UZAY

Montaj ve Entegrasyon

Donanımların mekanik olarak birleştirilmesi ve donanım veya yazılımların işlevsel olarak birleştirerek daha üst seviye bir işlevsel yapı oluşturma faaliyetleridir. Ekipman Seviyesi, Alt Sistem Seviyesi ve Sistem Seviyesi Montaj Entegrasyon faaliyetleri Enstitümüz alt yapılarında personelimizce gerçekleştirilmektedir.
entegrasyon img 3

Montaj Entegrasyon Detay Bilgisi

Ekipman Seviyesi Montaj Faaliyetleri

 • Ultrosonik Yıkama
 • Markalama
 • Mekanik Montaj
 • Mekanik Demontaj
 • Elle Montaj ve Lehimleme
 • Torklama
 • Kimyasal Uygulama ve Kürleme
 • Mekanik Yeniden İşlem
 • Mekanik Denetim
 • Elle Montaj Isıtıcı İşlemi
 • Dc-Dc Montajı
 • Filtre Montajı, Yapıştırma, Kürleme ve Lehimleme
 • Isıtıcı Montajı
 • Yağlama
 • Isıl Arayüz Hazırlama ve Uygulama
 • Kaynak
 • Hizalama
 • Optik Hizalama
 • Opto Mekanik Montaj
 • Rulman Hub Montajı
 • Balans
 • Tel Sarım
 • İşlevsel Test

Sistem Seviyesi Entegrasyon Faaliyetleri

Mekanik Montaj Faaliyetleri

 • Mekanik Yer Destek Ekipmanlarının Kullanımı
 • Yapısal parça ve ekipman montaj ön hazırlıkları
 • Yapısal Parça Montajları
 • Isıl Donanım Montajları
 • Kablaj Serimi
 • Test Enstürümantasyonları Montajı ve Demontajı
 • Ekipman Montajları
 • Topraklama
 • Hizalama
 • Mekanik Yeniden İşlem
Entegrasyon Faaliyetleri

 • YEDE kurulumu ve kullanımı
 • Bağlantı (continiuty) Testleri
 • Dielektrik Dayanım (Dielectric Withstand) Testleri
 • İzolasyon Direnci(Insulation Resistance) Testleri
 • RF/Mikrodalga Kayıp (RF/Microwave Loss) Testleri
 • Bağ Direnci (Bonding Resistance) Testleri
 • Topraklama Ölçümleri
 • Konnektör Montajları
 • Ekipman Arayüz Testleri,
 • Isıl Donanım Hatları Testleri,
 • Test Enstürümantasyonları Testleri

İşlevsel Test Faaliyetleri

 • Fonksiyonel Testler
 • Performans Testleri
 • Görev Testleri
 • Polarite Testi
 • Fırlatıcı Arayüz Testleri

Entegrasyon Altyapısı
Filmini izleyin