UZAY

Danışmanlık, Eğitim ve Hizmetler

AIT Tesisi Kurulum, İşletme ve Kullanımı

2.1 AIT Tesisi Kurulum Isletme ve Kullanimi

TÜBİTAK UZAY, bir AIT (Montaj, Entegrasyon ve Test) tesisinin kalifiye süreçlerle kurulumu, işletilmesi ve kullanımı konusundaki kanıtlanmış yetkinliklerini eğitim ve danışmanlık hizmetleri yoluyla paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

Tüm AIT faaliyetleri yanında, Isıl Vakum Testleri, Titreşim ve Şok Testleri, Akustik Test ve EMI/EMC testleri konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Ayrıca, aşağıdaki tesislerin kurulumu ve işletimi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir:

  • AIT Merkezi
  • Temiz Oda
  • Elektronik Üretim Altyapısı
  • Optik Üretim ve Entegrasyon Altyapısı
  • Isıl Vakum Test Altyapısı
  • Titreşim Test Altyapısı
  • Akustik Test Altyapısı
  • EMI/EMC Test Altyapısı

Uzay Operasyon Destek Hizmetleri

uzay-danismanlik-img-1

Uzay Operasyonları Destek Hizmeti, uzay görevlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir dizi faaliyet ve hizmeti kapsar. Bu hizmetler, uydu operasyonlarını, uzay keşif görevlerini ve diğer uzay tabanlı faaliyetleri sürdürmek ve optimize etmek için gerekli altyapı ve uzmanlığı sağlayarak uzay operasyonlarının planlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini destekler.

Bu hizmet, uzay görevlerinin sorunsuz çalışmasını, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan kapsamlı bir teknik, operasyonel ve lojistik faaliyetler setinden oluşur. Bu hizmetler, uzay varlıklarının sağlığını ve performansını sürdürmek, görev verilerini yönetmek ve uzay operasyonlarının güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için gereklidir.

Uzay Hukuku ve Politikaları

uzay-hukuku-img-1

TÜBİTAK UZAY, çalışma alanı olan uzay sektörüne dair hukuki düzenlemeler ve bu düzenlemelerin ortaya çıkarılmasında etkin olan uluslararası diplomasi faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Tüm dünyada, uzay alanında özel sektörün artan rolü ile birlikte, küresel düzeydeki akımlar ve gelişmelerin de sayısı ve çeşitliliği artmaktadır.

Kurumumuz, mühendislik, uluslararası ilişkiler ve hukuk disiplinlerini içeren çok disiplinli bir bakış açısıyla, sürdürülebilir bir uzay ekosistemi oluşturmak üzere strateji geliştirilmesi ve gerek kamu gerekse de özel sektör paydaşlarının eşgüdüm içinde çalışabilmesi için danışmanlık ve eğitimler vermektedir.