UZAY

Yapay Görü ve Örüntü Tanıma

Adli Bilişim

(Görev Yükü Arayüz Ekipmanı)

Dijital adli bilişim, özellikle görüntü işleme alanında, dijital görüntülerin titizlikle incelenmesi ve analiz edilmesi yoluyla değerli kanıtların ortaya çıkarılmasını içerir. Adli bilimin bu özel dalı, çeşitli dijital cihazlardan görsel verilerin tespit edilmesi, kurtarılması ve analiz edilmesi için gelişmiş teknikler kullanır. Görüntü meta verilerinin incelenmesi, sahteciliğin veya değişikliklerin tespit edilmesi ve görüntü netliğinin artırılması yoluyla, dijital adli bilişim uzmanları, yasal soruşturmalar, siber güvenlik ve kolluk kuvvetleri için hayati bilgileri çıkarabilirler. Görüntü işlemenin dijital adli bilişimle entegrasyonu, doğru ve verimli analiz sağlar ve suçların çözülmesinde ve görsel kanıtların doğrulanmasında önemli bir rol oynar.

adli-bilisim-img-1

Yazılım Özellikleri

Özellikler

TÜBİTAK UZAY bünyesinde yapılan çalışmalarda İmge/Video Konumlandırma, İmge Geçerleme, Sosyal Medya Tespiti, Marka Model Tespiti, İmge Sahteciliği Analizi ve Steryo Görüntülerden Mesafe Kestirimi konularında adli bilişim yazılımları geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm analizlerde görsel içerik dışında herhangi bir ön bilgi ihtiyacı bulunmamaktadır. Örneğin, İmge/Video Konumlandırma Yazılımı’nda verilen bir sorgu imgesinin veya videosunun sadece içerik bilgisi incelenerek hangi koordinattan çekildiği tespit edilmektedir. Diğer yandan, İmge Geçerleme ile marka, model ve cihaz türü fark etmeksizin kameraya özgü çıkarılan parmak izleri ile veri tabanı sorgusu yapılabilmektedir. Sosyal Medya Tespiti Yazılımı kullanılarak bir sorgu imgesinin hangi sosyal medya kanalından indirildiği, Marka Model Tespiti Yazılımı ile ise sorgu imgesinin hangi marka ve model ailesine ait olduğu belirlenmektedir. İmge Sahteciliği Analiz Yazılımı ile imgeler üzerinde kopyala-yapıştır, montajlama veya silme gibi kötücül amaçlı değişikliklerin yapılıp yapılmadığı tespit edilmektedir. Son olarak, Steryo Görüntülerden Mesafe Kestirimi Yazılımı ile iki veya daha fazla görüntü kullanılarak sahne içerisindeki noktaların mutlak uzaklıkları hesaplanmaktadır.

Akıllı Güvenlik Sistemleri

(Görev Yükü Arayüz Ekipmanı)

Güvenlik sistemleri gün geçtikçe yaygınlaşmakla birlikte veri miktarı insan eliyle takip ve analizi imkânsız kılacak seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, görüntü ve ses içeriğinin otomatik olarak analiz edilmesinin önemini arttırmaktadır. Özellikle, sürekli kayıt yapan güvenlik görüntülerinin verimli şekilde analiz edilmesi, özetlenmesi ve güvenliği ilgilendiren kavramların tespit edilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.
akilli-guvenlik-sistemleri-img-1

Yazılım Özellikleri

Özellikler

Güvenlik sistemleri, çeşitli yapay zekâ ve örüntü tanıma yöntemleri ile akıllı hâle getirilerek operatörlerin iş yükü azaltılmakta ve daha etkin bir kullanım sağlanmaktadır. Bu yöntemler, alt seviyede arka plan çıkarma işleminden başlayarak gittikçe karmaşıklaşan sırayla kalabalık analizi, trafik analizi, plaka tanıma, yüz tanıma, nesne takibi ve kavram tanıma gibi işlemleri içerir. Güvenlikle ilgili kavramların tanınması ya da olay tespiti, anlamsal seviyede bir analizi hedeflediğinden diğerlerine göre daha karmaşıktır ve hâlen önemli bir akademik araştırma konusudur.

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yazılımlarla görsel ve işitsel veri üzerinden kavramların otomatik olarak tanınması ve etiketli veriler üzerinden model tabanlı olarak öğrenim sağlanmaktadır. Test aşamasında, test verisinin eğitilen modellere uygunluğu incelenerek aranan kavramın varlığı ya da yokluğuna karar verilir. Öğrenilen modeller yeni veriler ile güncellenebildiği gibi sistemin hassasiyet derecesi de ayarlanabilir. Bu sayede, yanlış uyarılar göze alınarak tespit edememe riski en aza indirgenir.

BALİSTİKA®

(Görev Yükü Arayüz Ekipmanı)

Ateşli silahlar, kullanıldıklarında ateşlenen çekirdek ve kovanlar üzerinde kendilerine özgü karakteristik izler bırakırlar. İki farklı çekirdek veya kovan üzerindeki bu izler karşılaştırıldığında bu çekirdek veya kovanların aynı silahtan ateşlenip ateşlenmediğine karar verilebilir ve olaylar arasındaki ilişkiler ortaya konabilir.

