UZAY

Veri Kıymetlendirme Uygulamaları

Kurumumuz, veri kıymetlendirme uygulamaları alanında geniş bir bilgi birikimi ve üst düzey uzmanlıklara sahiptir. Sahip olduğumuz yetkinlikler; uydu görüntü seviyelendirilmesi, kalibrasyon, anlamsal görüntü analizi, görüntü eşleme, 3 boyutlu görüntüleme, örüntü ve nesne tanıma, yüksek performanslı hesaplama ve 3 boyutlu görselleştirme alanlarını kapsamaktadır. Her yeni uygulama ve Ar-Ge faaliyetleri ile bu yetkinliklerimiz her geçen gün daha da artmaktadır.

Yer Gözlem Verisi İşleme
Kıymetlendirme

yer gozlem verisi img 1

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen RASAT, GÖKTÜRK-2  ve İMECE görüntüleme uyduları için görüntülerin seviyelendirilmesi, mutlak radyometrik ve geometrik kalibrasyon çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Bu uydular için geliştirilen algoritmalar kullanılarak, genel amaçlı Özgün Veri Kıymetlendirme Yazılımı (VKY) geliştirilmiştir.

Ayrıca, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek için son teknoloji yer gözlem verilerinden yararlanan analizler gerçekleştirilmektedir.

Yapay Görü ve Örüntü Tanıma

yapay-goru-img-1

Adli Bilişim

Dijital adli bilişim, özellikle görüntü işleme alanında, dijital görüntülerin titizlikle incelenmesi ve analiz edilmesi yoluyla değerli kanıtların ortaya çıkarılmasını içerir.

Akıllı Güvenlik Sistemleri

Güvenlik sistemleri, çeşitli yapay zekâ ve örüntü tanıma yöntemleri ile akıllı hâle getirilerek operatörlerin iş yükü azaltılmakta ve daha etkin bir kullanım sağlanmaktadır. 

BALİSTİKA®

BALİSTİKA®, yüksek eşleştirme performansına sahip, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, 3-Boyutlu veri elde eden ve kullanan, mermi çekirdek ve kovanlarını, silahları, oluş sıklıklarını, ve şahısları bağlantılayan ilişkisel veri tabanı üzerinde çalışan bir sistemdir.

Kavramsal Video Analizi

Kavramsal Video Analizi, video içeriğinden bilgisayarlı görü ve çoğul ortam analizi ile anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlayan bir alandır.

Uydu Görüntüsü Portalı

uydu goruntusu portali img 1

Yer gözlem uydularının fırlatılmasından sonra, indirilen ham uydu görüntülerinin son kullanıcıya ulaştırılabilmesi için aşağıdaki işlevleri gerçekleştiren görüntü portalları oluşturulmaktadır. Bu portaldan görüntülerin:

  • Geometrik kalibrasyonu
  • Mutlak ve bağıl radyometrik kalibrasyonu
  • Mozaiklenmesi
  • Çevrimiçi olarak sunulması (görüntülerin veri tabanında yapılandırılması, meta dataların girilmesi, kataloglama, sorgulama ara yüzü vb.) gerçekleştirilir.

RASAT Uydusunun fırlatılmasından sonra, bahsedilen işlevleri gerçekleştirmek üzere geliştirilen Geoportal Projesi, Dünya çapında en fazla kabul edilen ve uygulanan süreç iyileştirme yaklaşımı olan Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu (CMMI) Seviye 3 sertifikasyonunu almaya hak kazanmıştır.

TÜBİTAK UZAY, Geoportal Projesi kapsamında; gözlem uydularından elde edilen görüntülerin internet ortamında paylaşılabilmesi için GEZGİN portalı (www.gezgin.gov.tr) geliştirmiştir.