Yayınlar ve Patentler

-A +A
Makale

Uluslararası

1.
Zenginobuz, G., ''Starting of Large Induction Motors at Constant Current with Minimized Starting Torque Pulsations'', IEEE Transactions on Industry Applications, Volume: 37, Issue: 5, Sep-Oct 2001.
Bildiri

Ulusal

2.
İsmailoğlu, N., "Tek Yonga Uzerinde Uydu: Satellite-On-A-Chip", 1. Uluslararası Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Türkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001,
3.
A., Küçükçınar, "eAvrupa, eAvrupa ve Türkiye" E-Türkiye, E-Devlet ve Muhasebe Mesleginin Gelecegi Paneli, Samsun 15 Eylül 2001,
4.
Özakça, M., Özgit, A., ''Süreç göçü ve denetim noktası alma/yeniden başlatma'', İTUS, ODTÜ, Ankara, 18 Ekim 2001,
5.
Tekinalp, O., Özkaptan, C., ''Uzay Uygulamalarında Küçük Uyduların Yeri ve Maliyet Düşürme Yöntemleri''
6.
Polat, İ., Şahbaz, Ö., Tunalı, E., ''UZAY Araştırma Uydusu ile Liselere Yönelik Uydu Teknolojileri ve Uzaktan Algılama Programı'', 1. Uluslararası Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Türkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001.
7.
Yüksel, G., Tekinalp, O., ''Yay Uydusu İçin Yöneltme Kontrol Sistemi Ön Tasarımı'', 1. Uluslararasi Uzay Sempozyumu: Dünyadaki Uzay Faaliyetleri ve Turkiye'nin Potansiyeli, Ankara, 30-31 Mayıs 2001
8.
Aşkar, M., Tekinalp, O., UZAY'deki Uydu Çalışmalarına Genel Bir Bakış,
9.
Aşkar, M., ''Türk Uzay Ajansının yapısı Nasıl Olmalı''
10.
Okan, A., Çelenligil, C., Tekinalp, O., “Uyduların Isıl Kontrolü ve Isıl Analizlerde Kullanılan Yöntemler’’, Birinci Uluslararası Uzay Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30-31 Mayıs 2001.
11.
Algün, O., Leloğlu, U. M., Türker, M., ''Uydu Görüntülerinin Değerlendirme Süreçleri, Birinci Uluslararası Uzay Sempozyumu'', Ankara, 30-31 Mayıs 2001.

Uluslararası

12.
Karcı, M.H., Kolçak, T., Orguner, U., Demirekler, M., Yardımcı, Y., Bağcı, M., Yılmaz, İ., Çetin, A. E., "'Moving Object Detection and Tracking in Video Based on Higher Order Statistics and Kalman Filtering', NSIP 2001, Baltimore, United States, 3-6 June 2001"
13.
Kepenekçi, B., Tek, F. B., Bozdağı Akar, G., ''Dalgacık Tabanlı Yüz Tanıma'', 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazi Magusa, KKTC, 24-26 Nisan 2001"
14.
Karcı, M.H., Kolçak, T., Orguner, U., Demirekler, M., Yardımcı, Y., Bağcı, M., Yılmaz, İ., Çetin, A. E., ''Yüksek Dereceli Istatistikler ve Kalman Süzgeçleme Kullanarak Videoda Hareketli Cisim Bulma ve Takip Etme'', 9. Sinyal İşleme ve Uygulamalari Kurultayı, Gazi Magusa, KKTC, 24-26 Nisan 2001.
15.
Ersin, E., "Supervised Segmentation for Video Applications", International Symposium on Computer and Information Sciences (ICIS 2001), 5-7 Nov. 2001.
16.
Oskay, B., "Türkçe tümcelerde ezginin belirlenmesi", SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayi, KKTC, 21-25 Nisan 2001
17.
Aşkar, M., Tunalı, E., ''UZAY Earth Observatıon Satellite And Possible Cooperation With Neighbor Countries In The Future'', 12th International Symposium International and Arab Cooperation In Remote Sensing And Space Research, Damascus, Syria, 29 Sept.-01 Oct. 2001.
18.
F.Bilgin, K.N.Kose, G.Zenginobuz, M.Ermis, E.Nalcaci, H.Kose, “A New Generation DC Motor Drive based on Buck Type PWM Rectifier”, in Proc. 9th European Conference on Power Electronics and Applications, Graz, 2001.
19.
Tankut, T., Dural, G., Baysal, K., Zontul, H., Özcivelek, R., ''SCIENTIFIC COORPERATION BETWEEN TURKEY AND THE SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES - PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS'', International workshop on reconstruction of coorperation in the South Eastern Europe, Venice Italy, 24-27 March 2001
20.
Küçükçınar, A., ''Future perspectives of scientific collaboration in Information technologies'', Avrupa Birliği İlişkileri ve Programları-Ege'de Ekonomik İşbirliği için AB Kaynakları, Türk Ege Kıyıları Yunan Ege Adaları III. Ekonomik Zirvesi, Samos-Yunanistan, 22-23 Haziran 2001.
21.
Küçükçınar, A., "Co-operation projects in the Euro-Mediterranean ICT industry", Milano Fuari, Milano-Italya, 22 Ekim 2001