BALİSTİKA®, yüksek eşleştirme performansına sahip, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, 3-boyutlu veri elde eden ve işleyen, mermi çekirdek ve kovanlarını, silahları, oluş sıklıklarını, ve şahısları bağlantılayan ilişkisel veri tabanı üzerinde çalışan, bir sistemdir.

balistika-img-1

Kovan Giriş Ünitesi

Özellikler

Kovan Giriş Ünitesi, 3B kovan görüntülerinin alınmasını sağlayan yüksek teknoloji donanımından oluşmaktadır. 3B kovan görüntüleri, 2B kovan görüntülerinin işlenmesi yardımıyla elde edilmektedir. Donanım, kayıt sistemi yazılımı yardımıyla kontrol edilmektedir. Özel olarak tasarlanmış kovan tutucu yardımıyla farklı çap tipe ait kovanların görüntülerinin alınabilmesi sağlanmaktadır. Kullanıcıya ek ayar gerektirmeden kovan görüntülerinin kaydı kolaylıkla tamamlanmaktadır.

Donanım Özellikleri

  • Yüksek çözünürlüklü 3B kovan görüntülerinin oluşturulması,
  • Farklı çap tip kovanların girişine izin verilmesi,
  • Kovanın tüm yüzeyinin aynı anda görüntülenmesi,
  • Özel olarak tasarlanmış kovan tutucu,
  • Delil görüntü işlemlerinde kullanıcı müdahalesi gerekmediğinden görüntülerin aynı standartta alınması sağlanmaktadır.
cartridge

Çekirdek Giriş Ünitesi

Özellikler

Çekirdek Giriş Ünitesi, 3B çekirdek görüntülerinin alınmasını sağlayan donanımdan oluşmaktadır. Bu donanım da Kovan Giriş Ünitesi gibi kayıt sistemi yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. Mermi çekirdeğinin 360 derece panoramik set görüntülerinin alınabilmesi sağlanmaktadır. Özel olarak tasarlanmış kovan tutucu yardımıyla farklı çap tipe ait çekirdek görüntülerinin yanında deforme olmuş çekirdeklerin de görüntülerinin kolaylıkla alınabilmesi sağlanmaktadır.

Donanım Özellikleri

  • Yüksek çözünürlüklü 3B mermi çekirdek görüntülerinin oluşturulması,
  • 360 derece panoramik set görüntülerinin alınabilmesi,
  • Deforme olmuş çekirdeklerin görüntülerinin alınabilmesi,
  • Mermi çekirdeğinin tüm yüzeyinin aynı anda görüntülenmesi,
  • Delil görüntü işlemlerinde kullanıcı müdahalesi gerekmediğinden görüntülerin aynı standartta alınması sağlanmaktadır.
screen9

Kavramsal Video Analizi

(Görev Yükü Arayüz Ekipmanı)

Kavramsal Video Analizi, video içeriğinden bilgisayarlı görü ve çoğul ortam analizi ile anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlayan bir alandır. Bu kapsamda, yapay zekâ, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerinden faydalanarak videoların içerisindeki nesneler, sahneler, eylemler ve olaylar gibi çeşitli öğeleri tanımlamayı ve anlamayı amaçlar. Bu sayede, video verilerinin otomatik olarak etiketlenmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve daha birçok farklı alanda uygulama geliştirilmesine imkân sağlar.
kavramsal-video-analizi-img-1

Yazılım Özellikleri

Özellikler

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) desteğiyle karasal yayınları izleme, arşivleme ve analiz etme amacıyla TÜBİTAK UZAY bünyesinde RTÜK SKAAS (2006-2008) ve KaVTan (2008-2011) projeleri yürütülmüştür. Bu kapsamda, karasal yayınları izleyen uzmanların analizlerini kolaylaştırmayı hedefleyen Video Çekim Analizi, Video-Metin Okuma, Video Program Analizi, Video Klip Yakalama, Anahtar Kelime Yakalama ve Radyo Reklam Analizi gibi çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir:

Video Çekim Analizi: Video içindeki sahne geçişlerini otomatik olarak tespit eden, her sahneyi anahtar bir kare ile gösteren ve videonun hızlı şekilde gözden geçirilmesini sağlayan yazılım.

Video-Metin Okuma: Karasal yayın içeriğine bindirilen yatay yazıları tespit edip kaydeden, metin sorgusu ile bu yazıların geçtiği video noktalarına hızlı erişim sağlayan yazılım.

Video Program Analizi: Karasal yayın reklam kuşaklarının zaman ve sürelerini tespit ederek RTÜK yönetmeliğine uygun olmayan yayınları belirleyen yazılım.

Video Klip Yakalama: Verilen bir sorgu video klibinin daha önce oluşturulmuş bir arşivde aranarak hangi kanallarda, ne zaman ve kaç defa yayınlandığını tespit eden yazılım.

Anahtar Kelime Yakalama: Belirlenen anahtar kelimeleri konuşmacı bağımsız olarak ses verisi içinde tespit eden yazılım.

Radyo Reklam Analizi: Radyo kuşaklarının ses verisi üzerinden otomatik olarak tespit edilip ihlallerin belirlenmesini sağlayan yazılım.

Ek olarak, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan kavramları görsel ve işitsel veriyi kullanarak otomatik olarak tanıma ve izleme yeteneği geliştirilerek büyük ölçekli karasal yayın verisinin otomatik olarak kıymetlendirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, beşi (şiddet, cinsellik, yasa dışı örgüt, insan varlığı, doğa) üst seviye olmak üzere hiyerarşik bir kavram ontolojisi oluşturulmuş ve örnek verilerle eğitilen kavramlar bu ontoloji uyarınca birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

Kavramsal Video Analizi Filmi