UZAY

Uydu Platformları

TÜBİTAK UZAY, bugüne kadar gerçekleştirdiği uydu projeleriyle hem ürün hem de süreç kalitesi alanında kendini defalarca kanıtlamıştır. Bilgi birikimi ve yetişmiş insan kaynağıyla, gereksinim belirleme sürecinden geliştirme ve üretime, fırlatmadan operasyonel kullanıma kadar millî imkânlarla yurt içinde operasyonel uydu üretme hedefini gerçekleştirebilmiş tek kuruluştur.

Yer Gözlem Uydusu Platformları

yer gozlem uydulari img 1

Uzayda hâlen başarıyla hizmet veren GÖKTÜRK-2 ve İMECE ile görevini başarıyla tamamlayan BiLSAT ve RASAT uyduları, Türk mühendisliğinin uzay teknolojileri alanındaki ilerleyişinin somut göstergeleridir.

Haberleşme Uydusu Platformları

haberlesme uydulari img 1

Gözlem uyduları alanındaki tasarım ve üretim yetkinliklerimizi, altyapı ve insan kaynağımızı, ülkemizin haberleşme uydularını millî imkânlarla yurt içinde üretme hedefini gerçekleştirebilmek için kullanıyoruz.

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak olan TÜRKSAT 6A, yerli mühendislik ve tasarımla, Enstitümüzün öncülüğünde geliştirilmektedir.

Küp Uydu Platformları

kup uydu img 2

TÜBİTAK UZAY, operasyonel uydu platformları geliştirme konusundaki kurumsal teknolojik birikimini, daha basit isterlere sahip küp uydu platformları geliştirme alanında da uygulamaktadır.