UZAY

Uzay Durum Farkındalığında Öncü Çözümler

Uzay Durum Farkındalığında Öncü Çözümler

(Uydu Yönetim Ekipmanı)

TÜBİTAK UZAY, çeşitli uzay projelerinde kapsamlı bir yetkinlik sergileyerek Uzay Durum Farkındalığı (SSA) alanında öncü çözümler sunmaktadır. SSA sistem mühendisliği, uzay nesnelerinin izlenmesi ve yönetimini sağlarken, astrodinamik analizler yörünge hesaplamaları ve manevra planlamaları yapar. Uzay görevlerini etkin bir şekilde yönetmek için geliştirdiği görev planlama hizmetleri ve görev simülasyonları kullanılır.

Pasif ve aktif sensörlerin tasarımı, seçimi ve entegrasyonu konusundaki uzmanlık, çeşitli uzay araçlarının ve sistemlerinin optimizasyonunu mümkün kılar. Ayrıca, uzay görevlerinde otomasyon ve hassas operasyonlar için robotik sistem geliştirme yetenekleri de bulunmaktadır. Uzaydan elde edilen verileri analiz etmek ve yorumlamak için veri işleme teknolojileri kullanılmaktadır.

Büyük veri, veri tabanı ve kullanıcı arayüzü yönetimi, uzay projelerinde çok sayıda verinin işlenmesini ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun arayüzlerin geliştirilmesini sağlar.

Uzay Durum Farkındalığı (SSA), günümüz uzay araştırmaları ve operasyonlarında oldukça önem taşımaktadır. Uzay operasyonlarının verimliliğini ve güvenliğini artırmak için TÜBİTAK UZAY geniş hizmetler sunmaktadır:

 • Farklı sensörlerle gökcismi gözlemi ve takip
 • Veri işleme, ayrıştırma ve filtreleme
 • Veri füzyonu
 • Gökcismi tespit ve eşleştirme
 • Gökcismi yörünge tespiti ve iyileştirmesi
 • Görev planlama ve analizler
 • Manevra tespit, çarpışma uyarısı
 • Fırlatma ve atmosfere giriş izleme
 • Gökcismi karakterizasyonu
 • Uydu ve uzay çöpü kataloğu
 • Büyük veri yönetimi
ssa img 4

SSA Özellikleri

Ana Özellikler

Farklı Sensörlerle Gökcismi Gözlemi ve Takip
Gökcisimlerini doğru ve sürekli olarak gözlemlemek için farklı sistemler kullanılmaktadır. Bu sensörler, dünya yörüngesinde bulunan uyduların ve uzay çöpünün gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar.

Veri İşleme, Ayrıştırma ve Filtreleme
Toplanan verilerin işlenmesi, ayrıştırılması ve filtrelenmesi, önemli veri elde etmek için gereklidir. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zekâ teknolojileri, büyük veri kümelerini analiz ederken ihtiyaç dışı verileri ayıklayıp önemli bilgileri ortaya çıkarır.

Veri Füzyonu
Farklı kaynaklardan toplanan verilerin birleştirilmesi, uzay durumu hakkında daha iyi bir anlayış sağlar. Veri füzyonu teknolojisi, çeşitli sensörlerden alınan verilerin birleştirilmesi yoluyla daha doğru ve güvenilir sonuçlar üretme yeteneğine sahiptir. Bu yöntem, uzayda meydana gelen olayları daha iyi anlamak ve izlemek için kullanılmaktadır.

Gökcismi Tespit ve Eşleştirme
Yörüngede hareket eden cisimlerin tespiti ve izlenmesi kadar, bu cisimlerin kimlikleri de önemlidir. Gelişmiş tespit ve eşleştirme algoritmaları kullanılarak gökcisimleri doğru bir şekilde takip edilir ve kimlikleri belirlenir. Bu, uzayda faaliyet gösteren uyduların ve diğer cisimlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Gökcismi Yörünge Tespiti ve İyileştirmesi
Çarpışma risklerini azaltmak ve görevleri planlamak için gökcisimlerinin yörüngelerinin hassas bir şekilde tespit edilmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi gerekir. Mevcut yörünge verilerinin sürekli güncellenmesi ve analiz edilmesi yoluyla yörünge tespiti ve iyileştirmesi gerçekleştirilir.

Görev Planlama ve Analizler
Operasyonların başarısı, uzay görevlerinin planlanması ve analiz edilmesi ile ilgilidir. Görev planlama hizmetleri, görevlerin ve uzay araçlarının en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

Manevra Tespit ve Çarpışma Uyarısı
Uzay araçlarının güvenliği, olası çarpışmaların önlenmesi ve manevraların tespit edilmesi yoluyla sağlanabilir. Çarpışma uyarı sistemleri, olası tehlikeleri tespit ederek hızlı müdahale edilmesine imkân tanır.

Fırlatma ve Atmosfere Giriş İzleme
Başarılı operasyonlar, uzay araçlarının fırlatma ve atmosfere girme süreçlerini dikkatli bir şekilde izlemekten geçer. Bu süreçlerin hassas kontrolleri, operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Gökcismi Karakterizasyonu
Gökcisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, uzay araştırmaları için önemli bilgiler sağlar. Farklı gökcisimlerinin yapılarının ve davranışlarının anlaşılması, karakterizasyon çalışmalarının bir sonucudur.

Uydu ve Uzay Çöpü Kataloğu
Uzay trafiğinin yönetimi, aktif uyduların ve uzay çöpünün kapsamlı bir şekilde kataloglanmasını gerektirir. Katalog çalışmaları sayesinde tüm uzay nesneleri izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir.

Büyük Veri Yönetimi
Uzaydan elde edilen büyük hacimli verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Büyük veri yönetimi çözümleri; verilerin depolanmasını, işlemesini ve analizini optimize ederek kullanıcıya hızlı dönüş sağlanmasına olanak tanır.