UZAY

Kalite Politikamız

UZAY Kalite Politikası

TÜBİTAK UZAY kalite politikasının temeli, ulusal bilim ve teknoloji politikaları ve uluslararası gelişmelerin ışığında toplum yararını gözeterek uzay teknolojileri, elektrik, elektronik ve bilgi teknolojileri alanlarında;

  • Bilimsel yöntemlerle, güncel ve uygun teknolojileri verimli kullanarak projeler gerçekleştirmek;
  • Gerçekleştirilen projelerle müşteri beklentilerini karşılamak;
  • Enstitünün kurumsal gelişimini Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sürekli iyileştirme anlayışı ile sağlamaktır.

UZAY Bilgi Güvenliği Politikası

TÜBİTAK UZAY, misyonu ve vizyonu gereğince ulusal çıkarlar doğrultusunda yürüttüğü tüm projelerde kullanılan bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerini en üst seviyede tutmaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) aracılığı ile; kurumsal ağ kapsamında üretilen, saklanan ve paylaşılan tüm bilgilerin belirli bir politika ve risk yönetim planı çerçevesinde yönetilerek, Enstitümüzün gerçekleştirdiği projelerin gerek donanım gerek yazılım anlamında güvenilirliğinin artırılması ve iş sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK UZAY,  Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını, ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasını ve sürekli iyileştirilmesini kararlılıkla destekler ve aşağıdaki hususları taahhüt eder:

  • TÜBİTAK UZAY kurumsal ağını kullanan ve kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen herkes bilgi güvenliği prensiplerine uymayı ve edindiği bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder.
  • BGYS kapsamında tanımlanan tüm iç ve dış taraflar bu politika etrafında şekillenen politika ve talimatlara uymayı, TÜBİTAK UZAY Bilgi Güvenliği Kurulu ise BGYS altyapısını desteklemeyi ve işleyişini devam ettirmeyi taahhüt eder.
  • Bilgi güvenliği politika, prosedür ve talimatlarına uyulmaması halinde, ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanır.
  • BGYS’de tanımlanan acil durum planlamaları, veri koruma talimatları ve olay ihbar prosedürleri gibi hizmete özel dokümanların güncel hâlleri Enstitü BGYS portalinde yayımlanır.
  • Bu politika, TÜBİTAK UZAY Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından periyodik olarak en az yılda bir kere gözden geçirilir. Gözden geçirilen ve güncellenen politika Enstitü Yönetimi tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

UZAY

Kalite ve Güvenlik Belgeleri

TS EN ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Son Geçerlilik Tarihi:
18.10.2024

TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Son Geçerlilik Tarihi:
07.02.2026