.
A. Oğuz ÖZTÜRK, Soner BÜYÜKATALAY, Özlem BİRGÜL, "Tek Kamera ve Tek Yapısal Işık Kaynağı Kullanarak Mermi Kovanı Yükseklik Haritasının Oluşturulması", IEEE 18. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 22-24 Nisan 2010, Diyarbakır, Türkiye
288.
M.Hudaverdi, M. Bozkurt, A. Mert, A. Furuzawa and M. Arık, “Observational Evidences of Gravitational Interactions within Superclusters of Galaxies”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 608-611, 2010
289.
Paç M. R., Nadar A., "Hidroelektrik Santral (HES) Otomasyonu için Ethernet Tabanlı Bir Haberleme Alt-Sistemi Tasarımı", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
290.
T. Kılınç, A. Terciyanlı "AKIM KAYNAKLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİ TASARIMI ve BENZETİM ÇALIŞMALARI" ELECO 2006, Bursa, EMO YAYIN: SK/2006/5/1.c pp 186-190.
291.
ACAR, Y., HORRI,N., "Alçak İrtifa Uydularının Tepki Tekerlerinin Momentumunun Manyetik Olarak Sönümlenmesi", TOK2011 Kongresi , 14-16 Eylül 2011, İzmir, Türkiye .
292.
Özakça, M., Özgit, A., ''Süreç göçü ve denetim noktası alma/yeniden başlatma'', İTUS, ODTÜ, Ankara, 18 Ekim 2001,
293.
Kepenekci, B., Akar, G.B., "Video Dizilerinde Tanıma Amaçlı Yüz İzleme" SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, Denizli, 12-14 Haziran 2002
294.
U.M. Leloğlu, S.Z.Gürbüz, H.Özen, S. Gürol.  “Characterization of the spatial uniformity of the Tuz Gölü calibration test site.”  ISPRS Workshop WG I/4, Modeling of Optical Airborne and Spaceborne Sensors, İstanbul, October 2010.
295.
M. Hudaverdi ve diğ. “Probing Cluster Candidates within CFHT-Deep Fields”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 612-617, 2010
296.
Gezer D., Nadar A., Özay N.,"IEC 61850 Standardı ve Hidroelektrik Santrallerin Otomasyon Sistemlerine Uygulanması", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
297.
Ersin Esen, Y. Kemal Alp , "Özyineli En Kısa Kapsayan Ağaç Algoritmasında Bölgesel ve Sınırsal Bilginin Birleştirimi ile İmge Bölütleme", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2007 Eskişehir,11-13 Haziran 2007
298.
C.Ö. Gerçek, "SERİ BAĞLI TAM KÖPRÜLÜ ÇOK SEVİYELİ STATCOM PROTOTİPİ TASARIMI", ELECO 2006, Bursa, EMO YAYIN: SK/2006/5/1.c pp 151-155.
299.
Türeli A., Özay N., Güven N., Büyüksemerci A., Aslı F.S., Abat N., İçtihadi A.R., Ülkü A., Yaren M.F., Şahin S.E., Şenyurt G.Ş., Güçsav M.H., Çelenk E., Güven A., Yunusoğlu H., Küpçü R., Tan Y., "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde SCADA", Bursa, 20-21Eylül 1993
300.
Güven N., Güçsav M.H., Yunusoğlu H., Şahin S.E., "Dağıtım Otomasyonu Sistemi Yazılımlarında Açık Sistem Yaklaşımı", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül 1995
301.
Tekinalp, O., Derman, H.Ö., "Yer Eşzamanlı Bir Uydunun Üç Eksende Denetimi," Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, 10-12 Mayıs 2000.
302.
M.Gündüz Altaş, E.Özalp, "Bir Kamu Araştırma Kurumunda Konfigürasyon Yönetimi Süreç İyileştirme Deneyimleri", UYMS 2011, 26-28 Eylül 2011, Ankara, Türkiye
303.
Kepenekci, B., Tek, F.B., Çilingir, O., Sakarya, U., Akar, G.B., "Güvenlik Amaçlı Yüz Tanıma Sistemi (GAYE)" SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, Denizli, 12-14 Haziran 2002
304.
O. Yılmaz, O. Selimoğlu, B. Uçar and O. Şengül, "Design Steps To Temperature And Pressure Insensitive Optical Systems For Digital Aerial Imaging", ISPRS 2010, İstanbul, Türkiye, 11-13 Ekim 2010.
305.
M. Hudaverdi ve diğ. “A2029 Clusters of Galaxis Analysis X-ray Point Sources”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 618-622, 2010
306.
Müfit Altın, Osman Bülent Tör, Nevzat Özay, "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Fider Otomasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri", TOK 2008, İTÜ, İstanbul
307.
E.Altıntaş, B. Boyrazoğlu, S.Buhan, E.Özdemirci, Ö.Salor, "Design of a Real Time Flicker-meter Labview based on Labview Software", EVK 2007.
308.
B. Gültekin, 'TRANSFORMATÖR BAĞLANTILARINA DAYALI ÇOK DARBELİ STATKOM TASARIM ÇALIŞMALARI', ELECO 2006, Bursa, EMO YAYIN: SK/2006/5/1.c p.p 146-150.
309.
C. Gönülalan, U.M. Leloğlu, U. Sakarya, “Silah marka tespiti için genel şekil karakteristikleri temelli sınıflandırma”, IEEE 20. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2012), Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 18-20 Nisan 2012.
310.
Tekinalp, O., Özkaptan, C., ''Uzay Uygulamalarında Küçük Uyduların Yeri ve Maliyet Düşürme Yöntemleri''
311.
O. Selimoglu, O. Yılmaz, O. Şengül and B. Uçar, "Mechanical Fmc Techniques For Removing Image Blur In Digital Aerial Cameras", ISPRS 2010, İstanbul, Türkiye, 11-13 Ekim 2010.
312.
A. Sezer, M. Hudaverdi, F. Gok and N. Ercan, “Kabuk Tipli G355.6-0.0 Suzaku Uydusu X-ışın Analizleri”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, cilt 1, s 643-647, 2010
313.
M. Gurun, K.E. Akdogan, A. Yilmaz, "Regional Ionosphere Mapping by Using Neural Networks," (in Turkish) Symposium of Signal Processing and Applications, (15. Sinyal Isleme and Uygulamalari Kurultayi) SIU 2007, Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 11-13 June 2007.
314.
H.B. Mutluer, 'TİRİSTÖR KONTROLLU REAKTÖR TASARIMINDA AKIM HARMONİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ', ELECO 2006, Bursa, EMO YAYIN: SK/2006/5/1.c pp 141-145.
315.
 B. Kepenekci, G.B. Akar, "Destekçi vektör makinası ile yüz sınıflandırma (Face classification with support vector machine)", IEEE 12. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı, 28-30 Nisan 2004, Kuşadası, Türkiye